Nyhetsarkiv

Svidande kritik i enkät om HR-fönstret

I en enkät som gjorts vid Centralsjukhuset Kristianstad uppger 87 procent av läkarna att de inte litar på att de får rätt lön med det nya systemet.

Bakom enkäten står ST-läkaren Kim Gulis. Efter att hon som representant för Östra Skånes Läkarförening, fått ta del av omfattande kritik mot HR-fönstret från medlemmarna, bestämde hon sig för att göra en undersökning. Enkäten har besvarats av läkare vid Centralsjukhuset Kristianstad, CSK, samt Lasarettet i Ystad.

Resultat från enkäten på CSK visar bland annat att:
• Sedan HR-fönstret infördes uppger nära 56 procent att de inte vet om de fått rätt lön på grund av att de inte kunnat tolka lönebeskedet.
• Cirka 32 procent uppger att de fått fel lön utbetalad en eller flera gånger.
• Nära 76 procent har haft problem med att registrera jourer i HRfönstret.
• 82 procent uppger att HRfönstret inte är användarvänligt.
• Hela 83 procent uppger att de problem som påtalats inte har åtgärdats väl under det år som systemet varit i bruk.
• 80 procent uppger att telefon – supporten dit användare kan vända sig för att få hjälp, inte har varit bra. Enkätundersökningen vid Lasarettet i Ystad visar ett liknande resultat.

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Ur Sjukhusläkaren 2020-03

Hur kommer coronakrisen att påverka världen och sjukvården? Läkare experter och forskare ger sin syn på saken / Bill Gates förslag i talet från 2015 / Johan Giesecke: "Bill Gates underskattade de politiska svårigheterna" / Björn Olsen om beredskapen framtiden och vad som behöver göras / Intensivvårdsläkare berättar om månaderna som passerat / Debatt: "Coronakrisen – en möjlighet till framtida lärdomar?" / Krönika: "Det vi genomlever nu är resultatet av ett gigantiskt politiskt misslyckande"

Prenumerera