SJUKVÅRDENS ORGANISATION

Förslag om att anställda ska få driva vårdcentraler och sjukhus

Personal på skånska vårdcentraler och sjukhus ska kunna ta över driften av sin egen arbetsplats. Det föreslår det borgerliga regionstyret i Skåne. Förslaget kritiseras dock av bland annat Läkarförbundet Skåne.

Enligt Sydsvenskan är förutsättningarna för att enheterna ska bli självstyrande bland annat att minst två tredjedelar av medarbetarna är intresserade, att personalen fortsatt är anställd av Region Skåne med samma avtal gällande, att Regionen måste godkänna verksamhetsplan och ekonomisk plan samt att budget måste hållas. Övergången ska göras på minst tre år och de nya enheterna läggs direkt under regionstyrelsen. Det villkor som Läkarförbundet Skåne främst vänder sig emot är att chefen för enheten ska utses av regiondirektören, i samråd med personalen.

– Det vi ser är att den personaldrivna enheten ändå skulle bli väldigt styrd. Om en enhet eller avdelning jobbar bra tillsammans, har en chef man litar på och anmäler sig – då skulle en ny chef kunna tillsättas av regionkontoret, säger Marie Wedin, ordförande för Läkarförbundet Skåne och Nordvästra Skånes läkarförening, till Sydsvenskan.

Läkarförbundet Skåne, Sacorådet och Vision vänder sig mot förslaget som det ser ut nu och menar att det skiljer sig från vad de har varit med och diskuterat.

Riktlinjer ska presenteras för personalnämnden den 4 mars och under våren behandlas i regionstyrelsen och fullmäktige. Carina Wutzler (M) säger till Sydsvenskan att hon hoppas att den första personaldrivna enheten kanske kan vara igång i slutet av året.

Socialdemokraterna är dock kritiska till förslaget, medan Miljöpartiet inte har tagit ställning. Även Sverigedemokraterna är osäkra på hur man ställer sig till förslaget.

Läs hela artikeln i Sydsvenskan här.

Det senaste från SjukvårdsSvepet:

UTREDNINGAR

Läkarförbundet: Det krävs medicinskt ansvarig läkare

Regeringen ska tillsätta en ny utredning som ska titta närmare på en äldreomsorgslag, ta fram en nationell omsorgsplan och se hur man kan stärka den medicinska kompetensen inom äldreomsorgen.

Läkarförbundet välkomnar initiativet och framhåller i ett pressmeddelande att utredningen ska titta på flera frågor som förbundet har föreslagit, bland annat frågan om att införa medicinskt ansvarig läkare (MAL) i kommunerna.

– En medicinskt ansvarig läkare (MAL) i kommunerna behövs för att stärka den medicinska kompetensen i äldrevården. Behovet av detta har blivit än tydligare under pandemin, säger Sofia Rydgren Stale, ordförande i förbundet.

– Vi hoppas dessutom att utredningen får mandat att ge förslag på ökad statlig styrning. Staten behöver reglera en miniminivå på läkarmedverkan på äldreboendena.

Läs mer: ”Medicinskt ansvarig läkare krävs”

COVID-19

Löfven: Det är samma strategi hela vägen

Den svenska strategin mot coronaviruset och följderna av smittspridningen är fortsatt densamma. Det säger Stefan Löfven (S) i en intervju med SVT.

De senaste dagarna har flera nya restriktioner presenterats. Det maximala antalet för sällskap på restauranger sänks till fyra personer från och med julafton. Samtidigt ska ett maxantal för personer i butiker, gym och simhallar bestämmas och Folkhälsomyndigheten kommer att rekommendera att munskydd används i kollektivtrafiken vid vissa tidpunkter.

Enligt Stefan Löfven är det emellertid inte ett skifte i den svenska strategin vi nu ser.

– Det är samma strategi hela vägen. I grunden är det exakt samma strategi, säger han.

– Men det är klart, beroende på situationen måste man också kunna ändra. Nu trodde nog de flesta att vi i höst skulle få kluster av smitta. Men vi har inte fått det. Vi har snarare fått en mycket bredare våg. Då är det dags att med den utvecklingen också fatta beslut utifrån hur den situationen är.

Läs mer här.

COVID-19

Stora delar av personalen på IVA i Sollefteå sjuk i covid

Intensivvårdsavdelningen på sjukhuset i Sollefteå har drabbats av ett coronautbrott. En stor del av de anställda har insjuknat. Det rapporterar Sveriges Radio.

– Det är extremt ansträngt. Vi smittspårar och har smittstäd kontinuerligt inne på avdelningen, säger IVA-chefen Emma Lassen-Molander.

– De som är friska får arbeta mer. Vi har fått transportera en del patienter och prioritera vilka som kommer in.

Emma Lassen-Molander betonar, i likhet med många andra, vikten av att allmänheten följer gällande restriktioner och är försiktig under storhelgerna.

– Vården är ansträngd, och det gäller ju inte bara covid-vård.

Läs mer: ”Stort coronautbrott på Sollefteå sjukhus”

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Ur Sjukhusläkaren 2020-06

Covid-19 fanns i Italien redan sommaren 2019 / Tema: Hur rustad är sjukvården mot cyberattacker / Krönikor / Friska Sjukvårdspriset / Tips för avkoppling under storhelgerna

Prenumerera