VARSLEN PÅ STOCKHOLMSSJUKHUSEN

Båtelson om att varslen dras tillbaka: ”Ingen större verkan om inte anställningsstoppet hävs”

Tidigare i februari meddelade Karolinska universitetssjukhuset att man minskar omfattningen av varslet med drygt hälften. Och under gårdagen meddelade Södersjukhuset att man backar från det tidigare varslet om 75 vårdanställda. Idag kom också nyheten om att även Danderyds sjukhus väljer att dra tillbaka varslet om uppsägning av vårdpersonal.

Karin Båtelson, ordförande för Sjukhusläkarna, säger att det förvisso är positivt att man nu drar tillbaka varslen, men att det redan har dröjt för länge.

– Det har dessutom ingen större verkan om inte anställningsstoppet hävs. Personalstyrkan har redan minskat då man lämnat frivilligt, av naturliga orsaker eller att visstidsanställningar gått ut. Förtroendet för sjukvårdsledningen är också djupt skadat. Ska man förändra vården måste man börja med att bygga upp innan man raserar, allt annat är cyniskt, säger hon och fortsätter:

– Som ansvarig måste man kunna ha en personalpolitik som håller och förstå hur många vårdplatser som ska vara tillgängliga för en säker akut och elektiv vård. Var vårdplatserna sen ska finnas kommer att variera över tid, eftersom vården utvecklas och förändras, men att börja i fel ände och rasera innan man byggt upp alternativen går inte.

Karin Båtelson menar att det här visar att man inte kan prata om budgetar, neddragningar i en ände utan ta sitt ansvar för helheten.

– Rätt bemannade vårdplatser på sjukhus behövs idag, en fungerande primärvård kräver kontinuitet med fast läkare och vi måste kunna utbilda nya kollegor på ett bra sätt. Även om man vill förändra måste det hänga ihop för befolkningens skull, allt annat är cyniskt.

Det senaste från SjukvårdsSvepet:

MACCHIARINI

Macchiarini åtalas för grov misshandel

Åtal väcks mot kirurgen Paolo Macchiarini för grov misshandel i fallet med syntetiska luftstrupar vid Karolinska universitetssjukhuset. Åtalet omfattar tre patienter.

Överåklagare Mikael Björk tog den 11 december 2018 beslut om att återuppta den tidigare nedlagda förundersökningen om två fall av vållande till kroppsskada, grova brott. Det rör sig i båda fallen om personer som har fått syntetiska luftstrupar inopererade. Ett tredje fall av vållande till kroppsskada, grovt brott, återupptogs under den fortsatta utredningen.

– Genom förhör och genom den skriftliga bevisningen har det blivit tydligt för mig att ingreppen genomförts i strid med vetenskap och beprövad erfarenhet och därför inte utgjort led i någon laglig form av sjukvård eller tillståndsprövad forskningsstudie, säger Mikael Björk i ett pressmeddelande.

– Ingreppen, som har orsakat de tre målsägandena allvarliga fysiska skador och stort lidande, har alltså genomförts helt utan lagstöd. Jag gör bedömningen att de tre ingreppen därför är att bedöma som grov misshandel.

Enligt åklagaren bör Paolo Macchiarini ensam bära det straffrättsliga ansvaret.

Läs mer här: ”Åtal mot tidigare kirurg vid Karolinska”

ORGANDONATION

Regeringen: Ta bort vetorätt vid organdonation

Regeringen vill avskaffa anhörigas möjlighet att lägga sitt veto mot organdonationer från personer som nyligen avlidit.

I nuläget kan alltså anhöriga säga nej till donation i de fall det inte är klarlagt vad den avlidna ansåg om saken.

– Det finns idag en hög donationsvilja i befolkningen och regeringen vill möjliggöra fler donationer. Bland annat genom att närståendevetot tas bort, säger socialminister Lena Hallengren, i en kommentar.

Läs mer: ”Lagrådsremiss för att förbättra regelverket för organdonation”

COVID-19

Vetenskapsakademien tillsätter egen coronagrupp

Kungliga Vetenskapsakademien (KVA) tillsätter en expertgrupp för att granska coronapandemin. Tidigare statsepidemiologen Annika Linde är en av medlemmarna.

Tanken är att expertgruppen ska koncentrera sig på det medicinska perspektivet, i kontrast till den kommissionen som granskar regering och myndigheters arbete i pandemin.

Göran K Hansson, ständig sekreterare i KVA, har tidigare anmärkt på att det saknas medicinsk kompetens i coronakommissionen.

– Med sitt vetenskapliga fokus ska vetenskapsakademiens expertgrupp ses som ett komplement till coronakommissionen som tillsatts av regeringen, säger han, i ett pressmeddelande.

Läs mer om expertgruppen och dess medlemmar här.

Krönika
Bertil Hagström

Orisken är mycket större än risken

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Ur Sjukhusläkaren 2020-04

Så stor är operationsskulden – region för region / sjukhus för sjukhus / Vad behövs nu då? / "Vi behöver större marginaler till vardags – inte för en pandemi" / De klarade covid-19-stormen / Professionalismens återkomst / "Yngre läkare har utnyttjats" / Kan en pandemi rå på administrationssamhället? / Krönikor / Porträttet: Anna Rask-Andersen / Från facklig till chef och tillbaka

Prenumerera