RAPPORT FRÅN VÅRDANALYS

Sverige sämre på patientcentrerad vård än flera jämförbara länder

Sverige är sämre än ett flertal andra jämförbara länder på att ge en mer patientcentrerad vård. Det visar den färska undersökningen International Health Survey 2017 som Myndigheten för vård- och omsorgsanalys, Vårdanalys, publicerar.

Bland de tio länder som ingått i undersökningen är Sverige det land med lägst andel invånare som är 65 år eller äldre med en fast läkarkontakt – där andelen också minskat från 67 procent år 2014 till 60 procent i år. Gruppen 65 år eller äldre i Sverige upplever också i högre grad bristande tillgänglighet, delaktighet i den egna vården samt koordinering av olika vårdkontakter jämfört med flera av de andra länderna i undersökningen.

Undersökningen visade också att åtta av tio i gruppen 65 år och äldre är ”nöjda eller mycket nöjda med den vård de fått det senaste året”. Dessutom är Sverige det land där minst andel, tre procent, av patienterna har avstått från vård på grund av kostnaderna.

Läs rapporten ”Vården ur patienternas perspektiv – 65 år och äldre” här.

Det senaste från SjukvårdsSvepet:

KRISBEREDSKAP

Om tre år är krislager för läkemedel möjliga

Ifall arbetet startas på en gång kan beredskapslager för läkemedel vara på plats om tre år. Den bedömningen gör regeringens utredare Åsa Kullgren, som nu har lämnat sina förslag på hur den svenska sjukvårdens krisberedskap kan stärkas.

Under arbetets gång har hon bland annat inspirerats av Finland, som i krisens inledande skede klarade sig bättre än andra länder, mycket tack vare sina lager inom sjukvården.

– Om betänkandet genomförs fullt ut skulle jag säga att vi får en bättre beredskap än i Finland, säger Åsa Kullgren i Aftonbladet.

Hon föreslår en lagerhållning i tre steg, där nivå tre är ett statligt säkerhetslager.

– Det går inte att hålla lager som klarar långvariga kriser. Till slut tar lagren slut. Men med en god lagerhållning så köper vi oss tid för att säkerställa att Sverige får tillgång till sjukvårdsprodukter genom inköp.

Läs mer: ”Krislager för läkemedel möjliga om tre år”

COVID-19

Hastig ökning av IVA-patienter i Stockholm

Antalet covid-19-fall fortsätter att öka i Region Stockholm. På två veckor har antalet patienter med covid-19 som får intensivvård i regionen ökat med 80 procent.

Regionen försöker att frigöra personal som har möjlighet att arbeta med akut vård.

– Det finns inga signaler på att kurvan vänder neråt, säger Johan Bratt, biträdande hälso- och sjukvårdsdirektör, till Sveriges Radio.

Läs mer: ”Tufft läge på IVA”

COVID-19

Leveranser skrivs ner igen – miljon vaccindoser försenas

Nu skrivs vaccinleveranserna till Sverige ner med cirka en miljon doser ytterligare, enligt nya prognoser. Sverige ska få 10,9 miljoner vaccindoser under första halvåret 2021, vilket inte räcker för att kunna vaccinera alla vuxna i landet.

– Regionerna hade naturligtvis önskat och planerat för att kunna vaccinera fler och snabbare, säger Emma Spak, ansvarig för sjukvården inom Sveriges kommuner och regioner (SKR), till SVT Nyheter.

Prognosen var i december förra året att Sverige skulle få 17,4 miljoner doser vaccin mot covid-19 under det första sex månaderna i år.

Läs mer här: Vaccinleveranserna skrivs ner på nytt

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Ur Sjukhusläkaren 2021-01

Prenumerera