CORONAKRISEN

Att skydda sjukvårdens personal – en förutsättning för fungerande krissjukvård

Att skydda sjukvårdens personal är en grundförutsättning för att kunna upprätthålla en fungerande krissjukvård och därför måste huvudmännen samarbeta över regiongränserna. Det skriver Karin Båtelson, ordförande för Sjukhusläkarna, i en debattartikel som publicerats av Dagens Medicin.

Hon pekar också på att det behövs solidariska och enhetliga regler för hur regionerna ska få bukt med spridningen av covid-19. Att man nu runt om i landet tar vitt skilda beslut för hur man ska hantera den rådande situationen menar hon visar på svagheten i att ha 21 självstyrande regioner.

För att kunna bekämpa virusets framfart listar hon en rad åtgärder som hon menar behöver genomföras. Bland annat handlar det om att:

  • Ta bort anställningsstopp på sjukhusen.
  • Se till att sjukvårdspersonal går hem med full lön vid risk för smitta.
  • Skyddsutrustning finns och fördelas mellan regionerna efter behov.
  • Ställa in samtliga operationer och behandlingar som utifrån medicinsk bedömning kan vänta för att delvis skydda patienterna från smitta, delvis motverka överbelastning på personal och vårdplatser.

Karin Båtelson menar också att man måste planera för hur man ska ta hand om den puckel av patienter som nu kommer att tvingas vänta på vård. Och att man genom att anställa AT- och ST-läkare har bättre möjligheter att komma ikapp när vården återgår till det normala efter kris och beredskapsläge.

Läs hela debattartikeln här.

Det senaste från SjukvårdsSvepet:

COVID-19: ARBETSSKADA

OFR kräver förbättring av arbetsskadeförsäkringen gällande covid-19

Flera tusen anställda inom vård och omsorg har ansökt om ersättning på grund av arbetsskada orsakad av covid-19. Att den befintliga kollektivavtalade arbetsskadeförsäkringen inom sektorn inte täcker det första halvåret – och därmed kan innebära ett inkomstbortfall – är helt orimligt. Det skriver OFR, Offentliganställdas Förhandlingsråd, i ett pressmeddelande.

Därför vill de fackförbund som ingår i OFR – bland annat Sveriges Läkarförbund och Vårdförbundet – se en ”komplettering av arbetsskadeförsäkringen inom kommun- och regionrektorn, så att full ekonomisk kompensation ges för den som i sitt arbete blivit sjuk i covid-19” samt att man tar bort kravet på att en sjukdom måste bestå i minst 180 dagar för att få rätt till ersättning.

CORONAVACCIN

Modernas coronavaccin stoppas i fem regioner

Gävleborg, Halland, Värmland, Dalarna och Östergötland stoppar vaccinationen med Modernas coronavaccin. Det rapporterar bland annat Dagens Nyheter idag.

Anledningen är att det funnits problem med kylningen under transporten. Totalt handlar det om 2 100 doser som levererats till de fem regionerna.

I ett pressmeddelande från Region Gävleborg säger Tina Mansson Söderlund, biträdande hälso- och sjukvårdsdirektör, att man ”beklagar det som hänt och beaktar det som olycksfalls i arbetet”. Vidare säger hon att den information som regionen fått är att det värsta som kan hända är att vaccinet är overksamt.

Folkhälsomyndigheten ska nu utreda om skyddseffekten av vaccinet har påverkats.

Läs Dagens Nyheters artikel här.

UTREDNINGAR

Läkarförbundet: Det krävs medicinskt ansvarig läkare

Regeringen ska tillsätta en ny utredning som ska titta närmare på en äldreomsorgslag, ta fram en nationell omsorgsplan och se hur man kan stärka den medicinska kompetensen inom äldreomsorgen.

Läkarförbundet välkomnar initiativet och framhåller i ett pressmeddelande att utredningen ska titta på flera frågor som förbundet har föreslagit, bland annat frågan om att införa medicinskt ansvarig läkare (MAL) i kommunerna.

– En medicinskt ansvarig läkare (MAL) i kommunerna behövs för att stärka den medicinska kompetensen i äldrevården. Behovet av detta har blivit än tydligare under pandemin, säger Sofia Rydgren Stale, ordförande i förbundet.

– Vi hoppas dessutom att utredningen får mandat att ge förslag på ökad statlig styrning. Staten behöver reglera en miniminivå på läkarmedverkan på äldreboendena.

Läs mer: ”Medicinskt ansvarig läkare krävs”

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Ur Sjukhusläkaren 2020-06

Covid-19 fanns i Italien redan sommaren 2019 / Tema: Hur rustad är sjukvården mot cyberattacker / Krönikor / Friska Sjukvårdspriset / Tips för avkoppling under storhelgerna

Prenumerera