COVID-19

Regeringen: Det ska bli lättare att låna in personal

Regeringen har gett Socialstyrelsen i uppdrag att stödja regionerna med inlån av vårdpersonal vid framtida kriser. Samtidigt avser Sveriges kommuner och regioner att inrätta ett nationellt system för bemanning i kristid.

– Pandemin har synliggjort vikten av flexibilitet, samordning och effektivt nyttjande av tillgängliga resurser inom hälso- och sjukvården. Om en enskild region belastas hårt är det viktigt att tillfällig förstärkning kan komma på plats skyndsamt och smidigt, säger socialminister Lena Hallengren, i ett pressmeddelande.

I Socialstyrelsens uppdrag ingår dessutom att utreda om det behövs en nationell personell förstärkningsresurs, som på kort tid kan aktiveras när hälso- och sjukvården i en region riskerar överbelastning.

Läs mer: ”Socialstyrelsen ska stödja regionernas arbete med att låna in personal”

Det senaste från SjukvårdsSvepet:

COVID-19

Bekräftat: Första fallet av återinsjuknande i covid-19

Forskare på Sahlgrenska universitetssjukhuset bekräftar det första fallet av återinsjuknande i covid-19 i Sverige. Det rapporterar Dagens Nyheter.

Den 53-åriga kvinnans läkare blev misstänksam kring patientens sjukdomshistoria och tipsade forskarna, som har undersökt virusstammarnas arvsmassa.

– På tio positioner skilde sig virusstammen från i maj från den stam som provtogs i augusti. Det gör att vi kan säga att det är två olika infektioner och inte samma som legat vilande, säger ST-läkaren och doktoranden Johan Ringlander till DN.

Läs mer: ”Första bekräftade svenska fallet av återinsjuknande i covid-19”

COVID-19

Norrtälje sjukhus i förstärkningsläge

Norrtälje sjukhus har på grund av ett fortsatt mycket ansträngt personalläge beslutat att gå upp i förstärkningsläge.

Sjukhuset gick som en följd av stor sjukfrånvaro samt bekräftade fall av covid-19 över till stabsläge den 8 oktober.

– Vi har arbetat systematiskt för att kunna bedriva den nödvändiga, akuta vården på ett säkert sätt under tiden smittspårning pågår. Inför helgen ser vi att personalläget fortsatt är ansträngt. Många är frånvarande med förkylningssymtom, bekräftad eller misstänkt covid-19-infektion. Medarbetarna gör helt rätt – vid minsta luftvägssymtom ska man stanna hemma för att minska risken för fortsatt smittspridning, säger Tiohundras vd Peter Graf.

Läs mer: ”Norrtälje sjukhus i förstärkningsläge”

ERSÄTTNINGSSYSTEM

Vårdcentraler får bakläxa om diagnosregistrering

21 av 30 granskade vårdcentraler i Västra Götalandsregionen har inte följt regionens riktlinjer vid diagnosticering. På 14 av vårdcentralerna ska irrelevanta diagnoser ha registrerats på ett systematiskt sätt. Det visar en ny rapport om registrering under 2018 som har presenterats för hälso- och sjukvårdsstyrelsen. På mötet gav styrelsen även ett uppdrag till hälso- och sjukvårdsdirektören att ta fram förslag till sanktioner.

”De pengar som utfaller genom sanktioner kommer att föras tillbaka till systemet och vidare till övriga vårdcentraler inom Vårdval Vårdcentral”, skriver regionen i ett pressmeddelande.

Sjukhusläkaren har vid tidigare tillfällen rapporterat om problem kopplade till poängsystemet, som kallas ACG (Adjusted clinical group). Förra året fick 22 vårdcentraler i Västra Götalandsregionen ekonomiska avdrag efter att medvetet eller möjligen medvetet ha försökt öka den egna ACG-poängen genom irrelevant diagnosregistrering med ökad ersättning som följd. Den nya granskningen är en uppföljning som har fokuserat på andra vårdcentraler.

Läs mer: ”Västra Götalandsregionens uppföljning av 30 vårdcentralers journalregistreringar”

Krönika
Bertil Hagström

Orisken är mycket större än risken

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Ur Sjukhusläkaren 2020-04

Så stor är operationsskulden – region för region / sjukhus för sjukhus / Vad behövs nu då? / "Vi behöver större marginaler till vardags – inte för en pandemi" / De klarade covid-19-stormen / Professionalismens återkomst / "Yngre läkare har utnyttjats" / Kan en pandemi rå på administrationssamhället? / Krönikor / Porträttet: Anna Rask-Andersen / Från facklig till chef och tillbaka

Prenumerera