Nyhetsarkiv

Svenskars sexvanor ska studeras

Folkhälso- sjukvårds och idrotssminister Gabriel Wikström.

För första gången på 20 år ska svenskarnas sexvanor studeras ”Sexualpolitiken måste handla om det hälsofrämjande; om det som är lustfyllt med sex.”, skriver folkhälsominister Gabriel Wikström (S) på DN Debatt idag.

Gabriel Wikström menar att frågor om sex är frånvarande i den politiska debatten idag, och att i mån det förekommer är diskussionen snedriktad.

”När det väl diskuteras görs det ofta utifrån väldefinierade problem som måste lösas: könssjukdomar, oönskade graviditeter, våldtäkter. Problemet är dock att så länge vi bara fokuserar på de negativa aspekterna utan att samtidigt lyfta fram det positiva och lustfyllda med sex så kommer vi aldrig på allvar att kunna lösa problemen.” skriver Wikström.

Folkhälsomyndigheten har därför nu fått i uppdrag att genomföra en befolkningsstudie om svenskarnas syn på sex. Syftet är att skapa bättre förutsättningar för ett effektivt folkhälsoarbete och ge bättre kunskaper för att kunna diskutera sex i ett politiskt perspektiv på ett mer positivt och otvunget sätt.

Folkhälsomyndigheten ska sedan även göra fördjupade studier utgående från resultaten och ge förslag på hur myndigheten kan göra en fortlöpande uppföljning.

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Ur Sjukhusläkaren 2021-03

TEMA: Sjukvårdens Framtid / Anders Anell om nationell styrning / Ordet är fritt – Louise Bringselius / TEMA: Sjukvården i Danmark / Sverige vs Danmark / Aktuell person: Björn Eriksson

Prenumerera