PERSONALBRIST

Nationellt vårdkompetensråd ska inrättas

Regeringen ger Socialstyrelsen i uppdrag att inrätta ett nationellt vårdkompetensråd. Rådet ska långsiktigt kartlägga, samordna och verka för att effektivisera kompetensförsörjning av personal inom vården.

Rådet med tillhörande kansli ska vara lokaliserat hos Socialstyrelsen senast den 1 januari 2020. Uppdraget ska genomföras i samråd med Universitetskanslersämbetet (UKÄ).

– En stärkt bemanning i hälso- och sjukvården är en prioriterad fråga för regeringen. Rådet kommer att bidra till att skapa en gemensam och tydlig bild över både nuvarande och framtida behov, säger socialminister Lena Hallengren, i ett pressmeddelande.

Socialstyrelsen och UKÄ rekommenderade nyligen regeringen att införa ett nationellt råd för framtidens vårdkompetens.

Läs hela pressmeddelandet här: ”Regeringen inrättar nationellt vårdkompetensråd”

Det senaste från SjukvårdsSvepet:

VARSLEN PÅ STOCKHOLMSSJUKHUSEN

Båtelson om att varslen dras tillbaka: "Ingen större verkan om inte anställningsstoppet hävs"

Tidigare i februari meddelade Karolinska universitetssjukhuset att man minskar omfattningen av varslet med drygt hälften. Och under gårdagen meddelade Södersjukhuset att man backar från det tidigare varslet om 75 vårdanställda. Idag kom också nyheten om att även Danderyds sjukhus väljer att dra tillbaka varslet om uppsägning av vårdpersonal.

Karin Båtelson, ordförande för Sjukhusläkarna, säger att det förvisso är positivt att man nu drar tillbaka varslen, men att det redan har dröjt för länge.

– Det har dessutom ingen större verkan om inte anställningsstoppet hävs. Personalstyrkan har redan minskat då man lämnat frivilligt, av naturliga orsaker eller att visstidsanställningar gått ut. Förtroendet för sjukvårdsledningen är också djupt skadat. Ska man förändra vården måste man börja med att bygga upp innan man raserar, allt annat är cyniskt, säger hon och fortsätter:

– Som ansvarig måste man kunna ha en personalpolitik som håller och förstå hur många vårdplatser som ska vara tillgängliga för en säker akut och elektiv vård. Var vårdplatserna sen ska finnas kommer att variera över tid, eftersom vården utvecklas och förändras, men att börja i fel ände och rasera innan man byggt upp alternativen går inte.

Karin Båtelson menar att det här visar att man inte kan prata om budgetar, neddragningar i en ände utan ta sitt ansvar för helheten.

– Rätt bemannade vårdplatser på sjukhus behövs idag, en fungerande primärvård kräver kontinuitet med fast läkare och vi måste kunna utbilda nya kollegor på ett bra sätt. Även om man vill förändra måste det hänga ihop för befolkningens skull, allt annat är cyniskt.

Svepet

Även Danderyds sjukhus backar från varsel av vårdpersonal

I onsdags rapporterade Dagens Nyheter att varslet på Södersjukhuset dras tillbaka gällande vårdpersonal. Enligt Svenska Dagbladet backar nu även Danderyds sjukhus från uppsägningar av läkare, sjuksköterskor och undersköterskor. Varslet gällande 20 administratörer kvarstår dock fortfarande.

Från Sjukvårdsuppropet i Stockholms håll är man nöjd med beskedet. Akil Awad, en av initiativtagarna till uppropet, säger till Svenska Dagbladet att det är ”ett litet steg framåt som vi är glada för, men det förändrar inte det faktum att regionen flyttar resurser från akutsjukhus och vårdcentraler som tar hand om patienter med de största vårdbehoven.”

Irene Svenonius (M) säger till SvD:

– Nyckeln till en kraftfull och framgångsrik omställning av Stockholms sjukvård är vårdens medarbetare och att använda deras kompetens till att ge vård på rätt plats och i rätt tid. Att SöS och Danderyd klarar omställningen med andra metoder än uppsägningar av medicinsk personal välkomnar jag.

Läs hela artikeln i Svenska Dagbladet här.

VARSEL

Inga läkare eller undersköterskor sägs upp från SÖS

Enligt Dagens Nyheter backar Södersjukhuset från det tidigare varslet om 75 vårdanställda – 25 läkare och 50 undersköterskor. I ett mejl till tidningen skriver SÖS vd Mikael Runsjö att det är ”klart att inga läkare eller undersköterskor kommer att sägas upp”. Däremot pågår processen när det handlar om de administrativa tjänsterna.

Clara Strömberg, ordförande för Saco-rådet på Södersjukhuset, menar att besparingarna dock ändå får effekter för sjukhuset, eftersom man inte tillsätter vakanta tjänster och har stoppat inhyrningen av personal.

– När man vakanshåller tjänster innebär det lägre bemanning. Man förlänger inte vikariaten för 24 underläkare, och vakanshåller ett 20-tal specialister. Så hur vi ska klara sommaren vet jag inte, säger hon till DN.

Läs hela artikeln i Dagens Nyheter här.

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Ur Sjukhusläkaren 2020-01

Tema: Pensioner / Sjukvårdsuppropen växer och sprider sig över landet / Ögonblicksbilder från Stockholmssjukvården / Porträttet: Yvonne Dellmark / Krönikor

Prenumerera