Nyhetsarkiv

Ta chansen att ranka sjukhusets fortbildning

Läkarförbundet har tagit fram en kort enkät som kommer att leda till en rankinglista där landets bästa – och sämsta – fortbildningssjukhus presenteras. Med SYLF:s AT-ranking som förebild vill Läkarförbundet prova att rangordna arbetsgivarna, för att åskådliggöra fortbildningen och skapa incitament för förbättring.

Inbjudan att delta i enkäten har gått ut via e-post, men många i målgruppen saknar eller har fel mejladress registrerad i Läkarförbundets medlemsregister. Det är också tänkbart att enkäter har studsat eller fastnat av tekniska skäl. Alla som tillhör målgruppen men inte har fått mejlet med inbjudan till enkäten kan du nu gå in via denna länk.

Den som vill ha en personlig länk kan begära en sådan av Läkarförbundets statistiker asa.jaktlund@slf.se, glöm inte att skicka med aktuell e-postadress.

Målgruppen

Enkäten riktar sig till samtliga av Läkarförbundets medlemmar som arbetar som specialister eller överläkare inom anestesi, barnmedicin, bild- och funktionsmedicin, internmedicin, kirurgi samt psykiatri. Målgruppen är medlemmar i de stora basspecialiteterna, för att kunna göra breda jämförelser. ST-läkare, kombinationsanställda samt renodlade chefer ingår inte i målgruppen.

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Ur Sjukhusläkaren 2022-05

Beläggningsgrader – överfullt på många kliniker år efter år / Informationsdriven vård i Halland / Offentlig vård möter privat aktör / Krönika: Hårdare klimat får tystnaden att växa / Pensionen – vad innebär förändringar i avtalet? / Hallå Där – Professor Ann Hellström

Prenumerera