Nyhetsarkiv

Svensk traumavård har vissa brister

Svensk traumavård har ett och annat att lära av bland annat händelserna på Utøya, konstaterar Socialstyrelsen. Tydligare organisation i hela landet och på alla nivåer, är en framgångsfaktor.

Efter ett antal allvarliga händelser i världen, bland annat skjutningen på Utøya, fick Socialstyrelsen i uppdrag att se över svensk traumavård och föreslå förbättringar.

– Man måste titta på hela kedjan, från skadeplats till den transportmedicinska delen till var man hamnar på sjukhus. Landstingen måste tillsammans se till att organisera sig på bästa sätt för att förenkla samverkan. De sjukhus som är utpekade som mottagare av trauman ska också ha rätt typ av kompetens och organisation. Så är det på många platser redan i dag men vi ser att det inte är tydligt överallt, det behövs gemensamma rutiner och fördelningsnycklar så det görs på rätt sätt, säger Johanna Sandwall till Sjukhusläkaren.

Socialstyrelsen har gjort en enkätundersökning, platsbesök i sex sjukvårdsregioner, besök i ett antal andra länder med särskilda system för att omhänderta många skadade vid en allvarlig händelse. Kartläggningen visar att det finns brister i svensk traumavård.

Vart tredje akutsjukhus uppgav att det saknar särskilda traumateam som ansvarar för det första omhändertagandet av patienterna, vart fjärde att det saknar skriven rutin för vidaretransport av patient. Vart tredje landsting saknar samordning mellan planen för ambulanssjukvård och den regionala katastrofmedicinska beredskapsplanen och vartannat saknar säkrad tillgång till luftburen transport av traumapatienter.

I storstäderna finns inte oväntat en tydligare struktur på traumaomhändertagande. Johanna Sandwall kan tänka sig en struktur som är mer lik den högspecialiserade rikssjukvården med resurser koncentrerade till ett mindre antal sjukhus i mer glesbefolkade delar av Sverige.

– Vi är inte dåliga på traumaomhändertaganden i Sverige i dag men vi kan bli bättre. Det finns stöd för att nationella system för omhändertagande ökar överlevnaden efter trauman. I Norge hade man till exempel infört ett system 2007-2008, säger Johanna Sandwall.

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Ur Sjukhusläkaren 2022-03

Tema: Sjukvården och valet 2022 / Den ojämlika vården / Hur ser partierna på SKR:s roll i svensk sjukvård? / Bo Rothstein: "Inte förenliga med vår regeringsform" / Vad hände sedan? – Anna Nergårdh har bytt spår / Jonna Bornemark: "Utan känslor blir vi dummare" / Krönikor

Prenumerera