DET NYA CORONAVIRUSET

Läkarförbundet och SKR överens om framflyttade förhandlingar

Nu har Sveriges läkarförbund formellt enats med Sveriges kommuner och regioner (SKR) och Sobona om att skjuta upp de pågående avtalsförhandlingarna. Orsaken är den allvarliga situation som Sverige befinner sig i på grund av pandemin.

Den 19 december utväxlade Sveriges läkarförbund och SKR krav och inledde förhandlingarna om läkares lön och villkor. Avtalsförhandlingarna skjuts nu alltså fram och ska återupptas efter sommaren.

– Medlemmarna i Sveriges läkarförbund tar ett enormt ansvar och är fullt upptagna ute i verksamheterna med att hantera den kris som landet befinner sig i. I detta hårt pressade läge finns inte förutsättningar att bedriva avtalsförhandlingar, säger Heidi Stensmyren, ordförande Sveriges läkarförbund, i en kommentar.

Det gällande centrala kollektivavtalet för region- och kommunalanställda läkare samt läkare anställda vid privata Sobonaföretag tecknades i maj 2017 och löper ut den 1 april 2020. Parterna inom kommun- och regionsektorn har enats om att skjuta upp förhandlingarna om nya avtal till efter sommaren och förlänga gällande avtal till den 31 oktober 2020 för att man inte ska hamna i ett avtalslöst tillstånd.

Beskedet kommer några dagar efter att industriavtalet skjutits fram, vilket har pekat ut riktningen för andra avtal.

Samtidigt uteblev den befarade vågen av svårt coronasjuka i helgen, rapporterar Svenska Dagbladet. Region Stockholm har emellertid meddelat att all planerad vård i Stockholm successivt ställs in för att frigöra sjukvårdspersonal till fler intensivvårdsplatser. På samma gång har arbetet med att bygga ett externt sjukhus i Stockholmsmässans lokaler påbörjats för att kunna ge vård till coronapatienter. Region Stockholm, som har drabbats mest av spridning i landet, testar inte längre vårdpersonal för viruset. Enligt regionens bedömning ska det i stället räcka med att personalen går hem från jobbet vid symptom.

Fler än 340 000 personer i världen har bekräftats vara smittade av det nya coronaviruset. 14 700 personer har dött, varav 21 personer i Sverige, enligt Dagens Nyheter.

Läs mer här: ”Sveriges läkarförbundet och SKR skjuter fram avtalsrörelsen”

Det senaste från SjukvårdsSvepet:

COVID-19

Avdelning på Västerviks sjukhus drabbat av covidutbrott

Västerviks sjukhus har infört intagningsstopp på en avdelning efter ett lokalt utbrott av covid-19. Sammanlagt har åtta personer med koppling till vårdenheten konstaterats smittade.

Det handlar om fem medarbetare vid sjukhuset, två patienter och en anhörig som har testats positiva för covid-19. Smittspårning pågår.

– Tillsammans med smittspårningsenheten bedrivs nu ett omfattande arbete för att fånga upp alla som kan ha blivit smittade och förhindra vidare spridning inom och utanför sjukhuset, säger chefläkare Anna Michaëlsson vid Västerviks sjukhus i ett pressmeddelande.

Läs mer här: Covid-19-utbrott på sjukhusavdelning

COVID-19

Sjukhus tvingades stänga vårdplatser efter utekväll

Kungälvs sjukhus fick i slutet av förra månaden minska antalet vårdplatser efter att flera i personalen smittats av covid-19 i samband med en gemensam utekväll.

– Personalen hade träffats på lokal på sin lediga tid och några dagar senare började de få symtom, säger chefläkare Anders Edebo till Kungälvs-Posten.

Antalet vårdplatser minskades från 23 till 14. Alla platser är återigen tillgängliga.

– De som varit med provtogs och av tretton provtagna visade sig fem vara smittade. Det var inte så illa som först befarades, men i väntan på provsvaren fanns inte tillräckligt med personal och man tvingades stänga platser. Alla patienter på avdelningen informerades och ingen av dem blev smittad, säger Anders Edebo.

COVID-19

193 kommuner uppger att de har god coronaberedskap

En majoritet av Sveriges kommuner anser sig ha god beredskap inför en eventuell andra våg av coronaviruset. Det visar en kartläggning som SR Ekot har gjort.

SR Ekot har skickat enkäten till Sveriges samtliga 290 kommuner, och 213 har svarat. 193 av dessa uppger att de har en god beredskap generellt.

De flesta anser att tillgången till skyddsutrustning är stabil, medan flera är oroliga för personalförsörjningen.

Samtidigt är skillnaden mellan kommunernas beredskapslager med skyddsutrustning stor. Vissa kommuner har lager som beräknas räcka i tio månader, medan andra har tagit höjd för två veckor.

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Ur Sjukhusläkaren 2020-03

Hur kommer coronakrisen att påverka världen och sjukvården? Läkare experter och forskare ger sin syn på saken / Bill Gates förslag i talet från 2015 / Johan Giesecke: "Bill Gates underskattade de politiska svårigheterna" / Björn Olsen om beredskapen framtiden och vad som behöver göras / Intensivvårdsläkare berättar om månaderna som passerat / Debatt: "Coronakrisen – en möjlighet till framtida lärdomar?" / Krönika: "Det vi genomlever nu är resultatet av ett gigantiskt politiskt misslyckande"

Prenumerera