Svepet

Karolinska kritiseras i utredning-”kultur att inte vända sig till överordnad med problem”

Ansträngd bemanningssituation, för passiv styrning och bristfällig användning av personalens kompetens.

Det är några punkter som Karolinska universitetssjukhuset i Solna kritiseras för, enligt den utredning som läkare Anders Milton överlämnade till sjukhusledningen under tisdagen.

Annika Tibell, biträdande sjukhusdirektör och Nina Nelson Follin, Kvalitets- och patientsäkerhets direktör, tog initiativ till denna externa utredning, med syfte att utreda hanteringen av förra sommarens cancerköer och ge svar på varför sjukhuset tackade nej till operationshjälp från ett annat sjukhus.

I somras fick 60 cancerpatienter enligt utredningen vänta längre än 30 dagar på sina operationer.

Ett par av slutsatserna i utredningen är att Karolinska Universitetssjukhuset borde ha bett hälso- och sjukvårdsförvaltningen om hjälp med de långa köerna till canceroperation förra sommaren. Sjukhusledningen borde enligt utredningen också ha informerats om att sjukhuset inte kunde lösa den situation som uppstod och sjukvårdsdirektör Melvin Samsom skulle ha varit mindre passiv i sin styrning.

Anders Milton ger sjukhuset flera rekommendationer, som exempelvis att stärka kontrollen över väntetiderna vid cancerbehandling.

I ett pressmeddelande från Karolinska Universitetssjukhuset säger sig sjukhusdirektör Melvin Samsom välkomna utredningen.

– Vi kommer nu att sätta oss in i hur vi ska genomföra rekommendationerna tillsammans med de åtgärder som vi själva redan har startat, säger han.

Kirurger slog förra sommaren larm om att man inte skulle klara situationen, rapporterar Dagens Medicin.

Men när chefer fick mail om läget svarade de att de skulle försöka lösa problemet. På Karolinska universitetssjukhuset finns enligt Anders Milton en kultur att inte vända sig till överordnad med ett problem om man inte också har en lösning.

Förra sommaren kunde Karolinska universitetssjukhuset inte operera akut sjuka cancerpatienter på grund av personalbrist. Det har Dagens Nyheter avslöjat i en rad artiklar.
Under våren hade en grupp operationssjuksköterskor som inte fått höjd lön sagt upp sig och slutat. När operationskö för cancerpatienter uppstod redan i början av sommaren, förnekade sjukhusledningen problemen och tackade sedan nej när sjukhuset erbjöds hjälp av Danderyds sjukhus.

Efter sommaren visade sig ett 60-tal patienter ha fått sin operation för sent och två patienter avled till följd av för sen operation. I tolv av fallen bedömer man vid sjukhuset att patienter kan ha lidit skada. Sjukhuset har anmält tre fall enligt lex Maria till IVO och en förundersökning om grovt vållande till annans död inleddes av åklagare.

Men i mars underkände IVO sjukhusets egna lex Maria- utredningar och har själva påbörjat ett inspektionsärende av Karolinska Universitetssjukhuset. Ärendet väntas vara färdigt i början av sommaren.

Det senaste från SjukvårdsSvepet:

COVID-19: ARBETSSKADA

OFR kräver förbättring av arbetsskadeförsäkringen gällande covid-19

Flera tusen anställda inom vård och omsorg har ansökt om ersättning på grund av arbetsskada orsakad av covid-19. Att den befintliga kollektivavtalade arbetsskadeförsäkringen inom sektorn inte täcker det första halvåret – och därmed kan innebära ett inkomstbortfall – är helt orimligt. Det skriver OFR, Offentliganställdas Förhandlingsråd, i ett pressmeddelande.

Därför vill de fackförbund som ingår i OFR – bland annat Sveriges Läkarförbund och Vårdförbundet – se en ”komplettering av arbetsskadeförsäkringen inom kommun- och regionrektorn, så att full ekonomisk kompensation ges för den som i sitt arbete blivit sjuk i covid-19” samt att man tar bort kravet på att en sjukdom måste bestå i minst 180 dagar för att få rätt till ersättning.

CORONAVACCIN

Modernas coronavaccin stoppas i fem regioner

Gävleborg, Halland, Värmland, Dalarna och Östergötland stoppar vaccinationen med Modernas coronavaccin. Det rapporterar bland annat Dagens Nyheter idag.

Anledningen är att det funnits problem med kylningen under transporten. Totalt handlar det om 2 100 doser som levererats till de fem regionerna.

I ett pressmeddelande från Region Gävleborg säger Tina Mansson Söderlund, biträdande hälso- och sjukvårdsdirektör, att man ”beklagar det som hänt och beaktar det som olycksfalls i arbetet”. Vidare säger hon att den information som regionen fått är att det värsta som kan hända är att vaccinet är overksamt.

Folkhälsomyndigheten ska nu utreda om skyddseffekten av vaccinet har påverkats.

Läs Dagens Nyheters artikel här.

UTREDNINGAR

Läkarförbundet: Det krävs medicinskt ansvarig läkare

Regeringen ska tillsätta en ny utredning som ska titta närmare på en äldreomsorgslag, ta fram en nationell omsorgsplan och se hur man kan stärka den medicinska kompetensen inom äldreomsorgen.

Läkarförbundet välkomnar initiativet och framhåller i ett pressmeddelande att utredningen ska titta på flera frågor som förbundet har föreslagit, bland annat frågan om att införa medicinskt ansvarig läkare (MAL) i kommunerna.

– En medicinskt ansvarig läkare (MAL) i kommunerna behövs för att stärka den medicinska kompetensen i äldrevården. Behovet av detta har blivit än tydligare under pandemin, säger Sofia Rydgren Stale, ordförande i förbundet.

– Vi hoppas dessutom att utredningen får mandat att ge förslag på ökad statlig styrning. Staten behöver reglera en miniminivå på läkarmedverkan på äldreboendena.

Läs mer: ”Medicinskt ansvarig läkare krävs”

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Ur Sjukhusläkaren 2020-06

Covid-19 fanns i Italien redan sommaren 2019 / Tema: Hur rustad är sjukvården mot cyberattacker / Krönikor / Friska Sjukvårdspriset / Tips för avkoppling under storhelgerna

Prenumerera