Nyhetsarkiv

Takami tävlar om internationell utmärkelse

Läkarkandidaten Christine Takami Lageborn, som bloggar för Sjukhusläkaren.se, är en av sex studenter vid Karolinska Insitutet som med sina examensarbeten placerat sig i kategorin ”bland de bästa tio procenten” i det internationella programmet ”The Undergraduate Awards”.

Vad handlar ditt examensarbete om?

– Det handlar om olika läkemedels effekter vid kroniska leversjukdomar. Vi har utifrån nationella register tittat på alla med kronisk leversjukdom under ett antal år och undersökt vilka läkemedel de har tagit under den tiden. Vi undersökte sedan hur det har gått för dem i sjuklighet och dödlighet beroende på vilka läkemedel de har tagit. Mitt arbete fokuserade på statiner och två olika blodtrycksmediciner (ARB och ACE-hämmare).

Vad fann ni?

– Vi fann ett samband mellan intag av de här läkemedlen och minskad dödlighet och sjuklighet vid flera kroniska leversjukdomar. Framförallt för statiner såg vi en minskad dödlighet och sjuklighet vid många olika leversjukdomar, men även för blodtrycksmedicinerna. Vi har skrivit en vetenskaplig artikel, vilken jag är andreförfattare på, som ligger för bedömning hos en tidskrift.

Varför valde du just det ämnet?

– Jag visste att jag ville göra något inom epidemiologi och tycker att det är intressant med farmakologi och leversjukdomar. Så då hittade jag det här projektet i KI:s projektdatabas för examensarbeten och tyckte att det lät spännande och lärorikt.

Och så en klassisk fråga, hur känns det?

– Det känns jättekul att det blivit så uppmärksammat. Och det sporrar mig till att vilja forska i framtiden.

Enligt Karolinska institutet skickades totalt 5 514 bidrag, från studenter vid 244 universitet i 121 länder, in för bedömning. För att få delta krävs att examensarbetena är skrivna på engelska och att de fått betyget A, men eftersom KI saknar graderingsbetyg nominerades istället bidrag.

Christine Takami Lageborn läser just nu termin tio på läkarprogrammet och tar läkarexamen i juni 2017. Huvudhandledare för examensarbetet var Karin Söderberg Löfdal och bihandledare var Knut Stokkeland och Per Stål.

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Ur Sjukhusläkaren 2023-05

Fortbildning / arbetsmiljö / telemedicin / taligenkänning

Prenumerera