LEVERANSKRISEN

Region Uppsala lex Maria-anmäler materialbrist

Region Uppsalas anmälan handlar främst om situationen på Akademiska sjukhuset. Cirka 260 operationer blev i mitten av oktober förra året senarelagda på grund av att Apotekstjänst inte kunde leverera sjukvårdsmaterial. Något buffertlager hade inte sjukhuset.

”Bristen på nödvändig sjukvårdsmateriel utgjorde en betydande risk för vårdskada, då tidskritiska operativa ingrepp riskerade att försenas och även nödvändig diagnostik och därmed efterföljande behandling, för potentiellt livshotande tillstånd, riskerade att påverkas”, skriver regionen i sin anmälan, rapporterar Läkartidningen.

Mellan 9 och 23 oktober förra året gick sjukhuset upp i stabsläge.

Läs mer här: Region Uppsala lex Maria-anmäler brist på sjukvårdsmaterial

Det senaste från SjukvårdsSvepet:

COVID-19

Inga covid-19-patienter kvar på Danderyds IVA

För första gången på flera månader var det på onsdagen inga covid-19-patienter på Danderyds sjukhus intensivvårdsavdelning. Det rapporterar SVT Nyheter.

”Vi känner glädje och äntligen ett hopp”, skriver en medarbetare på sjukhuset på Twitter, och presstjänsten bekräftar nyheten.

Situationen ser också betydligt bättre ut i Västerbotten. Alla covid-19-patienter har skrivits ut från intensivvården i regionen, enligt SVT.

På samma gång står det klart att Södersjukhuset återgår till normalläge efter drygt tre månader med förhöjd beredskap.

–­ Vården av patienter med covid-19 har blivit en del av vår ordinarie verksamhet och vi ser därför att vi nu kan återgå till normalläge. Andelen patienter som är smittade och är i behov av sjukhusvård har minskat med tre fjärdedelar sedan toppen i april, säger Mikael Runsiö, vd på Södersjukhuset, i ett pressmeddelande.

Läs mer: ”Inga fall av covid på Danderyds IVA”

COVID-19

Juristen Mats Melin leder coronakommissionen

Den så kallade coronakommissionen ska ledas av juristen Mats Melin. Det meddelar statsminister Stefan Löfven (S).

Mats Melin har en bakgrund som chefsjustitieombudsman 2004–2011, samt som justitieråd och ordförande i Högsta förvaltningsdomstolen 2011–2018. Övriga personer i kommissionen kommer från områden som vård, nationalekonomi och etik.

Kommissionen ska bland annat utvärdera hur krisorganisationen inom Regeringskansliet, berörda förvaltningsmyndigheter, regioner och kommuner har fungerat under pandemin, utvärdera hur ansvarsprincipen och det geografiska områdesansvaret har fungerat under krisen, samt lämna de förslag på åtgärder som kommissionens iakttagelser ger anledning till, enligt ett pressmeddelande.

Uppdraget ska slutredovisas senast den 28 februari 2022. Två delredovisningar ska lämnas, en i november 2020 och en i oktober 2021.

Läs mer här: ”Mats Melin leder coronakommissionen”

COVID-19

Ny vägledning: Detta gäller för personer med antikroppar

En symtomfri person som har ett positivt antikroppstest kan umgås med en person som tillhör en riskgrupp, förutsatt att man följer Folkhälsomyndighetens generella rekommendationer. Det uppger myndigheten.

”Det kan i första hand röra sig om att fortsatt umgås, både inomhus och utomhus, med närstående såsom familj och vänner men också med personer som tillhör någon riskgrupp. Begränsningen att avstå från större sociala sammanhang kvarstår” står det i Folkhälsomyndighetens nya vägledning.

Hur stark immunitet som antikropparna ger, och under hur lång tid som immuniteten håller är i nuläget inte helt klarlagt.

– Den har en gräns alldeles säkert. Nu säger vi att under sex månader kan man umgås med riskgrupper, om man har tagit ett positivt antikroppstest, säger Karin Tegmark Wisell, avdelningschef vid Folkhälsomyndigheten, till Dagens Nyheter.

Läs mer här: ”Personer med positivt antikropptest kan umgås med riskgrupper”

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Ur Sjukhusläkaren 2020-03

Hur kommer coronakrisen att påverka världen och sjukvården? Läkare experter och forskare ger sin syn på saken / Bill Gates förslag i talet från 2015 / Johan Giesecke: "Bill Gates underskattade de politiska svårigheterna" / Björn Olsen om beredskapen framtiden och vad som behöver göras / Intensivvårdsläkare berättar om månaderna som passerat / Debatt: "Coronakrisen – en möjlighet till framtida lärdomar?" / Krönika: "Det vi genomlever nu är resultatet av ett gigantiskt politiskt misslyckande"

Prenumerera