VARSLEN PÅ STOCKHOLMSSJUKHUSEN

Båtelson om att varslen dras tillbaka: ”Ingen större verkan om inte anställningsstoppet hävs”

Tidigare i februari meddelade Karolinska universitetssjukhuset att man minskar omfattningen av varslet med drygt hälften. Och under gårdagen meddelade Södersjukhuset att man backar från det tidigare varslet om 75 vårdanställda. Idag kom också nyheten om att även Danderyds sjukhus väljer att dra tillbaka varslet om uppsägning av vårdpersonal.

Karin Båtelson, ordförande för Sjukhusläkarna, säger att det förvisso är positivt att man nu drar tillbaka varslen, men att det redan har dröjt för länge.

– Det har dessutom ingen större verkan om inte anställningsstoppet hävs. Personalstyrkan har redan minskat då man lämnat frivilligt, av naturliga orsaker eller att visstidsanställningar gått ut. Förtroendet för sjukvårdsledningen är också djupt skadat. Ska man förändra vården måste man börja med att bygga upp innan man raserar, allt annat är cyniskt, säger hon och fortsätter:

– Som ansvarig måste man kunna ha en personalpolitik som håller och förstå hur många vårdplatser som ska vara tillgängliga för en säker akut och elektiv vård. Var vårdplatserna sen ska finnas kommer att variera över tid, eftersom vården utvecklas och förändras, men att börja i fel ände och rasera innan man byggt upp alternativen går inte.

Karin Båtelson menar att det här visar att man inte kan prata om budgetar, neddragningar i en ände utan ta sitt ansvar för helheten.

– Rätt bemannade vårdplatser på sjukhus behövs idag, en fungerande primärvård kräver kontinuitet med fast läkare och vi måste kunna utbilda nya kollegor på ett bra sätt. Även om man vill förändra måste det hänga ihop för befolkningens skull, allt annat är cyniskt.

Det senaste från SjukvårdsSvepet:

UTREDNINGAR

Läkarförbundet: Det krävs medicinskt ansvarig läkare

Regeringen ska tillsätta en ny utredning som ska titta närmare på en äldreomsorgslag, ta fram en nationell omsorgsplan och se hur man kan stärka den medicinska kompetensen inom äldreomsorgen.

Läkarförbundet välkomnar initiativet och framhåller i ett pressmeddelande att utredningen ska titta på flera frågor som förbundet har föreslagit, bland annat frågan om att införa medicinskt ansvarig läkare (MAL) i kommunerna.

– En medicinskt ansvarig läkare (MAL) i kommunerna behövs för att stärka den medicinska kompetensen i äldrevården. Behovet av detta har blivit än tydligare under pandemin, säger Sofia Rydgren Stale, ordförande i förbundet.

– Vi hoppas dessutom att utredningen får mandat att ge förslag på ökad statlig styrning. Staten behöver reglera en miniminivå på läkarmedverkan på äldreboendena.

Läs mer: ”Medicinskt ansvarig läkare krävs”

COVID-19

Löfven: Det är samma strategi hela vägen

Den svenska strategin mot coronaviruset och följderna av smittspridningen är fortsatt densamma. Det säger Stefan Löfven (S) i en intervju med SVT.

De senaste dagarna har flera nya restriktioner presenterats. Det maximala antalet för sällskap på restauranger sänks till fyra personer från och med julafton. Samtidigt ska ett maxantal för personer i butiker, gym och simhallar bestämmas och Folkhälsomyndigheten kommer att rekommendera att munskydd används i kollektivtrafiken vid vissa tidpunkter.

Enligt Stefan Löfven är det emellertid inte ett skifte i den svenska strategin vi nu ser.

– Det är samma strategi hela vägen. I grunden är det exakt samma strategi, säger han.

– Men det är klart, beroende på situationen måste man också kunna ändra. Nu trodde nog de flesta att vi i höst skulle få kluster av smitta. Men vi har inte fått det. Vi har snarare fått en mycket bredare våg. Då är det dags att med den utvecklingen också fatta beslut utifrån hur den situationen är.

Läs mer här.

COVID-19

Stora delar av personalen på IVA i Sollefteå sjuk i covid

Intensivvårdsavdelningen på sjukhuset i Sollefteå har drabbats av ett coronautbrott. En stor del av de anställda har insjuknat. Det rapporterar Sveriges Radio.

– Det är extremt ansträngt. Vi smittspårar och har smittstäd kontinuerligt inne på avdelningen, säger IVA-chefen Emma Lassen-Molander.

– De som är friska får arbeta mer. Vi har fått transportera en del patienter och prioritera vilka som kommer in.

Emma Lassen-Molander betonar, i likhet med många andra, vikten av att allmänheten följer gällande restriktioner och är försiktig under storhelgerna.

– Vården är ansträngd, och det gäller ju inte bara covid-vård.

Läs mer: ”Stort coronautbrott på Sollefteå sjukhus”

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Ur Sjukhusläkaren 2020-06

Covid-19 fanns i Italien redan sommaren 2019 / Tema: Hur rustad är sjukvården mot cyberattacker / Krönikor / Friska Sjukvårdspriset / Tips för avkoppling under storhelgerna

Prenumerera