Nyhetsarkiv

Svenska infektionsläkarföreningen får Friska Sjukvårdspriset

Svenska infektionsläkarföreningen har sedan i mars anordnat öppna webbinarier där intresserade har kunnat ta del av aktuell vetenskap om covid-19. De digitala träffarna har också fungerat som ett forum att utbyta erfarenheter och sprida goda exempel. Nu får föreningen Friska sjukvårdspriset av Sjukhusläkarna. – Vi är väldigt glada och stolta, såklart, säger SILF:s ordförande Lars-Magnus Andersson.

Idén till webbinarierna föddes då Maria Palmérus, verksamhetschef och överläkare vid infektionskliniken Region Jönköpings län, hörde av sig till SILF i pandemins början. Hon undrade om det skulle vara möjligt att ha ett webbaserat möte där kolleger över hela landet kunna utbyta erfarenheter.

Ett förslag som sedan i mars har varit både en återkommande och uppskattad del av SILF:s arbete. När intresset var som störst, under första delen av våren, var det som mest 1 000 personer som följde varje sändning live och runt 12 000 som såg den i efterhand.

– Det visade sig fungera väldigt bra som ett forum för utbyte av erfarenheter och för att sprida både kunskap, mer praktisk handläggning och de goda lösningarna snabbt, säger Lars-Magnus Andersson, som till vardags arbetar som verksamhetschef och överläkare på Östra sjukhuset i Göteborg.

En stående punkt under webbinarierna är en vetenskaplig sammanfattning av den kunskap som just nu finns om covid-19. Den delen står Magnus Gisslén, professor och infektionsläkare på Östra sjukhuset, för.

–  Han var en av de första i världen som tog tydlig ställning mot att använda klorokin utanför kliniska studier. Och redan från början av pandemin har hans ställningstagande varit att man måste tillämpa samma vetenskapliga principer som vi normalt har när vi ska pröva ny behandling, även om det gäller en ny allvarlig sjukdom som covid-19, säger Lars-Magnus Andersson, som tillsammans med just Magnus Gisslén har planerat programmet och bjudit in föreläsare till varje webbinarium.

En annan återkommande, och mycket uppskattad, del under webbinarierna är den panel av läkare från olika delar av landet, som både berättat om det lokala läget och svarat på frågor.

– Det har verkligen varit lyckosamt. Jag tror att det var nyttigt att få en gemensam bild av vad problemet är och vilka möjliga lösningar som finns. Panelen sammanfattade också de känslor vi hade från början – när vi inte visste hur det skulle bli med någonting egentligen. Då fanns det ett stort behov av att resonera kring hur svårt sjuka patienterna kunde bli och om arbetskamrater riskerade att bli svårt sjuka och till och med dö på jobbet, säger Lars-Magnus Andersson.

Jag tror att det var nyttigt att få en gemensam bild av vad problemet är och vilka möjliga lösningar som finns. Lars-Magnus Andersson, ordförande SILF

Under webbinarierna har praktiska lösningar och goda exempel varit viktiga delar ända sedan starten. Skillnaden är att det nu, istället för att handla om frågor om hur man organiserar provtagning och vad som gäller kring skyddsutrustning, snarare rör hur man ska kunna skapa uthållighet i organisationerna runt om i landet.

– Arbetet med de som är svårast sjuka är både fysiskt och psykiskt påfrestande. De som arbetar flera timmar varje dag hos de patienterna behöver ordentligt med tid för återhämtning. Om det bara är vi som håller på med akutsjukvård som vårdar dessa patienter – i första hand internmedicin, infektion och intensivvård – kommer vi inte att vara tillräckligt många personer för att kunna växla arbetsuppgifter. Vi behöver stöd från hela sjukhuset och hitta ett system för rotation, så att man periodvis kan arbeta med annan vård, säger Lars-Magnus Andersson.

Den andra delen av varför SILF får ta emot Friska Sjukvårdspriset är det vårdprogram som föreningen, tillsammans med Svensk Förening för Klinisk Mikrobiologi och Svenska Hygienläkarföreningen, tagit fram för covid-19. Ett arbete som på många sätt skiljt sig från det brukliga. Dels eftersom arbetet skulle gå så snabbt som möjligt, dels för att kunskapsläget ständigt ändrades.

– Normalt när man skriver ett vårdprogram finns det lång erfarenhet och ett flertal jättestora studier så att man kan värdera den vetenskapliga evidensen på ett strukturerat sätt. Här fanns det inte så mycket data, säger Lars-Magnus Andersson och fortsätter:

– Men vi lyckades få till en form av remissrunda där nästan samtliga sektioner inom Svenska Läkaresällskapet, Socialstyrelsen och Nationella programområden (NPO) genom NPO Infektion inkom med synpunkter. Det gjorde att vi fick en väldig bredd och att dokumentet blev bra.

Sjukhusläkarna delade i våras ut Friska Sjukvårdspriset till Stockholms Sjukvårdsupprop för dess insatser, men eftersom 2020 är ett speciellt år och Sjukhusläkarna ”anser att det är viktigt att lyfta positiva initiativ i den verklighet som pandemin inneburit” väljer man att även ge SILF priset i år.

Framförallt är det viktigt att synliggöra den kraft som finns inom professionen…Karin Båtelson, ordförande Sjukhusläkarna

– Framförallt är det viktigt att synliggöra den kraft som finns inom professionen när det gäller. SILF visar prov på eget initiativ, med omedelbart resultat, utanför arbetstid. Tid för utveckling, forskning och kollegialt utbyte – också mellan olika discipliner – borde vara en självklarhet i allas kliniska vardag. Istället gäller detaljstyrning och övertro på checklistor, säger Karin Båtelson, ordförande Sjukhusläkarna, i ett pressmeddelande.

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Ur Sjukhusläkaren 2023-05

Fortbildning / arbetsmiljö / telemedicin / taligenkänning

Prenumerera