HÖGSPECIALISERAD VÅRD

Första besluten om högspecialiserad vård tagna

Socialstyrelsen har nu tagit de första besluten om nationell högspecialiserad vård. Det handlar om vård vid endometrios, viss vård vid trofoblastsjukdom och den kirurgiska åtgärden Exit.

Regionerna ges i september möjlighet att ansöka om tillstånd för att bedriva vården.

– Vi har fått in över 100 remissvar varav merparten har varit positiva till förslagen om att koncentrera dessa tre vårdområden. Det är positivt att så många varit engagerade i de här frågorna och det har gjort att vi haft ett gediget underlag att utgå ifrån, säger Kristina Wikner, enhetschef för nationell högspecialiserad vård, i ett pressmeddelande.

Läs pressmeddelandet här: ”Första besluten tagna”

Det senaste från SjukvårdsSvepet:

COVID-19

Siffror: Nio av tio av alla döda i covid-19 över 70 år

Mer än 90 procent av alla som har dött i covid-19 i landet var 70 år eller äldre. Det framgår av Socialstyrelsens senaste siffror, rapporterar Svenska Dagbladet. Närmare hälften av dem bodde på äldreboende, var fjärde hade hemtjänst.

– Alla som kan något om åldrande visste att det skulle bli så här. Det här blottar en brist som funnits i äldrevården i många år, har Ingmar Skoog, professor och föreståndare för Centrum för åldrande och hälsa vid Göteborgs universitet, sagt till TT.

Läs mer här: ”90 procent av alla döda i covid-19 var över 70 år”

ORGANISATION

Folkhälsomyndigheten har fått nytt insynsråd

Regeringen har nu utsett ett nytt insynsråd vid Folkhälsomyndigheten. Rådets uppdrag sträcker sig från den 1 juni 2020 till och med den 31 december 2020.

Följande personer har utsetts till ledamöter i insynsrådet: Mats Wiking, riksdagsledamot (S), Ulrika Jörgensen, riksdagsledamot (M), Agnetha Fredin, verksamhetschef, Anders Henriksson, andre vice ordförande för SKR, Hans Karlsson, kommundirektör, Olle Lundberg, professor, Ann Söderström, hälso- och sjukvårdsdirektör, Johan von Sydow, länsöverdirektör och Brita Winsa, hälso- och sjukvårdsdirektör.

Läs mer här: ”Nytt insynsråd vid Folkhälsomyndigheten”

PRIMÄRVÅRDSREFORM

Regeringen presenterar proposition för närmare vård

Nu presenterar regeringen formellt en proposition med målet att öka kontinuiteten, förbättra tillgängligheten och göra patienten mer delaktig.

För en tid sedan presenterades lagrådsremissen med de första förslagen i primärvårdsreformen, och nu rullar ärendet vidare. Det handlar om flera förslag till ändringar i hälso- och sjukvårdslagen för att ge primärvården en ny definition. Tanken är, grovt sett, att primärvården blir navet i sjukvården. Primärvården ska ansvara för behovet av medicinska bedömningar, medicinsk behandling, omvårdnad, förebyggande arbete och rehabilitering. Ambitionen med en reformerad primärvård är bland annat att den andel av befolkningen som har en fast läkarkontakt i primärvården ska öka.

Läs mer här: ”Proposition för en närmare och mer tillgänglig vård”

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Ur Sjukhusläkaren 2020-02

Coronakrisen – krönikor reportage och längre intervjuer / Debatt: Vad kan svensk sjukvård lära sig av Australien? / Porträttet: Läkaren Andreas Fransson gör vad han kan för en bättre värld / Krönika: Är hälsa- och sjukvårdssystem komplexa? Jo jag tackar jag! / Debatt: Metoder för att mäta biologisk utveckling kan aldrig användas för att avgöra kronologisk ålder / Vinnarna i visions- och värdegrundstävlingen

Prenumerera