DET NYA CORONAVIRUSET

Antalet smittade i Sverige fortsätter öka kraftigt

Antalet personer som har bekräftats smittade av coronaviruset fortsätter att öka. Samtidigt har Socialstyrelsen på måndagen lämnat en uppdaterad lägesrapport med anledning av covid-19 till Socialdepartementet och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB.

På måndag eftermiddag hade totalt 252 fall bekräftats i Sverige, varav mer än hälften i Region Stockholm, enligt SVT Nyheter.

En patient på St Görans sjukhus som inte ska ha vistats i riskområde eller haft kontakt med smittade personer har konstaterats smittad. Drygt 20 anställda ska ha tagits ur tjänst på sjukhuset, som har gått upp i stabsläge, enligt TT.

Socialstyrelsen har gett Karolinska institutet i uppdrag att arrangera träning och övning för bland annat vårdpersonal i hantering av personlig skyddsutrustning. Regionerna uppger i en ny ögonblicksbild från månadsskiftet februari-mars att de behöver stöd i tillgång till personlig skyddsutrustning, träning och övning i hantering av utrustningen och rekommendationer om hur relevanta vårdplatser kan säkerställas om situationen eskalerar.

Enligt den nya ögonblicksbilden har regionerna sammanlagt personlig skyddsutrustning som räcker för cirka 5800 diagnosbesök och drygt 1400 vårddygn. Socialstyrelsen har påbörjat arbetet med inköp av skyddsutrustning och material för provtagning.

– Vår bedömning i dagens rapport är att den samlade katastrofmedicinska beredskapen i Sverige är opåverkad. Regionerna har vidtagit aktiva ansträngningar för att säkerställa en tillfredsställande smittspårning samt prehospital akutsjukvård, hospital akutsjukvård och intensivvård, säger Johanna Sandwall, krisberedskapschef på Socialstyrelsen, i ett pressmeddelande.

Totalt har över 110 000 personer i världen smittats av det nya coronaviruset. Mer än 3 800 personer har dött. Fler än 62 000 personer har friskförklarats, enligt DN.

Läs mer här: ”Det nya coronaviruset: Följ utvecklingen live”

Det senaste från SjukvårdsSvepet:

KRISBEREDSKAP

Om tre år är krislager för läkemedel möjliga

Ifall arbetet startas på en gång kan beredskapslager för läkemedel vara på plats om tre år. Den bedömningen gör regeringens utredare Åsa Kullgren, som nu har lämnat sina förslag på hur den svenska sjukvårdens krisberedskap kan stärkas.

Under arbetets gång har hon bland annat inspirerats av Finland, som i krisens inledande skede klarade sig bättre än andra länder, mycket tack vare sina lager inom sjukvården.

– Om betänkandet genomförs fullt ut skulle jag säga att vi får en bättre beredskap än i Finland, säger Åsa Kullgren i Aftonbladet.

Hon föreslår en lagerhållning i tre steg, där nivå tre är ett statligt säkerhetslager.

– Det går inte att hålla lager som klarar långvariga kriser. Till slut tar lagren slut. Men med en god lagerhållning så köper vi oss tid för att säkerställa att Sverige får tillgång till sjukvårdsprodukter genom inköp.

Läs mer: ”Krislager för läkemedel möjliga om tre år”

COVID-19

Hastig ökning av IVA-patienter i Stockholm

Antalet covid-19-fall fortsätter att öka i Region Stockholm. På två veckor har antalet patienter med covid-19 som får intensivvård i regionen ökat med 80 procent.

Regionen försöker att frigöra personal som har möjlighet att arbeta med akut vård.

– Det finns inga signaler på att kurvan vänder neråt, säger Johan Bratt, biträdande hälso- och sjukvårdsdirektör, till Sveriges Radio.

Läs mer: ”Tufft läge på IVA”

COVID-19

Leveranser skrivs ner igen – miljon vaccindoser försenas

Nu skrivs vaccinleveranserna till Sverige ner med cirka en miljon doser ytterligare, enligt nya prognoser. Sverige ska få 10,9 miljoner vaccindoser under första halvåret 2021, vilket inte räcker för att kunna vaccinera alla vuxna i landet.

– Regionerna hade naturligtvis önskat och planerat för att kunna vaccinera fler och snabbare, säger Emma Spak, ansvarig för sjukvården inom Sveriges kommuner och regioner (SKR), till SVT Nyheter.

Prognosen var i december förra året att Sverige skulle få 17,4 miljoner doser vaccin mot covid-19 under det första sex månaderna i år.

Läs mer här: Vaccinleveranserna skrivs ner på nytt

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Ur Sjukhusläkaren 2021-01

Prenumerera