Nyhetsarkiv

Sverige på jumboplats i Europa när det gäller väntetider

Health Consumer Powerhouse (HCP) är ett ledande analysföretag i Europa när det gäller sjukvårdsinformation för vårdkonsumenter. Varje år rankar HCP sjukvården i Europas länder ur patienternas perspektiv. År 2007 ingick de 27 EU-länderna plus Norge och Schweiz.

I det EHCI-index (European health consumer index) som analysföretaget tar fram varje år ingår bland annat väntetider för behandling där institutet mäter fem indikatorer:
1.Tillgång till ”husläkare” samma dag.
2. Direkt tillgång till specialist.
3. Om större icke akuta operationer kan göras inom 90 dagar.
4. Möjlighet att få cancerbehandling inom 21 dagar
5. Tillgång till MRI-scanning inom sju dagar.

Bäst år 2007 var Belgien som fick 15 av 15 möjliga poäng, en poäng före tvåan Österrike.
Sverige delade jumboplatsen med Irland på sex poäng, långt efter länder som Slovakien och Tjeckien.

HCP konstaterar uttryckligen att den svenska sjukvården är riktigt dålig och till och med blivit sämre när det gäller tillgänglighet och service.
I summeringen av årets ranking skriver Health Consumer Powerhouse att om svenska politiker och sjukvårdsansvariga hade kunnat titta utanför landets gränser och ”stjäla” goda idéer från sina EU-grannar är chansen stor att Sverige snabbt skulle kunna åstadkomma förbättringar för patienterna och bli Europas bästa sjukvårdsland, eftersom Sverige idag ligger i topp när det gäller goda medicinska resultat.

HCP konstaterar också som en fingervisning att de fem högst rankade länderna år 2007 – Österrike, Nederländerna, Frankrike, Schweiz och Tyskland – samtliga har någon form av sjukförsäkringssystem och mångfald av vårdgivare.

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Ur Sjukhusläkaren 2021-01

Prenumerera