#vårdköer

VÄNTETIDER

”Viktigt att tydligt lyfta behovet till ett nationellt plan”

21 augusti 2020
Nyhetsarkiv

I dag är väntetiden ett år på ortopeden på Sahlgrenska

21 september 2016
Nyhetsarkiv

Tillbaka på ruta ett efter 14 månader

21 september 2016
Nyhetsarkiv

Toivo Heinsoo: Utvidgningen av vårdvalet aktualiserar diskussionen om bisyssla

25 februari 2011
Nyhetsarkiv

Privatkliniken gav bättre patientkontakt

25 februari 2011
Nyhetsarkiv

Ny patientlag och förlängd kömiljard i statsbudgeten

12 oktober 2010
Nyhetsarkiv

Regeringsförklaringen: sjukförsäkringen ska ses över

5 oktober 2010
Nyhetsarkiv

MS-registret: stora skillnader mellan landsting

9 september 2010
Nyhetsarkiv

Vässad debatt om EU-vård på Kirurgveckan

1 september 2010
Nyhetsarkiv

Ministerrådet enades om förslag till nytt patientrörlighetsdirektiv

1 september 2010
Nyhetsarkiv

Samarbete över specialistgränserna allt viktigare för landets kirurger

9 juni 2010
Nyhetsarkiv

Läkare kan inte arbeta när övrig personal fattas

8 juni 2010
Nyhetsarkiv

Anders Andersson: Det fria vårdvalet bör utökas

8 juni 2010
Nyhetsarkiv

Ylva Johansson: Det krävs fler vårdplatser

8 juni 2010
Nyhetsarkiv

– Försäkringskassan missar en historisk chans

8 juni 2010
Nyhetsarkiv

”Många läkare aningslösa om det juridiska spelet”

7 juni 2010
Nyhetsarkiv

Så motiverar Försäkringskassan sina avslag

7 juni 2010
Nyhetsarkiv

Vad bör du som patient tänka på när du söker vård utomlands?

7 juni 2010
Nyhetsarkiv

”En patient kan få en halv miljon kr medan en annan inte får någonting”

7 juni 2010
Nyhetsarkiv

När vårdmetoderna skiljer sig åt har klockan vridits tillbaka sedan 30 januari 2004

7 juni 2010
Nyhetsarkiv

Sjuka patienter tvingas föra ojämlik kamp för rättvisa

7 juni 2010
Nyhetsarkiv

Så här kritiseras Försäkringskassan för att feltolka domar och EG-rätten

7 juni 2010
Nyhetsarkiv

Så här har Försäkringskassan byggt upp sin myndighetspraxis

7 juni 2010

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Ur Sjukhusläkaren 2021-03

TEMA: Sjukvårdens Framtid / Anders Anell om nationell styrning / Ordet är fritt – Louise Bringselius / TEMA: Sjukvården i Danmark / Sverige vs Danmark / Aktuell person: Björn Eriksson

Prenumerera