ORGANISATION

SKL har nu blivit SKR

Sveriges kommuner och landsting (SKL) har från och med onsdagen ändrat sitt namn till Sveriges kommuner och regioner (SKR). Det har kongressen beslutat.

– Vi har nu tagit det naturliga steget att ändra organisationens namn så att det speglar våra medlemmar på ett bra sätt, säger Anders Knape, ordförande för SKR, i ett pressmeddelande.

Redan i januari 2019 ändrade de sista landstingen sina namn till regioner i samband med att de fick ansvar för den regionala utvecklingen. Nu följer alltså kommunernas och regionernas medlemsorganisation efter och tar bort ”landsting”.

Läs hela pressmeddelandet här: ”Kongressbeslut: SKL är nu SKR”

Det senaste från SjukvårdsSvepet:

COVID-19

Inga covid-19-patienter kvar på Danderyds IVA

För första gången på flera månader var det på onsdagen inga covid-19-patienter på Danderyds sjukhus intensivvårdsavdelning. Det rapporterar SVT Nyheter.

”Vi känner glädje och äntligen ett hopp”, skriver en medarbetare på sjukhuset på Twitter, och presstjänsten bekräftar nyheten.

Situationen ser också betydligt bättre ut i Västerbotten. Alla covid-19-patienter har skrivits ut från intensivvården i regionen, enligt SVT.

På samma gång står det klart att Södersjukhuset återgår till normalläge efter drygt tre månader med förhöjd beredskap.

–­ Vården av patienter med covid-19 har blivit en del av vår ordinarie verksamhet och vi ser därför att vi nu kan återgå till normalläge. Andelen patienter som är smittade och är i behov av sjukhusvård har minskat med tre fjärdedelar sedan toppen i april, säger Mikael Runsiö, vd på Södersjukhuset, i ett pressmeddelande.

Läs mer: ”Inga fall av covid på Danderyds IVA”

COVID-19

Juristen Mats Melin leder coronakommissionen

Den så kallade coronakommissionen ska ledas av juristen Mats Melin. Det meddelar statsminister Stefan Löfven (S).

Mats Melin har en bakgrund som chefsjustitieombudsman 2004–2011, samt som justitieråd och ordförande i Högsta förvaltningsdomstolen 2011–2018. Övriga personer i kommissionen kommer från områden som vård, nationalekonomi och etik.

Kommissionen ska bland annat utvärdera hur krisorganisationen inom Regeringskansliet, berörda förvaltningsmyndigheter, regioner och kommuner har fungerat under pandemin, utvärdera hur ansvarsprincipen och det geografiska områdesansvaret har fungerat under krisen, samt lämna de förslag på åtgärder som kommissionens iakttagelser ger anledning till, enligt ett pressmeddelande.

Uppdraget ska slutredovisas senast den 28 februari 2022. Två delredovisningar ska lämnas, en i november 2020 och en i oktober 2021.

Läs mer här: ”Mats Melin leder coronakommissionen”

COVID-19

Ny vägledning: Detta gäller för personer med antikroppar

En symtomfri person som har ett positivt antikroppstest kan umgås med en person som tillhör en riskgrupp, förutsatt att man följer Folkhälsomyndighetens generella rekommendationer. Det uppger myndigheten.

”Det kan i första hand röra sig om att fortsatt umgås, både inomhus och utomhus, med närstående såsom familj och vänner men också med personer som tillhör någon riskgrupp. Begränsningen att avstå från större sociala sammanhang kvarstår” står det i Folkhälsomyndighetens nya vägledning.

Hur stark immunitet som antikropparna ger, och under hur lång tid som immuniteten håller är i nuläget inte helt klarlagt.

– Den har en gräns alldeles säkert. Nu säger vi att under sex månader kan man umgås med riskgrupper, om man har tagit ett positivt antikroppstest, säger Karin Tegmark Wisell, avdelningschef vid Folkhälsomyndigheten, till Dagens Nyheter.

Läs mer här: ”Personer med positivt antikropptest kan umgås med riskgrupper”

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Ur Sjukhusläkaren 2020-03

Hur kommer coronakrisen att påverka världen och sjukvården? Läkare experter och forskare ger sin syn på saken / Bill Gates förslag i talet från 2015 / Johan Giesecke: "Bill Gates underskattade de politiska svårigheterna" / Björn Olsen om beredskapen framtiden och vad som behöver göras / Intensivvårdsläkare berättar om månaderna som passerat / Debatt: "Coronakrisen – en möjlighet till framtida lärdomar?" / Krönika: "Det vi genomlever nu är resultatet av ett gigantiskt politiskt misslyckande"

Prenumerera