COVID-19

Akut brist på rockar och andningsskydd

Tillgången på skyddsutrustning för vårdpersonal är fortsatt en stor utmaning. Grovt sett finns handsprit och handskar, däremot är tillgången på andningsskydd och skyddsoveraller mer kritisk.

– Just nu är det brist på långärmade skyddsrockar. Det har varit svårt att få tag på med rätt kvalitet. Det betyder inte att det inte är beställningar lagda. Det har varit på väg men har inte dykt upp, säger Taha Alexandersson, ställföreträdande krisberedskapschef vid Socialstyrelsen till TT.

Under den dagliga, myndighetsgemensamma pressträffen presenterade Folkhälsomyndigheten en ny modellering av spridningen i Stockholm. Enligt myndighetens statistiker inträffade flest nya fall den 15 april i Stockholms län, och den 1 maj kommer en tredjedel av stockholmarna ha smittats av covid-19.

– Redan för en vecka sedan var, enligt den här modellen, toppen nådd, säger biträdande statsepidemiolog Anders Wallensten.

En mätning från Novus visar att regeringen fortsatt har högt förtroende för sin hantering av coronaviruset. Mer än sex av tio tillfrågade svarar att de har mycket eller ganska högt förtroende för regeringens arbete. Folkhälsomyndigheten har också fortsatt högt förtroende, rapporterar SVT Nyheter.

Läs mer här: ”Brist på andningsskydd och rockar”

Det senaste från SjukvårdsSvepet:

KRISBEREDSKAP

Om tre år är krislager för läkemedel möjliga

Ifall arbetet startas på en gång kan beredskapslager för läkemedel vara på plats om tre år. Den bedömningen gör regeringens utredare Åsa Kullgren, som nu har lämnat sina förslag på hur den svenska sjukvårdens krisberedskap kan stärkas.

Under arbetets gång har hon bland annat inspirerats av Finland, som i krisens inledande skede klarade sig bättre än andra länder, mycket tack vare sina lager inom sjukvården.

– Om betänkandet genomförs fullt ut skulle jag säga att vi får en bättre beredskap än i Finland, säger Åsa Kullgren i Aftonbladet.

Hon föreslår en lagerhållning i tre steg, där nivå tre är ett statligt säkerhetslager.

– Det går inte att hålla lager som klarar långvariga kriser. Till slut tar lagren slut. Men med en god lagerhållning så köper vi oss tid för att säkerställa att Sverige får tillgång till sjukvårdsprodukter genom inköp.

Läs mer: ”Krislager för läkemedel möjliga om tre år”

COVID-19

Hastig ökning av IVA-patienter i Stockholm

Antalet covid-19-fall fortsätter att öka i Region Stockholm. På två veckor har antalet patienter med covid-19 som får intensivvård i regionen ökat med 80 procent.

Regionen försöker att frigöra personal som har möjlighet att arbeta med akut vård.

– Det finns inga signaler på att kurvan vänder neråt, säger Johan Bratt, biträdande hälso- och sjukvårdsdirektör, till Sveriges Radio.

Läs mer: ”Tufft läge på IVA”

COVID-19

Leveranser skrivs ner igen – miljon vaccindoser försenas

Nu skrivs vaccinleveranserna till Sverige ner med cirka en miljon doser ytterligare, enligt nya prognoser. Sverige ska få 10,9 miljoner vaccindoser under första halvåret 2021, vilket inte räcker för att kunna vaccinera alla vuxna i landet.

– Regionerna hade naturligtvis önskat och planerat för att kunna vaccinera fler och snabbare, säger Emma Spak, ansvarig för sjukvården inom Sveriges kommuner och regioner (SKR), till SVT Nyheter.

Prognosen var i december förra året att Sverige skulle få 17,4 miljoner doser vaccin mot covid-19 under det första sex månaderna i år.

Läs mer här: Vaccinleveranserna skrivs ner på nytt

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Ur Sjukhusläkaren 2021-01

Prenumerera