COVID-19

Var femte medarbetare på Danderyds sjukhus har haft covid-19

Omkring var femte medarbetare på Danderyds sjukhus har haft covid-19. Den slutsatsen drar forskarna efter att ha analyserat resultaten av den senaste veckans antikroppstester.

Forskargrupperna kring Community-studien har på drygt en vecka testat 527 av medarbetarna på Danderyds sjukhus.

I nuläget är det bara medarbetare på Danderyds sjukhus som ingår i studien, men enligt forskarna är det i framtiden fullt möjligt att testa alla i befolkningen om det finns resurser för det.

– Tanken med studien är inte bara att fastställa hur många av medarbetarna som har haft covid-19, vi vill också kunna fastställa hur lång tid en individ har antikroppar och högst sannolikt är immun mot covid-19, säger specialistläkaren Charlotte Thålin, som är ansvarig för studien, i ett pressmeddelande.

Samtidigt fortsätter debatterna kring hälso- och sjukvårdspersonalens säkerhet i rådande situation. I helgen rapporterade SVT Nyheter att Sveriges kommuner och regionerna (SKR) hade en avgörande roll bakom kulisserna när fyra myndigheter under påskhelgen gick ut och tonade ner betydelsen av ett krav på munskydd inom äldreomsorgen.

– Det här är väldigt allvarligt och en rejäl myndighetsskandal, säger Kommunals förbundsordförande Tobias Baudin till SVT.

Läs mer om studien i Danderyd här: ”Var femte medarbetare har haft covid-19”

Det senaste från SjukvårdsSvepet:

COVID-19: ARBETSSKADA

OFR kräver förbättring av arbetsskadeförsäkringen gällande covid-19

Flera tusen anställda inom vård och omsorg har ansökt om ersättning på grund av arbetsskada orsakad av covid-19. Att den befintliga kollektivavtalade arbetsskadeförsäkringen inom sektorn inte täcker det första halvåret – och därmed kan innebära ett inkomstbortfall – är helt orimligt. Det skriver OFR, Offentliganställdas Förhandlingsråd, i ett pressmeddelande.

Därför vill de fackförbund som ingår i OFR – bland annat Sveriges Läkarförbund och Vårdförbundet – se en ”komplettering av arbetsskadeförsäkringen inom kommun- och regionrektorn, så att full ekonomisk kompensation ges för den som i sitt arbete blivit sjuk i covid-19” samt att man tar bort kravet på att en sjukdom måste bestå i minst 180 dagar för att få rätt till ersättning.

CORONAVACCIN

Modernas coronavaccin stoppas i fem regioner

Gävleborg, Halland, Värmland, Dalarna och Östergötland stoppar vaccinationen med Modernas coronavaccin. Det rapporterar bland annat Dagens Nyheter idag.

Anledningen är att det funnits problem med kylningen under transporten. Totalt handlar det om 2 100 doser som levererats till de fem regionerna.

I ett pressmeddelande från Region Gävleborg säger Tina Mansson Söderlund, biträdande hälso- och sjukvårdsdirektör, att man ”beklagar det som hänt och beaktar det som olycksfalls i arbetet”. Vidare säger hon att den information som regionen fått är att det värsta som kan hända är att vaccinet är overksamt.

Folkhälsomyndigheten ska nu utreda om skyddseffekten av vaccinet har påverkats.

Läs Dagens Nyheters artikel här.

UTREDNINGAR

Läkarförbundet: Det krävs medicinskt ansvarig läkare

Regeringen ska tillsätta en ny utredning som ska titta närmare på en äldreomsorgslag, ta fram en nationell omsorgsplan och se hur man kan stärka den medicinska kompetensen inom äldreomsorgen.

Läkarförbundet välkomnar initiativet och framhåller i ett pressmeddelande att utredningen ska titta på flera frågor som förbundet har föreslagit, bland annat frågan om att införa medicinskt ansvarig läkare (MAL) i kommunerna.

– En medicinskt ansvarig läkare (MAL) i kommunerna behövs för att stärka den medicinska kompetensen i äldrevården. Behovet av detta har blivit än tydligare under pandemin, säger Sofia Rydgren Stale, ordförande i förbundet.

– Vi hoppas dessutom att utredningen får mandat att ge förslag på ökad statlig styrning. Staten behöver reglera en miniminivå på läkarmedverkan på äldreboendena.

Läs mer: ”Medicinskt ansvarig läkare krävs”

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Ur Sjukhusläkaren 2020-06

Covid-19 fanns i Italien redan sommaren 2019 / Tema: Hur rustad är sjukvården mot cyberattacker / Krönikor / Friska Sjukvårdspriset / Tips för avkoppling under storhelgerna

Prenumerera