BESPARINGAR

Stora besparingar – Stockholmssjukhus inför anställningsstopp

Nu har tre sjukhus i Region Stockholm beslutat att införa anställningsstopp. Orsaken är att de behöver spara pengar. Sjukhusen inför även ett stopp för inhyrd personal.

Danderyds sjukhus, Södersjukhuset och Södertälje sjukhus brottas med en dålig ekonomi. Sjukhusen har en gemensam styrelse och nu har vd:arna för respektive sjukhus beslutat om gemensamma åtgärder för att kapa kostnaderna.

Anställningsstopp med dispensförfarande gäller för samtliga yrkeskategorier. Det innebär att tillsvidareanställningar och tidsbegränsade anställningar kräver dispens av vd. Alla avtal med bemanningsföretag samt förlängningar av befintliga avtal kräver också dispens av vd.

– Situationen är utmanande och det blir nu viktigare än någonsin att hålla ihop och hitta lösningarna tillsammans över verksamhetsgränserna, säger Yvonne Haglund Åkerlind, vd på Danderyds sjukhus, i en kommentar.

Här kan du läsa mer.

Det senaste från SjukvårdsSvepet:

COVID-19

Regeringen får igenom lagförslag om utökad makt

Efter ett flera timmar långt sammanträde framgick det att det finns stöd för förslaget att ge regeringen särskilda befogenheter på grund av coronakrisen, rapporterar flera medier.

– Vi är väldigt nöjda, nu har regeringen fått ett brett stöd för lagstiftning. Regeringen har lyssnat på både oppositionen och Lagrådet. Alla beslut kommer att gå till riksdagen omedelbart, säger Vänsterpartiets ledare Jonas Sjöstedt, som räknar med att riksdagen fattar ett beslut om lagen direkt efter påsk, till nyhetsbyrån TT.

Regeringen får befogenheter att omedelbart införa en åtgärd, men förslaget ska gå för prövning hos riksdagen som kan upphäva beslutet i efterhand.

Bakgrunden är att regeringen menar att det kan bli nödvändigt att på kort tid fatta extraordinära beslut för att hindra spridning av coronasmittan. I det första förslaget ville regeringen få möjlighet att utan att fråga riksdagen kunna stänga exempelvis flygplatser och andra delar av transportsektorn. Regeringen har också meddelat att den vill ha rätt att kunna omfördela läkemedel och annan medicinsk utrustning när det gäller regioners sjukhus och andra vårdinrättningar för att begränsa smittspridning.

Totalt har 591 personer i Sverige dött på grund av covid-19, vilket är en ökning med 114 inrapporterade fall sedan på måndagen, enligt Folkhälsomyndighetens senaste siffror.

Socialstyrelsen meddelade vid tisdagens presskonferens att antalet disponibla IVA-platser i landet för närvarande nu är runt 80 procent fler än de var för fyra veckor sedan.

Läs mer här: ”Regeringen har stöd för ny lag”

COVID-19

Regelverk om skyddsutrustning lättas

Regeringen ändrar reglerna för vilken typ av skyddsutrustning som får användas inom inte minst sjukvården under coronakrisen. Arbetsmiljöverket har fram tills nu endast godkänt utrustning med så kallad CE-märkning, som ska visa att utrustningen uppfyller specifika säkerhetskrav. Från och med på tisdagen ska man dock även kunna godkänna annan utrustning som ger tillräckligt bra skydd.

– Vi inför nu ett snabbspår för kvalitetssäkring av personlig skyddsutrustning. Det handlar om att Arbetsmiljöverket får i uppdrag att säkerställa ett förfarande för att även icke CE-märkt personlig skyddsutrustning ska kunna användas av samhällsviktiga yrkesgrupper, säger arbetsmarknadsminister Eva Nordmark (S) till SVT.

Samtidigt är regionerna i Skåne och Stockholm, i fråga om åtgärder,  redan på gång med att ta in vårdpersonal från privata vårdbolag för att stötta den offentliga vården, rapporterar Sveriges Radio Ekot. Läkarförbundet, Fysioterapeuterna och Sveriges kommuner och regioner kom i helgen överens om att de cirka 2 200 privatläkare och fysioterapeuter som har egen mottagning och ersätts genom så kallade nationella taxan ska kunna lånas in av regionerna.

Läs mer här: ”Regeringen lättar på regler om skyddsutrustning”

COVID-19

Nu aktiveras krislägesavtalet för IVA i Region Stockholm

Sveriges kommuner och regioner (SKR) och Sobona har aktiverat krislägesavtalet i Region Stockholms intensivvårdsverksamhet. Orsaken till att avtalet aktiveras är en avgörande och omfattande påverkan på personalförsörjningen.

– I Region Stockholm ser vi nu att alla befintliga möjligheter i det reguljära kollektivavtalet för att säkra bemanningen i intensivvården är uttömda. Vi väljer därför att aktivera krislägesavtalet enligt regionens begäran med omedelbar verkan, säger Joakim Larsson, ordförande i förhandlingsdelegationen i SKR, i ett pressmeddelande.

Nu höjs det ordinarie arbetstidsmåttet till 48 timmar per vecka. Därutöver kan en särskild nödfallsövertid tas ut utöver den ordinarie arbetstiden. Krislägesavtalet gör det också möjlighet med in- och utlåning av personal mellan drabbade regioner och kommuner.

SKR meddelar samtidigt att fyra regioner har fått i uppdrag från de andra regionerna att köpa in de läkemedel som bedöms vara de mest kritiska och centrala för ett nationellt behov för sjukvården.

– I det särskilda läge som vi befinner oss i med pandemin så är det bra att regionerna nu snabbt ökar möjligheterna att så långt som möjligt säkra tillgång till läkemedel, säger Emma Spak, sektionschef på avdelningen vård och omsorg på SKR i ett annat pressmeddelande.

På fredagen stod det också klart att utrikesdepartementet förlänger sin avrådan från icke nödvändiga resor till alla länder till den 15 juni.

Samtidigt tar EU-kommissionen tillfälligt bort alla tull- och momsavgifter på importen av medicinsk utrustning och skyddsutrustning som används för att bekämpa coronaviruset, däribland testmaterial, ansiktsmasker och respiratorer. Beslutet gäller i sex månader framåt, rapporterar SVT Nyheter.

Läs mer här: ”Krislägesavtal aktiveras för IVA i Region Stockholm”

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Ur Sjukhusläkaren 2020-01

Tema: Pensioner / Sjukvårdsuppropen växer och sprider sig över landet / Ögonblicksbilder från Stockholmssjukvården / Porträttet: Yvonne Dellmark / Krönikor

Prenumerera