IVO

IVO: ”De stora bristerna och riskerna finns på systemnivå”

I rapporten ”Vad har IVO sett 2019” har myndigheten analyserat de tillsyns- och tillståndsärenden som avslutats under året som gått. Man har också analyserat uppgifter som personer som möter vård och omsorg har berättat samt offentlig statistik och öppna jämförelser, vilket är en nyhet jämfört med tidigare år. Sofia Wallström, generaldirektör för IVO, säger i ett pressmeddelande att det är ”ett steg mot att IVO ska kunna genomföra en mer precis analys av kvalitet och säkerhet på övergripande nivå”.

En av slutsatserna i rapporten är att brist på personal och kompetens försämrar kvalitet och säkerhet, något som IVO menar syns tydligt i de ärenden som inkommit.

En annan slutsats är att ”utmaningar inom ledning och styrning av vårdens och omsorgens verksamheter påverkar kvalitet och säkerhet”. Bland annat handlar det om ekonomistyrningen där 19 av 21 regioner överskred sin sjukvårdsbudget 2019.

IVO pekar också på att det finns brister i att nå god tillgänglighet och jämlik kvalitet, samt bristande personcentrering och samordning.

I de iakttagelser som IVO gjort av den akuta och prehospitala vården 2019 nämner man bland annat de långa väntetiderna på akutmottagningarna och att oerfarna AT-läkare får arbeta självständigt och utan handledning på akutmottagningarna. Bristande kommunikation är dock den vanligaste orsaken till lex Maria-anmälningar, följt av bristande dokumentation.

För den somatiska specialistsjukvården har IVO bland annat gjort iakttagelsen att utmaningen med kompetensförsörjningen och bristen på vårdplatser innebär en högre risk för vårdskador. Som ett exempel nämner IVO ökade risker i och med förflyttningar av intensivvårdspatienter på grund av resursbrist, vilket Sjukhusläkaren tidigare rapporterat om.

I den psykiatriska specialistsjukvården har IVO bland annat gjort iakttagelsen att bristerna i samordningen ger negativa konsekvenser för personer med psykisk ohälsa.

IVO menar att verksamheterna dels påverkas av exempelvis demografiska förändringar, men också att förändringstrycket är strakt. Bland annat nämns omställningen till nära vård och den digitala utvecklingen.

– Det är tydligt i IVO:s tillsyn att de stora riskerna och bristerna inom vården och omsorgen finns på systemnivå. När styrning och organisering inte förändras i samma takt som befolkningens behov, uppstår det glapp där patienter och brukare kommer i kläm. Det kan exempelvis visa sig genom en lång väntan på olika vård- och omsorgsinsatser och att patienter, brukare och närstående själva får ta ansvar för att samordna vården och omsorgen, säger Sofia Wallström i pressmeddelandet.

Läs hela rapporten här.

Det senaste från SjukvårdsSvepet:

UTBILDNING

Längre resa till legitimation och specialistbevis

Både tidsperioden för legitimerade läkare att specialisera sig och för nyexaminerade läkare att få läkarlegitimation har ökat sedan 2008. Det framgår av ny flödesstatistik från Nationella vårdkompetensrådet.

Ledtiderna är särskilt långa för kvinnor.

– Vad de längre ledtiderna beror på behöver nu analyseras ordentligt, säger Ann-Marie Wennberg Larkö, sjukhusdirektör vid Sahlgrenska universitetssjukhuset och ordförande för Nationella vårdkompetensrådet.

Läs mer: ”Längre ledtid för att få läkarlegitimation”

COVID-19

Sveriges största central för vaccination öppnar

Nu har Sveriges största vaccinationscentral slagit upp portarna på Kistamässan i Stockholm. De första dagarna ska personalen ge ett par tusen doser om dagen.

I och med att vaccinleveranserna ökar ska mottagningen dock skala upp till 10 000 doser om dagen, enligt planeringen. Det rapporterar SVT Nyheter.

Läs mer: ”Kistamässan blir Sveriges största vaccinationscentral”

COVID-19

EU-beslut: Förlänger inte med Astra Zeneca

EU-kommissionen förlänger inte kontraktet med vaccintillverkaren Astra Zeneca. Det rapporterar flera medier. Kommissionen ska i stället fokusera på vaccinen från Pfizer och Moderna.

– En förlängning hade inte gett doser förrän nästa år, då vi planerat för andra vaccin, säger vaccinsamordnaren Richard Bergström till SR Ekot.

Samtidigt står det klart att Astra Zenecas vaccin stoppas helt i Danmark.

Läs mer: ”EU förlänger inte kontrakt med Astra Zeneca”

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Ur Sjukhusläkaren 2021-01

Prenumerera