Nyhetsarkiv

Ta chansen att ranka sjukhusets fortbildning

Läkarförbundet har tagit fram en kort enkät som kommer att leda till en rankinglista där landets bästa – och sämsta – fortbildningssjukhus presenteras. Med SYLF:s AT-ranking som förebild vill Läkarförbundet prova att rangordna arbetsgivarna, för att åskådliggöra fortbildningen och skapa incitament för förbättring.

Inbjudan att delta i enkäten har gått ut via e-post, men många i målgruppen saknar eller har fel mejladress registrerad i Läkarförbundets medlemsregister. Det är också tänkbart att enkäter har studsat eller fastnat av tekniska skäl. Alla som tillhör målgruppen men inte har fått mejlet med inbjudan till enkäten kan du nu gå in via denna länk.

Den som vill ha en personlig länk kan begära en sådan av Läkarförbundets statistiker asa.jaktlund@slf.se, glöm inte att skicka med aktuell e-postadress.

Målgruppen

Enkäten riktar sig till samtliga av Läkarförbundets medlemmar som arbetar som specialister eller överläkare inom anestesi, barnmedicin, bild- och funktionsmedicin, internmedicin, kirurgi samt psykiatri. Målgruppen är medlemmar i de stora basspecialiteterna, för att kunna göra breda jämförelser. ST-läkare, kombinationsanställda samt renodlade chefer ingår inte i målgruppen.

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Ur Sjukhusläkaren 2020-03

Hur kommer coronakrisen att påverka världen och sjukvården? Läkare experter och forskare ger sin syn på saken / Bill Gates förslag i talet från 2015 / Johan Giesecke: "Bill Gates underskattade de politiska svårigheterna" / Björn Olsen om beredskapen framtiden och vad som behöver göras / Intensivvårdsläkare berättar om månaderna som passerat / Debatt: "Coronakrisen – en möjlighet till framtida lärdomar?" / Krönika: "Det vi genomlever nu är resultatet av ett gigantiskt politiskt misslyckande"

Prenumerera