SJUKVÅRDSPOLITIK

Tillskott i mångmiljonklassen till Karolinska

Region Stockholm tillför 415 miljoner kronor extra under 2019 till Karolinska universitetssjukhuset.

Den blågröna koalitionen i Region Stockholm meddelar i ett pressmeddelande att sjukhuset behöver bättre förutsättningar för att med kraft kunna ”genomdriva förändringar och uppnå en effektivare styrning, ledning och verksamhet”.

Samtidigt släpper politikerna kravet på att sjukhuset ska gå med plus. I stället för kravet att sjukhuset ska gå 30 miljoner kronor plus ändras resultatkravet till ett underskott på 280 miljoner kronor.

”Det förändrade resultatkravet utgör ett undantag från Regionens principer, men görs för att skapa förutsättningar för att genomföra genomtänkta åtgärder i styrning, ledning och effektiviseringar som är långsiktigt riktiga. Sjukhuset kommer sedan att behöva betala tillbaka det tillåtna underskottet de kommande åren”, står det i pressmeddelandet.

Ett formellt beslut väntas enligt planeringen fattas på regionstyrelsen den 5 mars.

Det senaste från SjukvårdsSvepet:

SVEPET

Sjuksköterskor flyr från akuten på grund av avtal

Ett stort antal av de fast anställda sjuksköterskorna vid intensivakuten på Nya Karolinska Solna har valt att säga upp sig med anledning av ett nytt arbetstidsavtal mellan Region Stockholm och Vårdförbundet.

Reglerna, som börjar att gälla den 1 april, medför inte minst en ny form av ersättning för obekväm arbetstid, och en del anställda kan varje månad förlora tusentals kronor i lön.

Ett flertal medier, däribland Aftonbladet, beskriver hur en betydande del av de 40 fast anställda sjuksköterskorna på intensivakuten vid Nya Karolinska Solna, som alltså är bland de som påverkas av det nya regelverket, har valt att säga upp sig.

Vårdförbundet vidhåller dock att avtalet gynnar många medlemmar. Patrik Rossi, chef för Funktion akut på Karolinska, framhåller i sin tur i ett skriftligt uttalande att det är trist att sjuksköterskorna har valt att sluta.

”Det nya gemensamma arbetstidsavtalet som Vårdförbundet och Region Stockholm slutit är komplext och svårt att sätta sig in i för både oss som arbetsgivare och för medarbetarna”, skriver han i ett uttalande.

SVEPET

Karolinskas styrelse: Kritiken är befogad

Ett för litet antal vårdar, och ett för stort antal styr. Balansen måste återställas på Karolinska. Det skriver företrädare för sjukhusets styrelse i en debattartikel med anledning av kritiken om att organisationen har för många chefer.

Det är i en debattartikel i Dagens Samhälle som styrelseordförande Håkan Sörman, vice ordförande Eva Fernvall och styrelseledamoten Kjell Asplund bemöter kritiken mot sjukhusets nya organisation, Nya verksamhetsmodellen, NVM, tidigare kallad Värdebaserad vård. Kritiken har inte minst kommit från läkare.

Enligt styrelsen är kritiken i stora delar befogad.

”Med många patientflöden, många chefer, otydliga och krångliga beslutsvägar och stort behov av samordning har det utvecklats en resurskrävande mötes- och projektkultur vid Karolinska.”

Styrelsen lovar att antalet chefer och administratörer ska minskas, och har gett sjukhusdirektören i uppgift att göra en översyn av organisationen kring patientflöden, medicinska specialiteter och jourlinjer.

”Omfattande åtgärder krävs och det i en tid när sjukhusets ekonomi är usel. Nedskärningar är oundvikliga. I denna prekära situation kommer styrelsens fokus att vara att på alla sätt värna om vårdens kvalitet och hålla uppe vårdproduktionen.”

Läs hela debattartikeln här.

SVEPET

Regeringen ger klartecken för nya läkarutbildningen

Nu är det klart att det blir en ny sexårig läkarutbildning som ger läkarlegitimation direkt. Starten skjuts dock upp ett år till 2021. Det beslutade regeringen på torsdagen.

Både lärosäten som utbildar läkare och Universitetskanslersämbetet (UKÄ) har påpekat att den tidigare angivna tidsramen, med start redan 2020, var alldeles för snäv.

Förändringen medför alltså att de nyutbildade läkarna får sin legitimation direkt efter examen, men också att utbildningen får nya examensmål. Den befintliga utbildningen förlängs inte med en termin. I stället rör det sig om en större förändring av hela processen från start till färdig specialist.

Sedan tidigare har riksdagen beslutat att allmäntjänstgöringen ska ersättas med ett bastjänstgöringsår från och med 1 juli 2020. Studenter som har startat sin utbildning före 1 juli 2021 får gå utbildningen enligt tidigare system. Detta regleras dock av övergångsregler.

Under torsdagen besöker Matilda Ernkrans, minister för högre utbildning och forskning, Umeå universitet för att berätta mer om läkarutbildningen.

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Ur Sjukhusläkaren 2019-01

Tema: Väntetider - Ingenting har hänt sedan Sjukhusläkarens förra granskning / Stort krönikepaket / Aktuell profil: Johan Giesecke är rådgivare åt världens beslutsfattare

Prenumerera