Svepet

Tredubblat söktryck på intensivutbildning för invandrade läkare

För utomeuropeiska läkare som saknar svensk läkarlegitimation startat nu för andra året i rad en intensivutbildning som ska förbereda dem för Socialstyrelsens kunskapsprov för läkare i december. Endast ett 20-tal läkare har antagits till den 15 veckor långa utbildningen.

– Antalet sökande har nästan tredubblats jämfört med i fjol. Det är kul att se. Det visar att utbildningen är relevant och behövs, säger Williams Donoso Reyes, projektkoordinator på Lunds universitets i ett pressmeddelande.

Undervisningsspråket är svenska och till skillnad från förra året kommer utbildningen erbjuda mer språkstödsundervisning, inspel från tidigare deltagare samt större tillgång till läkarprogrammets lärare.

– Antalet intresseanmälningar, intresset för det informationsmöte som hölls i slutet av juli och underlaget efter genomförda intervjuer bekräftar min bild av att det finns utrymme för fler insatser i Skåne framöver, säger Mehran Najafi, samordnare för etableringsuppdraget på Arbetsförmedlingen i Skåne i pressmeddelandet.

Femton av platserna är finansierade av Arbetsförmedlingen, fem av Region Skåne. Antagningen är nationell, men de flesta av de sökande kommer från Skåne och majoriteten av dem är födda på 70- eller 80-talet.

Det senaste från SjukvårdsSvepet:

BRIST PÅ MATERIAL

Fler har gått upp i stabsläge

Örebro, Västmanland, Dalarna och Uppsala har tvingats gå upp i stabsläge till följd av uteblivna leveranser av livsviktigt sjukvårdsmaterial, men läget ska kunna stabiliseras i nästa vecka. Det uppger Petter Karlsson, förvaltningschef för Varuförsörjningen, till Sveriges Television.

– Vi kan inte säga helt säkert, men i början på nästa vecka ska läget vara mycket stabilare, säger han.

Samtidigt har även Socialstyrelsen gått upp i stabsläge på grund av situationen, vilket betyder att myndigheten har avsatt resurser för att kunna följa hur situationen utvecklar sig.

I Uppsala kommer planerad slutenvård och planerade operationer inte kunna utföras förrän tidigast på tisdag morgon.

Läs mer här: ”Läget i regionerna ska stabiliseras i nästa vecka”

FORTBILDNING

KD och M motionerar om rätten till fortbildning

Två motioner i riksdagen, en från Moderaterna och en från Kristdemokraterna, vill lagstifta om läkares rätt till fortbildning.

Camilla Waltersson Grönvall (M) med flera moderater föreslår i en motion att Socialstyrelsen får i uppdrag att tillsammans med Sveriges kommuner och landsting, SKL, och andra aktörer ta fram ”stöd för införande av obligatorisk fortbildning för vården och omsorgens medarbetare, samt hur uppföljning och utvärdering av genomförd utbildning ska genomföras”, rapporterar Läkartidningen.

Kristdemokraterna föreslår i sin tur att riksdagen ger regeringen i uppdrag att utreda omfattning och struktur för en reglerad fortbildning. Läkarförbundet välkomnar motionerna.

Riksdagsledamoten Johan Hultberg (M) ställde tidigare i år en skriftlig fråga till socialminister Lena Hallengren (S) om ökad statlig styrning för att ge läkare den fortbildning som krävs.

Läs hela artikeln här: ”M och KD motionerar om rätt till fortbildning”

BRIST PÅ MATERIAL

Stabsläge på sjukhus när material saknas

Region Uppsala och region Örebro har gått upp i stabsläge. Orsaken är att det råder stor brist på viktigt sjukvårdsmaterial.

Det råder bland annat brist på provtagningsrör, sterila handskar och slangar till respiratorer, eftersom det är slut hos leverantören, enligt Sveriges Television.

– Vi har inte fått de varor vi har beställt, det är förbrukningsmaterial, till exempel svalgtuber eller provtagningsrör, allt möjligt, säger Claes-Mårten Ingberg, chefläkare inom hälso- och sjukvårdsförvaltningen i Örebro med särskilt ansvar för beredskapsfrågor, till SVT.

Vården i Södermanland, Dalarna och Västmanland har samma leverantör och riskerar därför också att få problem.

Uppdaterad: Senare på torsdagen meddelade Region Uppsala att all planerad slutenvård och alla planerade operationer ställs in på Akademiska sjukhuset från fredag morgon och ett dygn framåt.

– Vi har fattat beslutet att ställa in planerade operationer som en säkerhetsåtgärd. Vi måste säkerställa den akuta vården och vården av inneliggande patienter. Vi beklagar att patienter får sina operationer uppskjutna, men vi måste sätta patientsäkerheten främst, säger Mikael Köhler, chefsläkare vid Akademiska sjukhuset i ett pressmeddelande.

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Ur Sjukhusläkaren 2019-04

Tema: Intensivvård / De riskfyllda flyttarna har mer än fördubblats på tio år / Studie visar: Ökad risk att dö efter förflyttning på grund av resursbrist / Intensivvårdsregistrets ordförande efterlyser fler intermediärvårdsplatser / Läkare på Huddinge: Vi behöver dubbelt så många IVA-platser / Flytten av patienter ska minskas drastiskt - men problemen kvarstår / Pressat läge på Sveriges största intensivvårdsenhet / Sjukhusläkaren har pejlat läget från norr till syd

Prenumerera