SJUKVÅRDENS ORGANISATION

Förslag om att anställda ska få driva vårdcentraler och sjukhus

Personal på skånska vårdcentraler och sjukhus ska kunna ta över driften av sin egen arbetsplats. Det föreslår det borgerliga regionstyret i Skåne. Förslaget kritiseras dock av bland annat Läkarförbundet Skåne.

Enligt Sydsvenskan är förutsättningarna för att enheterna ska bli självstyrande bland annat att minst två tredjedelar av medarbetarna är intresserade, att personalen fortsatt är anställd av Region Skåne med samma avtal gällande, att Regionen måste godkänna verksamhetsplan och ekonomisk plan samt att budget måste hållas. Övergången ska göras på minst tre år och de nya enheterna läggs direkt under regionstyrelsen. Det villkor som Läkarförbundet Skåne främst vänder sig emot är att chefen för enheten ska utses av regiondirektören, i samråd med personalen.

– Det vi ser är att den personaldrivna enheten ändå skulle bli väldigt styrd. Om en enhet eller avdelning jobbar bra tillsammans, har en chef man litar på och anmäler sig – då skulle en ny chef kunna tillsättas av regionkontoret, säger Marie Wedin, ordförande för Läkarförbundet Skåne och Nordvästra Skånes läkarförening, till Sydsvenskan.

Läkarförbundet Skåne, Sacorådet och Vision vänder sig mot förslaget som det ser ut nu och menar att det skiljer sig från vad de har varit med och diskuterat.

Riktlinjer ska presenteras för personalnämnden den 4 mars och under våren behandlas i regionstyrelsen och fullmäktige. Carina Wutzler (M) säger till Sydsvenskan att hon hoppas att den första personaldrivna enheten kanske kan vara igång i slutet av året.

Socialdemokraterna är dock kritiska till förslaget, medan Miljöpartiet inte har tagit ställning. Även Sverigedemokraterna är osäkra på hur man ställer sig till förslaget.

Läs hela artikeln i Sydsvenskan här.

Det senaste från SjukvårdsSvepet:

ORGANDONATION

Regeringen: Ta bort vetorätt vid organdonation

Regeringen vill avskaffa anhörigas möjlighet att lägga sitt veto mot organdonationer från personer som nyligen avlidit.

I nuläget kan alltså anhöriga säga nej till donation i de fall det inte är klarlagt vad den avlidna ansåg om saken.

– Det finns idag en hög donationsvilja i befolkningen och regeringen vill möjliggöra fler donationer. Bland annat genom att närståendevetot tas bort, säger socialminister Lena Hallengren, i en kommentar.

Läs mer: ”Lagrådsremiss för att förbättra regelverket för organdonation”

COVID-19

Vetenskapsakademien tillsätter egen coronagrupp

Kungliga Vetenskapsakademien (KVA) tillsätter en expertgrupp för att granska coronapandemin. Tidigare statsepidemiologen Annika Linde är en av medlemmarna.

Tanken är att expertgruppen ska koncentrera sig på det medicinska perspektivet, i kontrast till den kommissionen som granskar regering och myndigheters arbete i pandemin.

Göran K Hansson, ständig sekreterare i KVA, har tidigare anmärkt på att det saknas medicinsk kompetens i coronakommissionen.

– Med sitt vetenskapliga fokus ska vetenskapsakademiens expertgrupp ses som ett komplement till coronakommissionen som tillsatts av regeringen, säger han, i ett pressmeddelande.

Läs mer om expertgruppen och dess medlemmar här.

FORSKNING

25 dödsfall per år kopplas till överbelastning på akuten

Ny forskning visar att överbelastning på akutmottagningarna i Stockholms län är kopplat till ökad överdödlighet motsvarande 25 dödsfall per år.

– För första gången kan vi på ett trovärdigt sätt påvisa ett samband mellan en mycket hög belastning på akutmottagningarna och en ökad dödlighet, säger Björn af Ugglas vid Karolinska institutet, till Dagens Nyheter.

Undersökningen bygger på data från 2,3 miljoner besök på akutmottagningarna i Stockholms län som drygt 880 000 vuxna patienter gjorde mellan 2012 och 2016. Enligt studien är risken för dödsfall inom 30 dagar 8 procent högre när akutmottagningen är överbelastad jämfört med i normalläget. Det handlar om en statistisk överdödlighet på 125 dödsfall under de fem åren, alltså i snitt 25 dödsfall per år.

– Den här studien gör det mycket svårare att hävda att patientsäkerheten inte är hotad när akutmottagningarna blir överbelastade, säger Björn af Ugglas, som har gjort studien tillsammans med bland andra Martin Holzmann, överläkare och professor vid Karolinska institutet.

Martin Holzmann tilldelades år 2018 Sjukhusläkarnas stipendium för att forska om vårdplatssituationen. I samband med Sjukhusläkarnas fullmäktige förra våren berättade han att han och kollegorna inte hade kunnat hitta något tydligt samband mellan beläggningsgrad och risken för att dö i anslutning till besök på akutmottagning. Vid extremt hög beläggningsgrad fanns dock en signal om att det kan finnas en viss ökad risk, framhöll forskarna.

Läs mer här: ”Överbelastning på akuten kan kopplas till 25 dödsfall per år”

Krönika
Bertil Hagström

Orisken är mycket större än risken

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Ur Sjukhusläkaren 2020-04

Så stor är operationsskulden – region för region / sjukhus för sjukhus / Vad behövs nu då? / "Vi behöver större marginaler till vardags – inte för en pandemi" / De klarade covid-19-stormen / Professionalismens återkomst / "Yngre läkare har utnyttjats" / Kan en pandemi rå på administrationssamhället? / Krönikor / Porträttet: Anna Rask-Andersen / Från facklig till chef och tillbaka

Prenumerera