POLITIK

Primärvård inkluderas i kömiljarden

Regionerna som uppvisar god tillgänglighet till primärvården eller till återbesök inom den specialiserade vården kan få pengar från kömiljarden. Det framhåller regeringen som tillsammans med Sveriges kommuner och regioner (SKR) på onsdagen presenterade satsningar på hälso- och sjukvården för 2020. Det handlar om fyra överenskommelser på sammanlagt 4,7 miljarder kronor.

Regeringen och SKR är överens om en fortsatt satsning på kvinnors hälsa, förlossningsvård och mödrahälsovård och skjuter till 970 miljoner kronor under nästa år.

447 miljoner ska tillföras för en jämlik och effektiv cancervård med kortare väntetider, varav 320 miljoner avsätts till regionerna för arbetet med standardiserade vårdförlopp.

För 2020 avsätter regeringen och SKR dessutom gemensamt 188,5 miljoner kronor för den fortsatta utvecklingen av nationella kvalitetsregister.

När det gäller den nya och uppdaterade kömiljarden ska mer pengar skjutas till under nästa år, närmare 2,9 miljarder i stället för 1,6 miljarder som i år. Regionerna får pengar om de kortar väntetiderna till besök inom specialistvården eller till operation, jämfört med föregående år, oavsett vilken nivå de startar från. Dessutom inkluderas alltså även primärvården och återbesök i specialistvården.

– Sverige har en bra hälso- och sjukvård men det finns områden som vi behöver förbättra, säger socialminister Lena Hallengren i en kommentar.

Läs mer här: ”4,7 miljarder till hälso- och sjukvården”

Det senaste från SjukvårdsSvepet:

KRISBEREDSKAP

Om tre år är krislager för läkemedel möjliga

Ifall arbetet startas på en gång kan beredskapslager för läkemedel vara på plats om tre år. Den bedömningen gör regeringens utredare Åsa Kullgren, som nu har lämnat sina förslag på hur den svenska sjukvårdens krisberedskap kan stärkas.

Under arbetets gång har hon bland annat inspirerats av Finland, som i krisens inledande skede klarade sig bättre än andra länder, mycket tack vare sina lager inom sjukvården.

– Om betänkandet genomförs fullt ut skulle jag säga att vi får en bättre beredskap än i Finland, säger Åsa Kullgren i Aftonbladet.

Hon föreslår en lagerhållning i tre steg, där nivå tre är ett statligt säkerhetslager.

– Det går inte att hålla lager som klarar långvariga kriser. Till slut tar lagren slut. Men med en god lagerhållning så köper vi oss tid för att säkerställa att Sverige får tillgång till sjukvårdsprodukter genom inköp.

Läs mer: ”Krislager för läkemedel möjliga om tre år”

COVID-19

Hastig ökning av IVA-patienter i Stockholm

Antalet covid-19-fall fortsätter att öka i Region Stockholm. På två veckor har antalet patienter med covid-19 som får intensivvård i regionen ökat med 80 procent.

Regionen försöker att frigöra personal som har möjlighet att arbeta med akut vård.

– Det finns inga signaler på att kurvan vänder neråt, säger Johan Bratt, biträdande hälso- och sjukvårdsdirektör, till Sveriges Radio.

Läs mer: ”Tufft läge på IVA”

COVID-19

Leveranser skrivs ner igen – miljon vaccindoser försenas

Nu skrivs vaccinleveranserna till Sverige ner med cirka en miljon doser ytterligare, enligt nya prognoser. Sverige ska få 10,9 miljoner vaccindoser under första halvåret 2021, vilket inte räcker för att kunna vaccinera alla vuxna i landet.

– Regionerna hade naturligtvis önskat och planerat för att kunna vaccinera fler och snabbare, säger Emma Spak, ansvarig för sjukvården inom Sveriges kommuner och regioner (SKR), till SVT Nyheter.

Prognosen var i december förra året att Sverige skulle få 17,4 miljoner doser vaccin mot covid-19 under det första sex månaderna i år.

Läs mer här: Vaccinleveranserna skrivs ner på nytt

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Ur Sjukhusläkaren 2021-01

Prenumerera