#METOO

Landets medicinska fakulteter svarar på #utantystnadsplikt

Läkarnas #metoo-upprop skrevs under av 10 400 kvinnliga läkare och läkarstudenter och efterlyste åtgärder från ansvariga inom sjukvården. I ett svar från dekanerna vid landets medicinska fakulteter skriver man bland annat att man tagit emot uppropet ”med djup oro” och att det visar att även en samhällssektor som ”ytterst bygger på en djup respekt för alla människors lika värde” innefattar kulturer som tillåter trakasserier mot de som är i beroendeställning. Dekanerna skriver också: ”En fråga som på många sätt är svårare, men nödvändig, är hur vi ska kunna sätta stopp för det slags händelser vi fått redovisat i #utantystnadsplikt och andra upprop, liksom att kunna bryta den trend som framkommer i studentundersökningar med allt fler studenter som upplever sig negativt särbehandlade. För detta måste vi en ha en kultur vid våra universitet och inom hälso- och sjukvården där trakasserier och diskriminering inte accepteras. Vi kommer fortsätta arbetet för detta, det är allas vårt ansvar och alla chefsnivåer behöver arbeta tillsammans för att en nolltolerans mot kränkningar och trakasserier efterlevs.”

Läs hela svaret här.

Det senaste från SjukvårdsSvepet:

KRISBEREDSKAP

Om tre år är krislager för läkemedel möjliga

Ifall arbetet startas på en gång kan beredskapslager för läkemedel vara på plats om tre år. Den bedömningen gör regeringens utredare Åsa Kullgren, som nu har lämnat sina förslag på hur den svenska sjukvårdens krisberedskap kan stärkas.

Under arbetets gång har hon bland annat inspirerats av Finland, som i krisens inledande skede klarade sig bättre än andra länder, mycket tack vare sina lager inom sjukvården.

– Om betänkandet genomförs fullt ut skulle jag säga att vi får en bättre beredskap än i Finland, säger Åsa Kullgren i Aftonbladet.

Hon föreslår en lagerhållning i tre steg, där nivå tre är ett statligt säkerhetslager.

– Det går inte att hålla lager som klarar långvariga kriser. Till slut tar lagren slut. Men med en god lagerhållning så köper vi oss tid för att säkerställa att Sverige får tillgång till sjukvårdsprodukter genom inköp.

Läs mer: ”Krislager för läkemedel möjliga om tre år”

COVID-19

Hastig ökning av IVA-patienter i Stockholm

Antalet covid-19-fall fortsätter att öka i Region Stockholm. På två veckor har antalet patienter med covid-19 som får intensivvård i regionen ökat med 80 procent.

Regionen försöker att frigöra personal som har möjlighet att arbeta med akut vård.

– Det finns inga signaler på att kurvan vänder neråt, säger Johan Bratt, biträdande hälso- och sjukvårdsdirektör, till Sveriges Radio.

Läs mer: ”Tufft läge på IVA”

COVID-19

Leveranser skrivs ner igen – miljon vaccindoser försenas

Nu skrivs vaccinleveranserna till Sverige ner med cirka en miljon doser ytterligare, enligt nya prognoser. Sverige ska få 10,9 miljoner vaccindoser under första halvåret 2021, vilket inte räcker för att kunna vaccinera alla vuxna i landet.

– Regionerna hade naturligtvis önskat och planerat för att kunna vaccinera fler och snabbare, säger Emma Spak, ansvarig för sjukvården inom Sveriges kommuner och regioner (SKR), till SVT Nyheter.

Prognosen var i december förra året att Sverige skulle få 17,4 miljoner doser vaccin mot covid-19 under det första sex månaderna i år.

Läs mer här: Vaccinleveranserna skrivs ner på nytt

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Ur Sjukhusläkaren 2021-01

Prenumerera