COVID-19

Rapport: Tydligt minskad dödlighet på covid-IVA

Region Östergötland har granskat inläggningarna på intensivvårdsavdelningarna för patienter med covid-19 mellan den 9 mars och 23 augusti. Sammanlagt omfattar kartläggningen 848 patienter som fick vård på sjukhusen i regionen, varav 106 vårdades på IVA.

Enligt regionens analys var andelen inläggningar av patienter med covid-19 på IVA av de som vårdas på sjukhus oförändrad under perioden som helhet. Detta tyder på att kriterierna för vård på IVA inte har ändrats, enligt rapporten.

Totalt sett avled 25 procent av patienterna med covid-19 på IVA under perioden. Undersökningen visar dock att dödligheten har minskat markant. Under de första fyra veckorna avled 37 procent av patienterna, medan 17 procent avled under de fyra veckorna som följde efter det.

– Det är glädjande att det har blivit så mycket bättre på så kort tid, säger Martin Magnusson, medicinsk rådgivare som också representerar särskild sjukvårdsledning på regional nivå, i ett pressmeddelande.

Läs mer: ”Kraftig minskning av dödsfall på IVA”

Det senaste från SjukvårdsSvepet:

KRISBEREDSKAP

Om tre år är krislager för läkemedel möjliga

Ifall arbetet startas på en gång kan beredskapslager för läkemedel vara på plats om tre år. Den bedömningen gör regeringens utredare Åsa Kullgren, som nu har lämnat sina förslag på hur den svenska sjukvårdens krisberedskap kan stärkas.

Under arbetets gång har hon bland annat inspirerats av Finland, som i krisens inledande skede klarade sig bättre än andra länder, mycket tack vare sina lager inom sjukvården.

– Om betänkandet genomförs fullt ut skulle jag säga att vi får en bättre beredskap än i Finland, säger Åsa Kullgren i Aftonbladet.

Hon föreslår en lagerhållning i tre steg, där nivå tre är ett statligt säkerhetslager.

– Det går inte att hålla lager som klarar långvariga kriser. Till slut tar lagren slut. Men med en god lagerhållning så köper vi oss tid för att säkerställa att Sverige får tillgång till sjukvårdsprodukter genom inköp.

Läs mer: ”Krislager för läkemedel möjliga om tre år”

COVID-19

Hastig ökning av IVA-patienter i Stockholm

Antalet covid-19-fall fortsätter att öka i Region Stockholm. På två veckor har antalet patienter med covid-19 som får intensivvård i regionen ökat med 80 procent.

Regionen försöker att frigöra personal som har möjlighet att arbeta med akut vård.

– Det finns inga signaler på att kurvan vänder neråt, säger Johan Bratt, biträdande hälso- och sjukvårdsdirektör, till Sveriges Radio.

Läs mer: ”Tufft läge på IVA”

COVID-19

Leveranser skrivs ner igen – miljon vaccindoser försenas

Nu skrivs vaccinleveranserna till Sverige ner med cirka en miljon doser ytterligare, enligt nya prognoser. Sverige ska få 10,9 miljoner vaccindoser under första halvåret 2021, vilket inte räcker för att kunna vaccinera alla vuxna i landet.

– Regionerna hade naturligtvis önskat och planerat för att kunna vaccinera fler och snabbare, säger Emma Spak, ansvarig för sjukvården inom Sveriges kommuner och regioner (SKR), till SVT Nyheter.

Prognosen var i december förra året att Sverige skulle få 17,4 miljoner doser vaccin mot covid-19 under det första sex månaderna i år.

Läs mer här: Vaccinleveranserna skrivs ner på nytt

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Ur Sjukhusläkaren 2021-01

Prenumerera