Nyhetsarkiv

Symposium om alternativ till svenskt landstingsstyre

Sedan år 2006 har Holland ett försäkringsfinansierat sjukvårdssystem, där vårdgivarna konkurrerar om patienter/medborgare. Sjukvårdsreformen och utvecklingen därefter presenteras av Michiel Wesseling, senior adviser vid Royal Dutch Medical Association.

I Norge är landstingen (fylkena) inte längre huvudmän för sjukvården. Vid sjukvårdsreformen år 2002 ersattes de av regionala beställarföretag. Dr Arne Laudal Refsum, ordförande i norska Overlegeforeningen, ger sin bild av hur reformen förändrat det norska sjukvårdssystemet.

Danmark har drabbats hårt av finanskrisen. Finansieringsproblemen har lett till massavskedanden i sjukvården. Dr Mogens Hüttel, vide ordförande i danska Overlaegeforeningen, berättar om utvecklingen.

Symposiet avslutas med en paneldiskussion, ledd av Sjukhusläkarnas t f ordförande Dr. Thomas Zilling.

Läs symposieprogrammet här.

Det är fri entré till symposiet, men platsantalet är begränsat. Föranmälan krävs. Läs mer på www.sjukhuslakarna.se

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Sjukhusläkaren

Nyheter, debatter & reportage från sjukhusvärlden

Prenumerera