DET NYA CORONAVIRUSET

Läkarförbundet och SKR överens om framflyttade förhandlingar

Nu har Sveriges läkarförbund formellt enats med Sveriges kommuner och regioner (SKR) och Sobona om att skjuta upp de pågående avtalsförhandlingarna. Orsaken är den allvarliga situation som Sverige befinner sig i på grund av pandemin.

Den 19 december utväxlade Sveriges läkarförbund och SKR krav och inledde förhandlingarna om läkares lön och villkor. Avtalsförhandlingarna skjuts nu alltså fram och ska återupptas efter sommaren.

– Medlemmarna i Sveriges läkarförbund tar ett enormt ansvar och är fullt upptagna ute i verksamheterna med att hantera den kris som landet befinner sig i. I detta hårt pressade läge finns inte förutsättningar att bedriva avtalsförhandlingar, säger Heidi Stensmyren, ordförande Sveriges läkarförbund, i en kommentar.

Det gällande centrala kollektivavtalet för region- och kommunalanställda läkare samt läkare anställda vid privata Sobonaföretag tecknades i maj 2017 och löper ut den 1 april 2020. Parterna inom kommun- och regionsektorn har enats om att skjuta upp förhandlingarna om nya avtal till efter sommaren och förlänga gällande avtal till den 31 oktober 2020 för att man inte ska hamna i ett avtalslöst tillstånd.

Beskedet kommer några dagar efter att industriavtalet skjutits fram, vilket har pekat ut riktningen för andra avtal.

Samtidigt uteblev den befarade vågen av svårt coronasjuka i helgen, rapporterar Svenska Dagbladet. Region Stockholm har emellertid meddelat att all planerad vård i Stockholm successivt ställs in för att frigöra sjukvårdspersonal till fler intensivvårdsplatser. På samma gång har arbetet med att bygga ett externt sjukhus i Stockholmsmässans lokaler påbörjats för att kunna ge vård till coronapatienter. Region Stockholm, som har drabbats mest av spridning i landet, testar inte längre vårdpersonal för viruset. Enligt regionens bedömning ska det i stället räcka med att personalen går hem från jobbet vid symptom.

Fler än 340 000 personer i världen har bekräftats vara smittade av det nya coronaviruset. 14 700 personer har dött, varav 21 personer i Sverige, enligt Dagens Nyheter.

Läs mer här: ”Sveriges läkarförbundet och SKR skjuter fram avtalsrörelsen”

Det senaste från SjukvårdsSvepet:

COVID-19: ARBETSSKADA

OFR kräver förbättring av arbetsskadeförsäkringen gällande covid-19

Flera tusen anställda inom vård och omsorg har ansökt om ersättning på grund av arbetsskada orsakad av covid-19. Att den befintliga kollektivavtalade arbetsskadeförsäkringen inom sektorn inte täcker det första halvåret – och därmed kan innebära ett inkomstbortfall – är helt orimligt. Det skriver OFR, Offentliganställdas Förhandlingsråd, i ett pressmeddelande.

Därför vill de fackförbund som ingår i OFR – bland annat Sveriges Läkarförbund och Vårdförbundet – se en ”komplettering av arbetsskadeförsäkringen inom kommun- och regionrektorn, så att full ekonomisk kompensation ges för den som i sitt arbete blivit sjuk i covid-19” samt att man tar bort kravet på att en sjukdom måste bestå i minst 180 dagar för att få rätt till ersättning.

CORONAVACCIN

Modernas coronavaccin stoppas i fem regioner

Gävleborg, Halland, Värmland, Dalarna och Östergötland stoppar vaccinationen med Modernas coronavaccin. Det rapporterar bland annat Dagens Nyheter idag.

Anledningen är att det funnits problem med kylningen under transporten. Totalt handlar det om 2 100 doser som levererats till de fem regionerna.

I ett pressmeddelande från Region Gävleborg säger Tina Mansson Söderlund, biträdande hälso- och sjukvårdsdirektör, att man ”beklagar det som hänt och beaktar det som olycksfalls i arbetet”. Vidare säger hon att den information som regionen fått är att det värsta som kan hända är att vaccinet är overksamt.

Folkhälsomyndigheten ska nu utreda om skyddseffekten av vaccinet har påverkats.

Läs Dagens Nyheters artikel här.

UTREDNINGAR

Läkarförbundet: Det krävs medicinskt ansvarig läkare

Regeringen ska tillsätta en ny utredning som ska titta närmare på en äldreomsorgslag, ta fram en nationell omsorgsplan och se hur man kan stärka den medicinska kompetensen inom äldreomsorgen.

Läkarförbundet välkomnar initiativet och framhåller i ett pressmeddelande att utredningen ska titta på flera frågor som förbundet har föreslagit, bland annat frågan om att införa medicinskt ansvarig läkare (MAL) i kommunerna.

– En medicinskt ansvarig läkare (MAL) i kommunerna behövs för att stärka den medicinska kompetensen i äldrevården. Behovet av detta har blivit än tydligare under pandemin, säger Sofia Rydgren Stale, ordförande i förbundet.

– Vi hoppas dessutom att utredningen får mandat att ge förslag på ökad statlig styrning. Staten behöver reglera en miniminivå på läkarmedverkan på äldreboendena.

Läs mer: ”Medicinskt ansvarig läkare krävs”

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Ur Sjukhusläkaren 2021-01

Prenumerera