LEDARSKAP

Staffan Isling ny vd på SKL

SKL:s styrelse har beslutat att anställa Staffan Isling som ny vd. Han tillträder omgående.

– Som ny vd har Staffan Isling fått styrelsens uppdrag att fortsätta utvecklingen av SKL som en stark röst för den lokala och regionala nivån, säger Anders Knape, ordförande för SKL.

Staffan Isling har en lång bakgrund och erfarenhet från höga chefspositioner i både kommuner och regioner.

Läs hela pressmeddelandet här: ”Staffan Isling ny vd på SKL”

Det senaste från SjukvårdsSvepet:

UTREDNINGAR

Stort fokus på hemsjukvård i Nergårdhs huvudbetänkande

Etablera en tydlig målbeskrivning i individuella vårdplaner, reglera praktikplatser i lag och ändra begreppet hemsjukvård. Utredaren Anna Nergårdh lämnade på onsdagseftermiddagen över huvudbetänkandet för utredningen ”God och nära vård” till socialminister Lena Hallengren (S).

En stor del av betänkandets fokus ligger på den hemsjukvård som bedrivs i kommunerna. I detta sammanhang föreslår utredningen ett namnbyte från hemsjukvård till hälso- och sjukvård i hemmet. Vården ska kompetenssättas och omfattas av samma kvalitetskrav som all annan hälso- och sjukvård.

Förslagen i utredningen vänder sig till både utförare och huvudmän. Kommuner och regioner ska tillsammans formulera en plan för hälso- och sjukvård på den gemensamma vårdnivån primärvård i länet, med fokus på strategiska frågor som exempelvis kompetensförsörjning.

Läs mer här: ”God och nära vård – En reform för ett hållbart hälso- och sjukvårdssystem”

COVID-19

Regeringen stoppar hamstring av läkemedel

Apoteken får från och med idag, den 1 april, inte lämna ut en större mängd läkemedel än den mängd som patienten behöver för en tremånadersperiod. Det har regeringen beslutat efter en hemställan från Läkemedelsverket.

– I kristider som dessa är det ännu viktigare än vanligt att tillgången till läkemedel är jämlik, säger socialminister Lena Hallengren i ett pressmeddelande.

Samtidigt har Folkhälsomyndigheten presenterat nya föreskrifter för att förhindra smittspridning. Syftet med de nya allmänna råden är att motverka spridningen av covid-19 och framför allt att skydda de mest sårbara i samhället, riskgrupper och äldre:

  • Butiker, köpcentrum och gallerior bör begränsa antalet kunder som vistas i lokalen samtidigt. De bör också ta fram alternativa lösningar till kassaköer eller anvisa hur långt kunderna kan stå mellan varandra.
  • Idrottsföreningar bör om möjligt hålla träningar och andra idrottsaktiviteter utomhus, skjuta upp matcher, träningsmatcher, tävlingar och cuper och begränsa antalet åskådare.
  • Arbetsgivare bör se till att personal och besökare håller avstånd, att anställda arbetar hemifrån och undviker onödiga resor om det är möjligt.
  • I kollektivtrafik och allmänna färdmedel bör antalet resenärer begränsas, och antalet turer anpassas så att trängsel kan undvikas.”

Folkhälsomyndighetens generaldirektör Johan Carlson har vidare fattat beslut om att en rådgivande referensgrupp med experter ska inrättas vid myndigheten, med anledning av den pågående pandemin.

Läs mer här: ”Begränsat uttag av läkemedel”

COVID-19

Myndighet får nationellt uppdrag för utökad testning

Folkhälsomyndigheten får i uppdrag att skyndsamt ta fram en nationell strategi för att öka antalet personer som testas för covid-19. Det meddelade regeringen på tisdagen.

– En utökad nationell testning för covid-19 medför att en stor andel viktig personal inte behöver stanna hemma från jobbet trots att de kan arbeta. Folkhälsomyndigheten ska nu skyndsamt starta och koordinera arbetet, säger socialminister Lena Hallengren i en kommentar.

Fram till och med vecka 13 hade över 36 000 personer testats. Regeringen meddelade även att besöksförbud på landets äldreboenden införs.

Läs mer här: ”Utökad nationell testning av covid-19”

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Ur Sjukhusläkaren 2020-01

Tema: Pensioner / Sjukvårdsuppropen växer och sprider sig över landet / Ögonblicksbilder från Stockholmssjukvården / Porträttet: Yvonne Dellmark / Krönikor

Prenumerera