Svepet

Primärvårdsutredning utökas

Anna Nergårdhs utredning ”Samordnad utveckling för god och nära vård” utökas och fördjupas, enligt ett nytt beslut från regeringen. Det uppger regeringen i ett pressmeddelande. Det innebär bland annat att man även ska utreda förutsättningar för att samordna vårdinsatser för patienter med komplexa behov, se över lagstiftning om krav på vårdplan och vid behov föreslå ett patientkontrakt för patientens alla vårdinsatser och ge patienten bättre information om dessa.

De nya tilläggsdirektiven gör också att utredningstiden förlängs. Uppdraget ska slutredovisas den sista mars 2020 och delredovisas senast den 7 juni 2019.

Det senaste från SjukvårdsSvepet:

BRIST PÅ MATERIAL

Fler har gått upp i stabsläge

Örebro, Västmanland, Dalarna och Uppsala har tvingats gå upp i stabsläge till följd av uteblivna leveranser av livsviktigt sjukvårdsmaterial, men läget ska kunna stabiliseras i nästa vecka. Det uppger Petter Karlsson, förvaltningschef för Varuförsörjningen, till Sveriges Television.

– Vi kan inte säga helt säkert, men i början på nästa vecka ska läget vara mycket stabilare, säger han.

Samtidigt har även Socialstyrelsen gått upp i stabsläge på grund av situationen, vilket betyder att myndigheten har avsatt resurser för att kunna följa hur situationen utvecklar sig.

I Uppsala kommer planerad slutenvård och planerade operationer inte kunna utföras förrän tidigast på tisdag morgon.

Läs mer här: ”Läget i regionerna ska stabiliseras i nästa vecka”

FORTBILDNING

KD och M motionerar om rätten till fortbildning

Två motioner i riksdagen, en från Moderaterna och en från Kristdemokraterna, vill lagstifta om läkares rätt till fortbildning.

Camilla Waltersson Grönvall (M) med flera moderater föreslår i en motion att Socialstyrelsen får i uppdrag att tillsammans med Sveriges kommuner och landsting, SKL, och andra aktörer ta fram ”stöd för införande av obligatorisk fortbildning för vården och omsorgens medarbetare, samt hur uppföljning och utvärdering av genomförd utbildning ska genomföras”, rapporterar Läkartidningen.

Kristdemokraterna föreslår i sin tur att riksdagen ger regeringen i uppdrag att utreda omfattning och struktur för en reglerad fortbildning. Läkarförbundet välkomnar motionerna.

Riksdagsledamoten Johan Hultberg (M) ställde tidigare i år en skriftlig fråga till socialminister Lena Hallengren (S) om ökad statlig styrning för att ge läkare den fortbildning som krävs.

Läs hela artikeln här: ”M och KD motionerar om rätt till fortbildning”

BRIST PÅ MATERIAL

Stabsläge på sjukhus när material saknas

Region Uppsala och region Örebro har gått upp i stabsläge. Orsaken är att det råder stor brist på viktigt sjukvårdsmaterial.

Det råder bland annat brist på provtagningsrör, sterila handskar och slangar till respiratorer, eftersom det är slut hos leverantören, enligt Sveriges Television.

– Vi har inte fått de varor vi har beställt, det är förbrukningsmaterial, till exempel svalgtuber eller provtagningsrör, allt möjligt, säger Claes-Mårten Ingberg, chefläkare inom hälso- och sjukvårdsförvaltningen i Örebro med särskilt ansvar för beredskapsfrågor, till SVT.

Vården i Södermanland, Dalarna och Västmanland har samma leverantör och riskerar därför också att få problem.

Uppdaterad: Senare på torsdagen meddelade Region Uppsala att all planerad slutenvård och alla planerade operationer ställs in på Akademiska sjukhuset från fredag morgon och ett dygn framåt.

– Vi har fattat beslutet att ställa in planerade operationer som en säkerhetsåtgärd. Vi måste säkerställa den akuta vården och vården av inneliggande patienter. Vi beklagar att patienter får sina operationer uppskjutna, men vi måste sätta patientsäkerheten främst, säger Mikael Köhler, chefsläkare vid Akademiska sjukhuset i ett pressmeddelande.

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Ur Sjukhusläkaren 2019-04

Tema: Intensivvård / De riskfyllda flyttarna har mer än fördubblats på tio år / Studie visar: Ökad risk att dö efter förflyttning på grund av resursbrist / Intensivvårdsregistrets ordförande efterlyser fler intermediärvårdsplatser / Läkare på Huddinge: Vi behöver dubbelt så många IVA-platser / Flytten av patienter ska minskas drastiskt - men problemen kvarstår / Pressat läge på Sveriges största intensivvårdsenhet / Sjukhusläkaren har pejlat läget från norr till syd

Prenumerera