#vårdköer

Nyhet

I dag är väntetiden ett år på ortopeden på Sahlgrenska

21 september 2016
Nyhet

Tillbaka på ruta ett efter 14 månader

21 september 2016
Nyhet

Toivo Heinsoo: Utvidgningen av vårdvalet aktualiserar diskussionen om bisyssla

25 februari 2011
Nyhet

Privatkliniken gav bättre patientkontakt

25 februari 2011
Nyhet

Ny patientlag och förlängd kömiljard i statsbudgeten

12 oktober 2010
Nyhet

Regeringsförklaringen: sjukförsäkringen ska ses över

5 oktober 2010
Nyhet

MS-registret: stora skillnader mellan landsting

9 september 2010
Nyhet

Vässad debatt om EU-vård på Kirurgveckan

1 september 2010
Nyhet

Ministerrådet enades om förslag till nytt patientrörlighetsdirektiv

1 september 2010
Nyhet

Samarbete över specialistgränserna allt viktigare för landets kirurger

9 juni 2010
Nyhet

Läkare kan inte arbeta när övrig personal fattas

8 juni 2010
Nyhet

Anders Andersson: Det fria vårdvalet bör utökas

8 juni 2010
Nyhet

Ylva Johansson: Det krävs fler vårdplatser

8 juni 2010
Nyhet

– Försäkringskassan missar en historisk chans

8 juni 2010
Nyhet

”Många läkare aningslösa om det juridiska spelet”

7 juni 2010
Nyhet

Så motiverar Försäkringskassan sina avslag

7 juni 2010
Nyhet

Vad bör du som patient tänka på när du söker vård utomlands?

7 juni 2010
Nyhet

”En patient kan få en halv miljon kr medan en annan inte får någonting”

7 juni 2010
Nyhet

När vårdmetoderna skiljer sig åt har klockan vridits tillbaka sedan 30 januari 2004

7 juni 2010
Nyhet

Sjuka patienter tvingas föra ojämlik kamp för rättvisa

7 juni 2010
Nyhet

Så här kritiseras Försäkringskassan för att feltolka domar och EG-rätten

7 juni 2010
Nyhet

Så här har Försäkringskassan byggt upp sin myndighetspraxis

7 juni 2010
Nyhet

– Försäkringskassan bryter mot EG-rätten

7 juni 2010
Nyhet

– Joursystemet räddningen för ett sjukhus som Sundsvall

7 juni 2010

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Ur Sjukhusläkaren 2020-01

Tema: Pensioner / Sjukvårdsuppropen växer och sprider sig över landet / Ögonblicksbilder från Stockholmssjukvården / Porträttet: Yvonne Dellmark / Krönikor

Prenumerera