BEMANNING

Nya storvarsel inom Stockholms sjukvård

Södersjukhuset och Danderyds sjukhus lägger nu varsel på cirka 100 tjänster vardera.

Båda sjukhusen dras med dålig ekonomi. Södersjukhuset har ett beräknat underskott på 130 miljoner för 2019 och enligt beräkningar kan underskottet landa på 300 miljoner år 2020 ifall nya åtgärder inte vidtas. Danderyds sjukhus har i sin tur ett beräknat underskott i år på 156 miljoner kronor. Med sjukhusavtalet för 2020-2023 kan underskottet uppgå till 300 miljoner kronor nästa år.

För Södersjukhusets del omfattar varslet 50 undersköterskor, 25 läkare och 25 administrativa tjänster.

– Södersjukhuset har fått 5 miljarder att förvalta och vi behöver använda pengarna klokt och fokusera på vad som skapar mest nytta för patienten. Att varsla om minskning av tjänster är en kraftig åtgärd och jag förstår att det väcker känslor hos våra medarbetare, säger Mikael Runsiö, vd för Södersjukhuset, i en kommentar.

Yvonne Haglund Åkerlind, vd på Danderyds sjukhus:

– Vi har arbetat tillsammans inom sjukhuset för att hitta besparingar. Det är ett omfattande arbete och vi är ännu inte riktigt klara. Vår högsta prioritet är att genomföra alla åtgärder på ett så patientsäkert sätt som möjligt med bibehållen god vård och arbetsmiljö.

Sedan tidigare har sjukhusen i likhet med Södertälje sjukhus bland annat infört anställningsstopp, samt stopp för inhyrning av personal via bemanningsföretag. I förra veckan meddelade Södertälje sjukhus att det stänger en vårdavdelning.

Här kan du läsa mer: ”Södersjukhuset drar ner på tjänster”
Även här: ”Danderyds sjukhus vidtar ytterligare åtgärder”

Det senaste från SjukvårdsSvepet:

DET NYA CORONAVIRUSET

Läkare kritiserar bedömning om god virusberedskap

Efter den senaste tidens utveckling i omvärlden meddelade Folkhälsomyndigheten på tisdagseftermiddagen att den nu bedömer att risken är hög för att personer upptäcks i Sverige som smittats av det nya coronaviruset utomlands. Samtidigt bedömer myndigheten att risken för allmän smittspridning i Sverige är låg.

Socialminister Lena Hallengren (S) meddelade i början av veckan att det finns en god beredskap mot smittspridning inom Sverige. Folkhälsomyndigheten och Socialstyrelsen är av samma åsikt. I en nationell lägesrapport den 18 februari lyfter myndigheterna fram att beredskapen i landet är god i dagsläget, alltså när det inte förekommer någon smittspridning.

Rapporten slår fast att det sammantaget finns tillräckligt med personlig skyddsutrustning för vårdpersonal för att klara av cirka 5 000 diagnosbesök och cirka 1 400 vårddygn. Det motsvarar cirka 100 patienter om varje patient vårdas i 14 dagar.

Ett flertal läkare kritiserar bilden om god beredskap.

Staffan Sylvan, tidigare smittskyddsläkare i Uppsala län, anser att regeringen sprider desinformation. Han poängterar att det i Sverige endast finns 510 intensivvårdsplatser där man klarar cirka 45 500 vårdtillfällen per år. Dessa vårdtillfällen är normalt betydligt kortare än de 2–3 veckor som allvarligt sjuka Covid-19-patienter kräver, enligt honom.

”Om/när Covid-19 utvecklas till en pandemi och Socialstyrelsens beräkning stämmer att 20 procent av befolkningen insjuknar så behöver 300 000 personer över tid sjukhusvård och 100 000 personer intensivvård”, skriver han i en debattartikel i Expressen.

Sven Britton, professor emeritus i infektionssjukdomar vid Karolinska institutet, anser att Sverige måste aktivera en beredskapsplan och noga undersöka vad det skulle innebära för sjukvården om ett par hundra platser måste användas för smittade patienter framöver.

– Vi har det lägsta antalet sängplatser per invånare i hela Europa. Ska vi sänka det ytterligare genom att öppna platser för den här infektionen, då blir det svårt, säger han till Aftonbladet.

Läs mer här: ”Frågetecken kring svensk virusberedskap”

VÅRDPLATSBRISTEN

Särskild grupp ska stötta Södersjukhuset

En särskild expertgrupp som leds av regiondirektören ska stötta Södersjukhuset för att få bukt på situationen på akutmottagningen.

I helgen utlöstes återigen ett så kallas stabsläge på sjukhuset på grund av en krissituation utlöst av bristen på vårdplatser. Patienter blev liggande i korridorerna på akuten, och personer i behov av vård fick i vissa fall vänta i mer än ett dygn för att få rätt hjälp.

Den nytillsatta gruppen ska arbeta för att utveckla verktyg för att öka genomströmningen på akutmottagningen för samtliga patienter och förbättra för multisjuka patienter.

– Behovet av insatser för väsentligt förbättrade förhållanden för gruppen multisjuka, företrädesvis äldre, och deras omhändertagande i den samlade vårdkedjan i och utanför sjukhusen framstår som avgörande för akutsjukhusens kvalitativa omhändertagande av samtliga patienter, säger Carina Lundberg Uudelepp, regiondirektör i Region Stockholm, i ett pressmeddelande.

– Det krävs åtgärder för att förbättra logistik och omhändertagande inom sjukhusen. Det finns dessutom en potential att minska antalet inläggningar på sjukhusen och att minska antalet dagar som utskrivningsklara patienter vistas på akutsjukhusen genom nära samarbete med andra aktörer.

Läs mer här: ”Särskilda insatser för att hantera situationen vid Södersjukhuset”

VÅRDPLATSBRISTEN

Stabsläge rådde på Södersjukhuset

Mellan lunchtid söndag och måndag morgon rådde stabsläge på Södersjukhuset på grund av bristen på vårdplatser, rapporterar Svenska Dagbladet.

– Den dåliga arbetsmiljön har eskalerat under lång tid och det har vi varnat för. Sist jag kollade saknades 30 sjuksköterskor bara på akuten, säger Carina Hansen, som är sjuksköterska på Södersjukhuset och huvudskyddsombud för Vårdförbundet, till SvD.

Situationen på Södersjukhuset har under lång tid på flera sätt varit mycket ansträngd. Normalt sett är cirka 15 procent av vårdplatserna stängda, enligt beräkningar från chefsläkarhåll. Något som främst hänger ihop med just bristen på sjuksköterskor.

Under perioder när situationen inte är kaosartad blir det tydligt att marginalerna är små. När något inträffar, exempelvis ett influensautbrott eller en blixthalka, övergår stora delar av verksamheten i praktiken i korridorvård och patienter tvingas vänta åtskilliga timmar på akuten, enligt personal som Sjukhusläkaren tidigare har intervjuat.

Andreas Fischer, representant för läkarföreningen på sjukhuset och ordförande i Sjukhusläkarna Stockholm, uppger att uppemot tio läkare på grund av den ansträngda situationen nu har sagt upp sig sedan årsskiftet.

Stabsläget hävdes vid 09.30-tiden på måndagen och sjukhuset har nu återgått till normalläge.

Läs mer här: ”Flera läkare har sagt upp sig på Sös – stabsläget hävt”

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Ur Sjukhusläkaren 2020-01

Tema: Pensioner / Sjukvårdsuppropen växer och sprider sig över landet / Ögonblicksbilder från Stockholmssjukvården / Porträttet: Yvonne Dellmark / Krönikor

Prenumerera