IVO

IVO: ”De stora bristerna och riskerna finns på systemnivå”

I rapporten ”Vad har IVO sett 2019” har myndigheten analyserat de tillsyns- och tillståndsärenden som avslutats under året som gått. Man har också analyserat uppgifter som personer som möter vård och omsorg har berättat samt offentlig statistik och öppna jämförelser, vilket är en nyhet jämfört med tidigare år. Sofia Wallström, generaldirektör för IVO, säger i ett pressmeddelande att det är ”ett steg mot att IVO ska kunna genomföra en mer precis analys av kvalitet och säkerhet på övergripande nivå”.

En av slutsatserna i rapporten är att brist på personal och kompetens försämrar kvalitet och säkerhet, något som IVO menar syns tydligt i de ärenden som inkommit.

En annan slutsats är att ”utmaningar inom ledning och styrning av vårdens och omsorgens verksamheter påverkar kvalitet och säkerhet”. Bland annat handlar det om ekonomistyrningen där 19 av 21 regioner överskred sin sjukvårdsbudget 2019.

IVO pekar också på att det finns brister i att nå god tillgänglighet och jämlik kvalitet, samt bristande personcentrering och samordning.

I de iakttagelser som IVO gjort av den akuta och prehospitala vården 2019 nämner man bland annat de långa väntetiderna på akutmottagningarna och att oerfarna AT-läkare får arbeta självständigt och utan handledning på akutmottagningarna. Bristande kommunikation är dock den vanligaste orsaken till lex Maria-anmälningar, följt av bristande dokumentation.

För den somatiska specialistsjukvården har IVO bland annat gjort iakttagelsen att utmaningen med kompetensförsörjningen och bristen på vårdplatser innebär en högre risk för vårdskador. Som ett exempel nämner IVO ökade risker i och med förflyttningar av intensivvårdspatienter på grund av resursbrist, vilket Sjukhusläkaren tidigare rapporterat om.

I den psykiatriska specialistsjukvården har IVO bland annat gjort iakttagelsen att bristerna i samordningen ger negativa konsekvenser för personer med psykisk ohälsa.

IVO menar att verksamheterna dels påverkas av exempelvis demografiska förändringar, men också att förändringstrycket är strakt. Bland annat nämns omställningen till nära vård och den digitala utvecklingen.

– Det är tydligt i IVO:s tillsyn att de stora riskerna och bristerna inom vården och omsorgen finns på systemnivå. När styrning och organisering inte förändras i samma takt som befolkningens behov, uppstår det glapp där patienter och brukare kommer i kläm. Det kan exempelvis visa sig genom en lång väntan på olika vård- och omsorgsinsatser och att patienter, brukare och närstående själva får ta ansvar för att samordna vården och omsorgen, säger Sofia Wallström i pressmeddelandet.

Läs hela rapporten här.

Det senaste från SjukvårdsSvepet:

COVID-19

SKR vill låna IVA-personal från nordiska grannar

Sveriges kommuner och regioner (SKR) har i en skrivelse bett regeringen att fråga om nordiskt stöd med personal inom intensivvården.

Intresseorganisationen framhåller att situationen är mycket ansträngd runt om i landet, samtidigt som personalen behöver semester.

– Att få möjlighet till personalstöd från de nordiska grannländerna vore ett välkommet tillskott för att säkra svensk intensivvård under den kommande sommaren, säger Emma Spak, chef för hälso- och sjukvårdsfrågor på SKR, i ett pressmeddelande.

Beskedet har möts av kritik från fackligt håll.

– Det är som att det kommer som en överraskning att nu är det sommar och semester. Problemet är att det är för låg bemanning, säger Tobias Baudin, ordförande för Kommunal, till SR Ekot.

SKR: ”Regeringen bör be om nordiskt stöd med IVA-personal”

CYBERHOT

Vaccineringsaktör utsatt för hackerattack

En av Region Skånes vaccineringsaktörer, bolaget MACC People, blev på fredagen föremål för en hackerattack.

Företaget stängde ned sina system i samband med attacken.

– Det innebär att det kan komma att ta lite längre tid när vi väl ska utföra vaccinationerna, säger Stefan Olsson, kommunikationschef på MACC People, till SVT.

Sjukhusläkaren uppmärksammade i ett reportage i flera delar i vintras hur cyberhot riktas mot sjukvården. Här kan du ta del av det.

COVID-19

EU överens om vaccinpass

EU:s medlemsländer och EU-parlamentet är överens om digitala vaccinpass som ska underlätta för resor i sommar.

– Vi litar på att medlemsstaterna inte fortsätter med karantänstider. Människor som är vaccinerade, har antikroppar eller kan uppvisa ett negativt covid-test ska kunna resa fritt i Europa, säger EU-parlamentariker Tomas Tobé till SR Ekot.

Enligt uppgörelsen om vaccinpass ska medlemsländerna dock fortsatt kunna införa reserestriktioner och också kräva karantän för dem med vaccinpass om det kan motiveras. Tomas Tobé hoppas emellertid att de som har vaccinpass alltså ska slippa restriktioner.

Planen är att de nya vaccinpassen ska börja användas i början av juli, men det kan dröja längre tid än så.

Läs mer: ”Oklart om vaccinpass stoppar reserestriktioner”

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Ur Sjukhusläkaren 2021-03

TEMA: Sjukvårdens Framtid / Anders Anell om nationell styrning / Ordet är fritt – Louise Bringselius / TEMA: Sjukvården i Danmark / Sverige vs Danmark / Aktuell person: Björn Eriksson

Prenumerera