FORSKNING

Tre läkare får första anslagen från nytt lokalt projekt

De första anslagen från en ny forskningssatsning i Örnsköldsvik har nu fördelats mellan tre läkare verksamma inom sjukvården i Ö-vik.

Region Västernorrland har under de senaste åren satsat på klinisk forskning och utveckling av den akademiska miljön. Arbetet vidgas nu genom satsningen i Örnsköldsvik.

Det är läkarna Eleonor Koro, Sofia Westermark och Viktor Meidell Blylod som har beviljats anslag för genomförande av forskarutbildning från projektet.

– Det känns verkligen roligt att vi nu kan erbjuda tre forskningsintresserade medarbetare i Örnsköldsvik möjlighet att bedriva forskning parallellt med sitt kliniska arbete, säger Hans Wiklund, regiondirektör, i ett pressmeddelande.

Läs pressmeddelandet här: ”Tre medarbetare får forskningsanslag från nytt projekt”

Det senaste från SjukvårdsSvepet:

TILLGÄNGLIGHET

Socialstyrelsen: Fortsatt dålig tillgänglighet i vården

Andelen patienter som får en planerad operation inom 90 dagar, det vill säga inom vårdgarantins bortre gräns, minskar för sjätte året i rad. Tillgängligheten är fortsatt dålig inom den svenska sjukvården, konstaterar Socialstyrelsen i ”Öppna jämförelser 2020”.

Rapporten visar att de medicinska resultaten har förbättrats sedan den senaste mätningen. Fler människor överlever folksjukdomar som hjärtinfarkt och cancer, men tillgängligheten är fortsatt problematisk, framhåller myndigheten.

– Den största orsaken, tror jag, är att vi har en primärvård som inte är tillräckligt utbyggd. Det är också en resursfråga. Det har inte heller varit tillräckligt stort fokus på de här frågorna ute i regionerna. Men problemen ser olika ut i olika regioner. Därför måste regionerna nu bryta ner de här resultaten och se vad de kan göra för att förbättra sina resultat, säger Olivia Wigzell, generaldirektör för Socialstyrelsen till TT.

Läs mer här: ”Bra vård – men dålig tillgänglighet”

VÅRDSKADOR

Allt fler patienter anmäler olika vårdskador

Under förra året tog Landstingens ömsesidiga försäkringsbolag (Löf) emot cirka 17 900 anmälningar om skador i vården, vilket är en ökning med cirka 5,5 procent jämfört med året innan.

Enligt Löfs bedömning kommer antalet anmälningar att fortsätta öka kommande år. Bolaget framhåller att flera orsaker ligger bakom utvecklingen. Däribland att det bedrivs mer vård i Sverige med en växande befolkning och en allt högre levnadsålder, att det finns en ökad uppmärksamhet och medvetenhet kring dessa frågor, samt att fler av de skador som tidigare ansågs icke undvikbara nu bedöms som möjliga att undvika.

– Skador inom ortopedi, tandvård, distriktsvård och kirurgi är fortsatt de som anmäls mest till Löf. Vanligast är de skador som inträffar i samband med operation. Andra vanliga skador är merskador på grund av försenad eller utebliven diagnos, säger Pelle Gustafson chefläkare på Löf, i en kommentar.

Läs mer här: ”Skadeanmälningar till Löf under 2019”

DIGITAL VÅRD

Nätläkare slår nya besöksrekord

År 2019 passerade de privata nätläkarbolagen en miljon patientbesök – 1,1 miljoner besök – vilket går att jämföra med drygt 600 000 året innan. Mycket tyder på att ökningen fortsätter, rapporterar Läkartidningen.

Nästan varje månad slår den digitala primärvården besöksrekord. Knappt 8 400 besök gjordes hos de privata digitala vårdgivarna i december 2016. Det kan jämföras med drygt 127 000 i december 2019.

Siffrorna kommer från Region Sörmland och Region Jönköpings län, där de största aktörerna var verksamma förra året. Siffrorna gäller utomlänsbesök som registrerats; patienterna kommer vanligtvis från andra håll i landet.

Kry, som hela tiden har utmärkt sig, står nu för uppemot hälften av besöken.

– Vi vill göra vården mer tillgänglig, och det är glädjande att se att det är fler medborgare som upptäcker detta och begagnar sig av våra tjänster, säger Erik Hjelmstedt, som är chef för Kry i Sverige, till tidningen.

Läs mer här: ”Rekordmånga besök hos nätläkarna”

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Ur Sjukhusläkaren 2020-01

Tema: Pensioner / Sjukvårdsuppropen växer och sprider sig över landet / Ögonblicksbilder från Stockholmssjukvården / Porträttet: Yvonne Dellmark / Krönikor

Prenumerera