Nyhetsarkiv

Svenskar ges ny behandling av melanom

Prostatacancerpatienter från Sverige står för den största delen av det senaste årets ökade patientflöde till Docrates. Men sedan två månader tillbaka söker sig svenska patienter också till det privata cancersjukhuset för en ny, immunologisk behandling.

Vid det privata cancersjukhuset Docrates ges även bland annat behandlingar mot bröstcancer och immunologiska behandlingar. Just nu ökar också antalet melanompatienter, som kommer från Sverige för sjukhusets immunonkologiska behandlingar. Sedan ett par månader tillbaka ges en ny, immunologisk adjuvant behandling (Opdivo) av melanom (hudcancer) i form av intravenöst läkemedel, vid sjukhuset. Några svenska patienter har hunnit få den, berättar Tuomo Alanko, specialist i cancersjukdomar och överläkare i läkemedelsbehandling.

Behandlingen, som kan ha immunologiska biverkningar i form av exempelvis tarminflammation, har godkänts av EMA, och håller på att introduceras så smått i den offentliga vården i Finland, enligt Tuomo Alanko.

– Tidigare har man inte haft effektiv behandling för opererat melanom efter operation, nu har vi en, säger Tuomo Alanko, och menar att behandlingen i framtiden kommer att spridas i den offentliga vården.

Priset för behandlingen är, liksom övriga behandlingar vid Docrates, högt; det ligger på 6000 till 8000 euro per månad. Behandlingen pågår i regel ett år, och kan, enligt Tuomo Alanko, i vissa fall rädda liv.

– Men man kan tyvärr inte på förhand säga vilka patienter som har nytta av behandlingen, säger han.

Anser du att man från Försäkringskassan är för restriktiv med att bevilja ersättning för denna typ av behandlingar som godkänts av EMA, men ännu inte introducerats i vården?
 
– Det är en intressant fråga. EMA godkänner mediciner, sedan kan det vara lokala beslut som avgör var behandlingen används.
Jag kan inte svara på om huruvida Försäkringskassan borde betala ersättning för dessa behandlingar, men ser det som en möjlighet i framtiden, säger Tuomo Alanko.

Som privat sjukhus kan man använda den information man har om ett läkemedel genast och behöver inte vänta på landstingens eller Försäkringskassans godkännande, menar han.

Men behandlingen är väldigt dyr. Ser du inte problem i att det därför kan vara få som kan ta del av den?
 
– Det är klart att vore optimalt om alla kunde få all behandling som behövs. Men de flesta nya cancermediciner är dyra och jag möter bara patienter som redan har informerats om kostnaderna när de kontaktar oss. Vi försöker vara noga med att patienter som kommer hit redan är medvetna om kostnaderna och det faktum att det inte finns någon garanti för att Försäkringskassan kommer att betala deras vård. Men som läkare är det inte jag som borde tänka på kostnaderna, utan ta hand om patienten så bra som möjligt, säger Tuomo Alanko.

Läkemedelsverket bekräftar att just denna behandling av melanom är godkänd via den centrala proceduren i hela EU och därmed även i Sverige.
Men huruvida den kommer att införas i den svenska vården eller inte ett beslut som Läkemedelsverket fattar- det avgör landstingen, konstaterar Therese Smedberg, pressansvarig vid Läkemedelsverket, i ett mailsvar till Sjukhusläkaren.

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Sjukhusläkaren

Nyheter, debatter & reportage från sjukhusvärlden

Prenumerera