Nyhetsarkiv

”Systemet är korrupt”

Så säger Göran Hermansson, specialist­läkare vid ögonmottagningen i Mora.

Frustrationen bland vårdpersonalen på ögonmottagningen i Mora är stor.

Medan Landstinget i Dalarna ensidigt satsar på att beta av köerna till kataraktoperationer och nybesök får patienter med kroniska ögonsjukdomar sina återbesökstider framflyttade med flera månader. För diabetiker handlar det om två till tre år.

– Politikerna tar inte sitt ansvar. Situationen är förfärlig. Patienter med kroniska ögonsjukdomar blir kallade till återbesök långt efter att medicinska måldatum har passerat. Risken att synnerven skadas är överhängande, säger Lars Nilsson, sjuksköterska vid ögonmottagningen i Mora.

Han är även facklig representant för Vårdförbundet. Han menar att de anställda tvingas tänja på tiderna för återbesök för kroniker, på grund av att nybesöken för vårdgarantipatienter ska prioriteras.

– Det ser snyggt ut i statistiken, men i verkligheten tar man resurser från medicinskt prioriterade grupper för att satsa på patienter som är mindre sjuka.

– Jag månar om patienterna och vill dem väl, men jag arbetar i ett system där patienter inte behandlas som individer utan som pinnar som landstinget behöver tjäna pengar på.
Bakgrunden till problemen handlar om kraftiga besparingar. Under 2011 och 2012 lade landstingsledningen ett omfattande besparingsbeting som slog hårt mot ögonkliniken. Mottagningen i Mora fick dra ned på sina resurser med 50 procent.

– Det finns stora vinster, för såväl den enskilde patienten som för samhället och sjukvården, att ta hand om de kroniskt sjuka och följa de nationella riktlinjerna som reglerar intervallerna för återbesök. Riktlinjerna nonchaleras dock av landstinget.
Att sköta de kroniskt sjuka skulle innebära en större besparing än den återbäring som vårdgarantin ger i form av kömiljarden, säger Göran Hermansson.

– De prioriteringar som görs inom ögonsjukvården i Dalarna strider mot hälso- och sjukvårdslagen. Den slår fast att den som har det största behovet av hälso- och sjukvård ska ges företräde till vården, menar Göran Hermansson.

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Sjukhusläkaren

Nyheter, debatter & reportage från sjukhusvärlden

Prenumerera