DET NYA CORONAVIRUSET

Folkhälsomyndigheten: Så många platser kan behövas

Folkhälsomyndigheten har räknat på behovet av platser inom slutenvården och intensivvården vid en större spridning, region för region. Prognosen visar exempelvis hur många patienter som väntas vara på sjukhus under den värsta veckan. För Stockholm handlar det om nästan 800 fall inom slutenvården och cirka 250 fall på intensiven, rapporterar Svenska Dagbladet.

– Tittar man på Region Norrbotten handlar det om cirka ett 25-tal fall på intensiven, så det kan skilja sig stort, säger statsepidemiolog Anders Tegnell till tidningen.

Ett tusental slumpmässigt utvalda personer ska de närmaste veckorna testas för sars-cov-2. Målsättningen är att få en tydligare bild av hur stor del av befolkningen som har smittats.

– Island har gjort liknande för någon vecka sedan och det ger en bra ögonblicksbild, säger Anders Tegnell, till Sveriges Radio.

Mer än 2 000 personer i Sverige har testat positivt för det nya coronaviruset. Men det finns ett mörkertal eftersom det i dagsläget bara är de som anses behöva vård, samt vårdpersonal, som testas. Folkhälsomyndigheten säger att Sverige har en allmän spridning i stora delar av landet. Anders Tegnell gör bedömningen att kulmen sannolikt är ytterligare flera veckor bort. Det kan handla om närmare fyra veckor.

Regionerna är hittills påverkade i måttlig till allvarlig grad av situationen i sjukvården, enligt Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps uppdaterade nationella lägesbild om covid-19. De största problemen handlar om personalbortfall, ökad arbetsbelastning och brist på kritiska varor i regionerna som vittnar om en allvarlig påverkan. I ett flertal regioner förekommer brist på provtagningsmateriel och skyddsutrustning. Situationen väntas bli tuffare den närmaste tiden.

Arbetsförmedlingen varnar samtidigt för att varseltakten totalt sett är högre än under finanskrisen. Bara under en vecka, den 16-22 mars, registrerades nästan 14000 personer som varslade om uppsägning. Under mars månad handlar det sannolikt sammanlagt om mer än 20 000 fall, enligt Arbetsförmedlingens bedömning. Motsvarande siffra för mars ifjol var 3292.

Läs mer här: ”Har räknat på behov av vårdplatser”

Det senaste från SjukvårdsSvepet:

COVID-19

Avdelning på Västerviks sjukhus drabbat av covidutbrott

Västerviks sjukhus har infört intagningsstopp på en avdelning efter ett lokalt utbrott av covid-19. Sammanlagt har åtta personer med koppling till vårdenheten konstaterats smittade.

Det handlar om fem medarbetare vid sjukhuset, två patienter och en anhörig som har testats positiva för covid-19. Smittspårning pågår.

– Tillsammans med smittspårningsenheten bedrivs nu ett omfattande arbete för att fånga upp alla som kan ha blivit smittade och förhindra vidare spridning inom och utanför sjukhuset, säger chefläkare Anna Michaëlsson vid Västerviks sjukhus i ett pressmeddelande.

Läs mer här: Covid-19-utbrott på sjukhusavdelning

COVID-19

Sjukhus tvingades stänga vårdplatser efter utekväll

Kungälvs sjukhus fick i slutet av förra månaden minska antalet vårdplatser efter att flera i personalen smittats av covid-19 i samband med en gemensam utekväll.

– Personalen hade träffats på lokal på sin lediga tid och några dagar senare började de få symtom, säger chefläkare Anders Edebo till Kungälvs-Posten.

Antalet vårdplatser minskades från 23 till 14. Alla platser är återigen tillgängliga.

– De som varit med provtogs och av tretton provtagna visade sig fem vara smittade. Det var inte så illa som först befarades, men i väntan på provsvaren fanns inte tillräckligt med personal och man tvingades stänga platser. Alla patienter på avdelningen informerades och ingen av dem blev smittad, säger Anders Edebo.

COVID-19

193 kommuner uppger att de har god coronaberedskap

En majoritet av Sveriges kommuner anser sig ha god beredskap inför en eventuell andra våg av coronaviruset. Det visar en kartläggning som SR Ekot har gjort.

SR Ekot har skickat enkäten till Sveriges samtliga 290 kommuner, och 213 har svarat. 193 av dessa uppger att de har en god beredskap generellt.

De flesta anser att tillgången till skyddsutrustning är stabil, medan flera är oroliga för personalförsörjningen.

Samtidigt är skillnaden mellan kommunernas beredskapslager med skyddsutrustning stor. Vissa kommuner har lager som beräknas räcka i tio månader, medan andra har tagit höjd för två veckor.

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Ur Sjukhusläkaren 2020-03

Hur kommer coronakrisen att påverka världen och sjukvården? Läkare experter och forskare ger sin syn på saken / Bill Gates förslag i talet från 2015 / Johan Giesecke: "Bill Gates underskattade de politiska svårigheterna" / Björn Olsen om beredskapen framtiden och vad som behöver göras / Intensivvårdsläkare berättar om månaderna som passerat / Debatt: "Coronakrisen – en möjlighet till framtida lärdomar?" / Krönika: "Det vi genomlever nu är resultatet av ett gigantiskt politiskt misslyckande"

Prenumerera