Tema

Patient var god dröj!

Tema

Patient var god dröj!

Det blir allt svårare att ta sig fram till vård i den landstingsstyrda sjukvården. Det visar Sjukhusläkarens granskning av väntetider under juli och augusti. För en lång rad vardagssjukdomar och besvär hade 60-70-80, ibland nästan 90 procent av patienterna i kön väntat på sin behandling längre än ett halvår visade det sig när vi granskade statistiken på några av de större sjukhusen. Den statistik SKL inte publicerar offentligt. Här är de kalla fakta vi fick fram.

I Sverige finns idag ingen offentlig statistik på riktigt långa väntetider. SKL offentliggör endast om patienter har väntat längre än vårdgarantins 90 dagar. Sjukhusläkaren begärde därför ut statistik över patienter som väntat ett halvt år eller ett år på en operation/åtgärd från samtliga landsting och regioner.

Många svarade att de inte hade en samlad statistik eller att det skulle ta alldeles för lång tid att ta fram en sådan. Men från några kunde vi få  besked även om långa väntetider. Västra Götaland var en av dem. Region Skåne var en annan av regionerna/landstingen som för statistik som bringar lite ljus över hur länge patienter får vänta även efter 90 dagar.

På Norrlands universitetssjukhus och Skånes universitetssjukhus hade cirka hälften av patienterna väntat längre än vårdgarantins 90 dagar på en operation/åtgärd i juli 2017.

Norrlands universitetssjukhus: 46,9 procent

Skånes universitetssjukhus: 48 procent

Sahlgrenska universitetssjukhuset: 51,4 procent

SKÅNES UNIVERSITETSSJUKHUS

Vi tittade närmare på Skånes universitetssjukhus. Här är några kalla fakta på väntetider för operation/behandling  i juli 2017 (se bild).

SAHLGRENSKA UNIVERSITETSSJUKHUSET

Mer än hälften av patienterna får oftast vänta längre än vårdgarantins 90 dagar på en operation eller behandling på Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg, men vänte­tider på ett halvår eller ett år är heller ingen ovanlighet för många patienter visar Sjukhusläkarens granskning. Och det är en försämring som kommit snabbt.

I juli 2012 var det 29,2 procent av patienterna som inte fick vård inom vårdgarantin på sjukhuset. I juli 2017 var det mer än varannan patient.

Sjukhusläkarens granskning visar också att krisen nu är konstant under hela året:

  • Under sju av tolv månader under 2016 fick över 50 procent av patienterna i genomsnitt vänta längre än vårdgarantin för sin operation/åtgärd.
  • Under fyra månader fick 49 procent av patienterna vänta längre än vårdgarantin.
  • Under en månad (november) – som var den bästa månaden statistiskt – fick 46,7 procent av patienterna vänta längre än vårdgarantin.
  • Värst var kösituationen i september 2016 då 57,8 procent hade väntat länge än 90 dagar.

NORRLANDS UNIVERSITETSSJUKHUS

Många får vänta länge, länge i Norrland 70-80 procent av patienterna som väntar på en axelleds­­protes, sköldkörteloperation, behandling för prostata­förstoring, eller hörselförbättrande operation fick vänta längre än vård­garantins 90 dagar på Norrlands universitetssjukhus i Umeå i juli. Det visar Sjukhusläkarens granskning av väntetiderna, där exemplen i ingressen kan mångfaldigas. När det gäller vardagsvård får många vänta länge, länge.

Sjukhuset rapporterar även regelbundet in förväntade väntetider till SKL för ett 50-tal operationer/behandlingar inom olika diagno­s­områden. Sjukhusläkaren har gått igenom samtliga dessa för augusti. Granskningen visar att för 88 procent av vårdåtgärderna var de förväntade väntetiderna för en operation/åtgärd längre än 13 veckor på Norrlands universitetssjukhus.


Drastisk försämring på kort tid

Det har skett en drastisk försämring de senaste fem åren i de flesta regioner/landsting när det gäller antalet patienter som inte får sin operation/behandling inom vårdgarantin. Så här många patienter hade väntat längre än 90 dagar i juli 2017 och 2012:

Västernorrland

2017: 47 procent                2012: 15 procent

Värmland

2017: 45 procent                2012: 13 procent

Dalarna

2017: 45 procent                2012: 39 procent

Västerbotten

2017: 44 procent                2012: 30 procent

Örebro

2017: 43 procent                2012: 26 procent

Jämtland/Härjedalen

2017: 40 procent                2012: 34 procent

Norrbotten

2017: 39 procent                2012: 4 procent

Kronoberg

2017: 38 procent                2012: 18 procent

Västra Götaland

2017: 35,1 procent             2012: 14,7 procent

Västmanland

2017: 35 procent                2012: 22 procent

Gävleborg

2017: 35 procent                2012: 8 procent

Region Skåne

2017: 33 procent                2012: 24 procent

Sörmland

2017: 29 procent                2012: 31 procent

Kalmar

2017: 23 procent                2012: 11 procent

Uppsala

2017: 23 procent                2012: 30 procent

Blekinge

2017: 21 procent                2012: 19 procent

Stockholm

2017: 19 procent                2012: 17 procent

Östergötland

2017: 18 procent                2012: 10 procent

Gotland

2017: 18 procent                2012: 7 procent

Jönköping

2017: 17 procent                2012: 12 procent

Halland

2017: 8 procent                  2012: 4 procent

Källa: SKL: vantetider.se

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Sjukhusläkaren

Nyheter, debatter & reportage från sjukhusvärlden

Prenumerera