Nyhetsarkiv

Svensk sjukvård rankad fyra i världen

En delad fjärdeplats blev resultatet för svensk sjukvård när tillgänglighet och effektivitet jämfördes mellan 195 länder. Bäst sjukvård finns i Andorra. Det rapporterar webbtidningen LIFe-time.se.

Det är en rapport som publicerats i tidskriften The Lancet och som webbtidningen LIFe-time.se har tagit del av, som slår fast att svensk sjukvård rankas fyra i världen.

I studien har man utvecklat en metod som analyserar data för 32 sjukdomar och skador där dödsfall kan undvikas med en effektiv vård. Cancersjukdomar, hjärt-kärlsjukdomar, tuberkulos och diabetes är några av de tillstånd som ingår i kartläggningen som omfattar data för perioden 1990-2015. Ett index med en skala från 0 till 100, HAQ, Health Access and Quality, har använts för att visa utfallet för de olika tillstånden.

Andorra, Island och Schweiz har under hela tiden haft topplaceringarna på rankinglistan, medan Sverige har legat på en stabil fjärdeplats som man i senaste mätningen delar med Norge. Sverige har dock ökat sitt HAQ-index med tio enheter sedan 1990 när mätningarna började.

Samtidigt som vården visar bättre resultat totalt sett har de globala skillnaderna ökat, slår man fast i rapporten, enligt LIFe-time.se. Och det råder stora skillnader i utfallet för cancersjukdomar även inom de rikaste länderna. De avsevärda skillnaderna mellan länderna ser forskarna som ett tecken på att det finns en outnyttjad potential för att ytterligare förbättra den globala folkhälsan oavsett ett lands ekonomiska utveckling.

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Sjukhusläkaren

Nyheter, debatter & reportage från sjukhusvärlden

Prenumerera