Nyhetsarkiv

Sveriges inrapporterade operationer inte jämförbara med Norges och Danmarks  

– Sverige har bara rapporterat benign kirurgi. Danmark och Norge har räknat in cancerkirurgi. Så jämför man Sverige med Norge och Danmark blir det en jämförelse mellan äpplen och päron som inte är jämförbar överhuvudtaget. Så svarar Svensk urologisk förening på Sjukhusläkarens fråga om den statistik länderna rapporterar till OECD:s databas är jämförbar när det gäller prostatectomy.

I en artikelserie i fyra delar visar Sjukhusläkaren att väntetider mäts och rapporteras olika i olika länder i Europa.

Sjukhusläkaren har granskat om medlemsstaterna rapporterar enligt de ICD-koder (medicinska diagnos­koder) OECD efterfrågar och det visar sig att så sällan är fallet.
I databasen finns ett myller av både flaggade och oflaggade avvikelser från OECD:s ICD-koder.

Nederländerna som rankas bäst i SKL:s väntetidsindex anger exempelvis i sin rapport till OECD att statistiken förmodligen inkluderar mer än det OECD efterfrågar för prostatectomy, men att statistiken för protes­operation höft endast inkluderar total höftprotes­operation och inte partiell som OECD också efterfrågar och när det gäller knäproteskirurgin så inkluderar statistiken inte revisioner.

För att se om Sverige, Danmark och Norge rapporterar in jämförande statistik bad Sjukhusläkaren Svensk urologisk förening, Svenska höftprotesregistret och Nationella kataraktegistret att titta på vilka ICD-koder OECD efterfrågar och om Sveriges, Norges och Danmarks inrapporterade data är jämförbara.

De ICD-koder OECD vill ha in­rapporterade väntetider till är:
Prostatectomy: (SKL:s benämning är operation vid prostataförstoring)
ICD-9-CM (1996): 60.2, 60.3–60.6
Hip replacement: (Protesoperation höft) Total and partial, including the revision of hip replacement.
ICD-9-CM (1996): 81.51-81.53
Knee replacement: (Protesoperation knä) Including the revision of knee replacement. ICD-9-CM (1996): 81.54

Här är de svar vi fick:
Svenska Höftprotesregistret

Ola Rolfson, docent, överläkare, registerhållare:
Det finns skillnad beträffande de åtgärder för höft- och knäproteskirurgi som inkluderas i väntetidsrapporte­ringen till OECD mellan Sverige, Norge och Danmark.

Höftproteskirurgi
Norge och Danmark inkluderar i princip all höftproteskirurgi vilket inbegriper primär total höftprotesoperation, primär halvprotesoperation (görs nästan uteslutande för höftfrakturer som akut ingrepp), ytersättningsproteser och nästa alla höftprotesrevisioner (dvs sekundära protesoperationer där man byter ut hela eller delar av implantat). Sverige inkluderar bara primär total höftprotesoperation inklusive ytersättningsproteser.

Knäproteskirurgi
Danmark inkluderar alla primära totala knäprotesoperationer, alla primära unikompartmentell knäprotesoperationer (halvprotes), primära ytersättningsvarinater, och alla sekundära knäprotesoperationer där hela eller delar av protesen byts ut samt sekundära ingrepp där man adderar t ex en patellakomponent.
Norge och Sverige inkluderar alla primära knäprotesoperationer enligt liknande definition som Danmark, men har inga sekundära ingrepp (NFC) förutom att Sverige rapporterar sekundär operation där man adderar patellakomponent (utgörs av cirka 20 procent av alla sekundära ingrepp i Sverige). Oklart om Norge har med sekundär patellaoperation i sin statistik.

Kommentar till OECD:s norm
När det gäller att definiera vilka åtgärder som ska jämföras inom  höftproteskirurgi bedömer jag att Sveriges definition är mest representativ. Att blanda primära och sekundära ingrepp gör analysen mycket mer komplicerad. Dessutom missar man omoperationer som inte innebär byte av komponenter eller operationer där hela implantatet tas bort utan att någon ny höftprotes sätts in.
Halvprotesoperationer bör inte vara med i den här sammanställningen eftersom det används vid höftfraktur och i enstaka fall för andra indikationer som till exempel vid tumörer som engagerar lårbenshuvudet eller halsen.
Samma gäller knäproteskirurgi – primära och sekundära bör inte blandas. Att inkludera sekundär addering av patellakomponent ger inte en korrekt bild av väntetid för primär knäprotes­operation.

Svensk urologisk förening

Johan Styrke, läkare och vetenskaplig sekreterare:
När det gäller prostatektomi har Sverige bara rapporterat benign kirurgi
medan Danmark och  Norge även räknat in cancerkirurgi som OECD efterfrågar.
Så jämför man Sverige med Norge och Danmark blir det en jämförelse mellan äpplen och päron som inte är jämförbar överhuvudtaget.

Nationella Kataraktregistret

Anders Behndig, professor, registerhållare:
Väntetider är svårare än man skulle kunna tro – inte ens inom landet blir jämförelser riktigt rättvisa. Jag såg att man i vissa länder endast redovisar ”offentliga” katarakter (ej privata) vilket sannolikt ger en väldigt skev bild av förhållandena. Däremot kan jag inte se att diagnostiken ska utgöra någon större felkälla. Det finns bara en behandling för katarakt (kirurgi), och detta ingrepp används inte heller för andra diagnoser, med få undantag.

Läs hela Sjukhusläkarens granskning: 

SKL:s statistik var ren bluff

SKL kontrollerade aldrig att statistiken var jämförbar

OECD:s databas fylld med äpplen och päron i en salig röra

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Ur Sjukhusläkaren 2022-03

Tema: Sjukvården och valet 2022 / Den ojämlika vården / Hur ser partierna på SKR:s roll i svensk sjukvård? / Bo Rothstein: "Inte förenliga med vår regeringsform" / Vad hände sedan? – Anna Nergårdh har bytt spår / Jonna Bornemark: "Utan känslor blir vi dummare" / Krönikor

Prenumerera