#arbetstider

Nyhet

EU-länderna är eniga om att inte räkna inaktiv jour som arbetstid

20 mars 2008
Nyhet

Det är inte hål i huvudet att värna om patientsäkerheten

20 mars 2008
Nyhet

”Sorglig cynism av SKL”

21 oktober 2006
Nyhet

Nya jourregler slår hårt mot sjukvården

15 september 2006
Nyhet

Den stora striden om jour eller schemaläggning

22 augusti 2005
Nyhet

”Vi säger nej till schemalagt nattarbete”

22 juni 2005
Nyhet

It-system gör det möjligt att köpa och sälja jourpass

22 juni 2005
Nyhet

”TimeCare” håller kollen, men läkaren lägger själv sitt arbetsschema

22 juni 2005
Nyhet

Joursolen hjälper dig i jourdebatten

22 oktober 2004
Nyhet

”Flextid vill vi ha i en flexibel värld”

30 april 2004
Nyhet

– Hur kan arbetspass på tio dagar vara ok?

15 september 2003

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Ur Sjukhusläkaren 2020-01

Tema: Pensioner / Sjukvårdsuppropen växer och sprider sig över landet / Ögonblicksbilder från Stockholmssjukvården / Porträttet: Yvonne Dellmark / Krönikor

Prenumerera