DET NYA CORONAVIRUSET

Antalet smittade stiger – sjukhus förbereder sig

Nu har antalet smittade av det nya coronaviruset i Kina stigit till drygt 20600. Den officiella dödssiffran är uppe i 427, inklusive två personer som har avlidit utanför Fastlandskina, rapporterar TT.

Kina är hårdast drabbat. Därutöver har smittfall konstaterats i bland annat Thailand, Taiwan, Sydkorea, Singapore, Malaysia, Japan, USA, Kanada och Australien. I Europa har viruset upptäckts i exempelvis Tyskland, Frankrike, Finland och Spanien.

Den 31 januari bekräftades det första fallet i Sverige, då en person i Jönköping insjuknat. Kvinnan, som återvänt till Sverige från Wuhan i Kina, är inte allvarligt sjuk. Hon skrevs in och isolerades i en egen sal på infektionskliniken på Ryhov, och ska inte ha smittat någon annan.

I söndags flögs tolv svenskar som varit i Wuhan hem till Sverige. En belgisk kvinna som evakuerades samtidigt som svenskarna har bekräftats vara smittad med coronaviruset, enligt belgiska myndigheter, rapporterar flera svenska medier.

Den 30 januari beslutade Världshälsoorganisationen, WHO, att utlysa ett globalt nödläge med anledning av virusutbrottet. I Sverige har Folkhälsomyndigheten begärt att regeringen ska klassa coronaviruset som en allmänfarlig och samhällsfarlig sjukdom.

I Kina har bland annat ett nytt sjukhus med 1 000 sängplatser byggts på extremt kort tid för att möta utmaningarna. Även i Sverige pågår förberedelser, men av förklarliga skäl i betydligt mindre omfattning. Exempelvis fokuserar Region Stockholm på att förhindra smittspridning genom att vid behov vårda patienter på infektionskliniken i Huddinge, enligt flera medier.

Läs mer här: ”Första coronadödsfallet i Hongkong”

Det senaste från SjukvårdsSvepet:

COVID-19: ARBETSSKADA

OFR kräver förbättring av arbetsskadeförsäkringen gällande covid-19

Flera tusen anställda inom vård och omsorg har ansökt om ersättning på grund av arbetsskada orsakad av covid-19. Att den befintliga kollektivavtalade arbetsskadeförsäkringen inom sektorn inte täcker det första halvåret – och därmed kan innebära ett inkomstbortfall – är helt orimligt. Det skriver OFR, Offentliganställdas Förhandlingsråd, i ett pressmeddelande.

Därför vill de fackförbund som ingår i OFR – bland annat Sveriges Läkarförbund och Vårdförbundet – se en ”komplettering av arbetsskadeförsäkringen inom kommun- och regionrektorn, så att full ekonomisk kompensation ges för den som i sitt arbete blivit sjuk i covid-19” samt att man tar bort kravet på att en sjukdom måste bestå i minst 180 dagar för att få rätt till ersättning.

CORONAVACCIN

Modernas coronavaccin stoppas i fem regioner

Gävleborg, Halland, Värmland, Dalarna och Östergötland stoppar vaccinationen med Modernas coronavaccin. Det rapporterar bland annat Dagens Nyheter idag.

Anledningen är att det funnits problem med kylningen under transporten. Totalt handlar det om 2 100 doser som levererats till de fem regionerna.

I ett pressmeddelande från Region Gävleborg säger Tina Mansson Söderlund, biträdande hälso- och sjukvårdsdirektör, att man ”beklagar det som hänt och beaktar det som olycksfalls i arbetet”. Vidare säger hon att den information som regionen fått är att det värsta som kan hända är att vaccinet är overksamt.

Folkhälsomyndigheten ska nu utreda om skyddseffekten av vaccinet har påverkats.

Läs Dagens Nyheters artikel här.

UTREDNINGAR

Läkarförbundet: Det krävs medicinskt ansvarig läkare

Regeringen ska tillsätta en ny utredning som ska titta närmare på en äldreomsorgslag, ta fram en nationell omsorgsplan och se hur man kan stärka den medicinska kompetensen inom äldreomsorgen.

Läkarförbundet välkomnar initiativet och framhåller i ett pressmeddelande att utredningen ska titta på flera frågor som förbundet har föreslagit, bland annat frågan om att införa medicinskt ansvarig läkare (MAL) i kommunerna.

– En medicinskt ansvarig läkare (MAL) i kommunerna behövs för att stärka den medicinska kompetensen i äldrevården. Behovet av detta har blivit än tydligare under pandemin, säger Sofia Rydgren Stale, ordförande i förbundet.

– Vi hoppas dessutom att utredningen får mandat att ge förslag på ökad statlig styrning. Staten behöver reglera en miniminivå på läkarmedverkan på äldreboendena.

Läs mer: ”Medicinskt ansvarig läkare krävs”

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Ur Sjukhusläkaren 2020-06

Covid-19 fanns i Italien redan sommaren 2019 / Tema: Hur rustad är sjukvården mot cyberattacker / Krönikor / Friska Sjukvårdspriset / Tips för avkoppling under storhelgerna

Prenumerera