DET NYA CORONAVIRUSET

Läkare kritiserar bedömning om god virusberedskap

Efter den senaste tidens utveckling i omvärlden meddelade Folkhälsomyndigheten på tisdagseftermiddagen att den nu bedömer att risken är hög för att personer upptäcks i Sverige som smittats av det nya coronaviruset utomlands. Samtidigt bedömer myndigheten att risken för allmän smittspridning i Sverige är låg.

Socialminister Lena Hallengren (S) meddelade i början av veckan att det finns en god beredskap mot smittspridning inom Sverige. Folkhälsomyndigheten och Socialstyrelsen är av samma åsikt. I en nationell lägesrapport den 18 februari lyfter myndigheterna fram att beredskapen i landet är god i dagsläget, alltså när det inte förekommer någon smittspridning.

Rapporten slår fast att det sammantaget finns tillräckligt med personlig skyddsutrustning för vårdpersonal för att klara av cirka 5 000 diagnosbesök och cirka 1 400 vårddygn. Det motsvarar cirka 100 patienter om varje patient vårdas i 14 dagar.

Ett flertal läkare kritiserar bilden om god beredskap.

Staffan Sylvan, tidigare smittskyddsläkare i Uppsala län, anser att regeringen sprider desinformation. Han poängterar att det i Sverige endast finns 510 intensivvårdsplatser där man klarar cirka 45 500 vårdtillfällen per år. Dessa vårdtillfällen är normalt betydligt kortare än de 2–3 veckor som allvarligt sjuka Covid-19-patienter kräver, enligt honom.

”Om/när Covid-19 utvecklas till en pandemi och Socialstyrelsens beräkning stämmer att 20 procent av befolkningen insjuknar så behöver 300 000 personer över tid sjukhusvård och 100 000 personer intensivvård”, skriver han i en debattartikel i Expressen.

Sven Britton, professor emeritus i infektionssjukdomar vid Karolinska institutet, anser att Sverige måste aktivera en beredskapsplan och noga undersöka vad det skulle innebära för sjukvården om ett par hundra platser måste användas för smittade patienter framöver.

– Vi har det lägsta antalet sängplatser per invånare i hela Europa. Ska vi sänka det ytterligare genom att öppna platser för den här infektionen, då blir det svårt, säger han till Aftonbladet.

Läs mer här: ”Frågetecken kring svensk virusberedskap”

Det senaste från SjukvårdsSvepet:

COVID-19: ARBETSSKADA

OFR kräver förbättring av arbetsskadeförsäkringen gällande covid-19

Flera tusen anställda inom vård och omsorg har ansökt om ersättning på grund av arbetsskada orsakad av covid-19. Att den befintliga kollektivavtalade arbetsskadeförsäkringen inom sektorn inte täcker det första halvåret – och därmed kan innebära ett inkomstbortfall – är helt orimligt. Det skriver OFR, Offentliganställdas Förhandlingsråd, i ett pressmeddelande.

Därför vill de fackförbund som ingår i OFR – bland annat Sveriges Läkarförbund och Vårdförbundet – se en ”komplettering av arbetsskadeförsäkringen inom kommun- och regionrektorn, så att full ekonomisk kompensation ges för den som i sitt arbete blivit sjuk i covid-19” samt att man tar bort kravet på att en sjukdom måste bestå i minst 180 dagar för att få rätt till ersättning.

CORONAVACCIN

Modernas coronavaccin stoppas i fem regioner

Gävleborg, Halland, Värmland, Dalarna och Östergötland stoppar vaccinationen med Modernas coronavaccin. Det rapporterar bland annat Dagens Nyheter idag.

Anledningen är att det funnits problem med kylningen under transporten. Totalt handlar det om 2 100 doser som levererats till de fem regionerna.

I ett pressmeddelande från Region Gävleborg säger Tina Mansson Söderlund, biträdande hälso- och sjukvårdsdirektör, att man ”beklagar det som hänt och beaktar det som olycksfalls i arbetet”. Vidare säger hon att den information som regionen fått är att det värsta som kan hända är att vaccinet är overksamt.

Folkhälsomyndigheten ska nu utreda om skyddseffekten av vaccinet har påverkats.

Läs Dagens Nyheters artikel här.

UTREDNINGAR

Läkarförbundet: Det krävs medicinskt ansvarig läkare

Regeringen ska tillsätta en ny utredning som ska titta närmare på en äldreomsorgslag, ta fram en nationell omsorgsplan och se hur man kan stärka den medicinska kompetensen inom äldreomsorgen.

Läkarförbundet välkomnar initiativet och framhåller i ett pressmeddelande att utredningen ska titta på flera frågor som förbundet har föreslagit, bland annat frågan om att införa medicinskt ansvarig läkare (MAL) i kommunerna.

– En medicinskt ansvarig läkare (MAL) i kommunerna behövs för att stärka den medicinska kompetensen i äldrevården. Behovet av detta har blivit än tydligare under pandemin, säger Sofia Rydgren Stale, ordförande i förbundet.

– Vi hoppas dessutom att utredningen får mandat att ge förslag på ökad statlig styrning. Staten behöver reglera en miniminivå på läkarmedverkan på äldreboendena.

Läs mer: ”Medicinskt ansvarig läkare krävs”

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Ur Sjukhusläkaren 2020-06

Covid-19 fanns i Italien redan sommaren 2019 / Tema: Hur rustad är sjukvården mot cyberattacker / Krönikor / Friska Sjukvårdspriset / Tips för avkoppling under storhelgerna

Prenumerera