Nyhetsarkiv

Svensk Kirurgisk förening satsar på ledarskapsutbildning

Det finns en oro inom Svensk Kirurgisk Förening att alltför få kirurger tar ledar- och chefspositioner på landets kirurgkliniker.

– Vi tror att det är viktigt att motverka detta säger Marie-Louise Ivarsson som tillsammans med Urban Wingren har fått styrelsens uppdrag att arbeta fram en ledarskapsutbildning, speciell för kirurger. Båda ingår i Svensk Kirurgförenings styrelse.

– Arbetsgivaren måste få chansen att förlita sig på bra ledare bland kirurgerna, så bra att de inte kan förbigå dem, säger de.

Ledarskapsutbildningen är tänkt att omfatta ett knappt tjugotal yngre specialistkompetenta kirurger per år. Kurserna skall hållas i internatform vid tre, fyra tillfällen och löpa över knappa två terminer. Tanken är att locka fram lusten att leda hos kursdeltagarna genom att ge dem en kunskap om sig själva och om hur ledarskap kan utövas i grupper i den speciella miljö som en kirurgklinik utgör.

– Vi hoppas att varje kurs ska etablera en sådan kontakt att de åtminstone under en tid framöver kan utgöra ett entusiasmerande och stödjande nätverk, säger de.

Till varje kurs hoppas man knyta några etablerade chefer från landets kirurgkliniker.

I den nya ST-utbildningen ingår ledarskapsutbildning i utbildningsmålen vilket det inte gjorde tidigare, vilket gör att många i dag verksamma yngre kirurger saknar ledarskapsutbildning.

– Det blir ofta aktuellt med chefskap ganska sent i karriären efter den kliniska utbildningen och kanske också en forskarutbildning, konstaterar de.

Avsikten med ledarskapsutbildningen är inte att alla kirurger skall bli sjukhusdirektörer eller verksamhets­chefer.

– Det finns behov för ledarskap på flera nivåer på våra kirurgkliniker, konstaterar de.

Marie-Lois Ivarsson är till vardags verksamhetschef vid Närsjukhuset i Kungsbacka och Urban Wingren Sektionschef för Kärlkirugin vid VO Kärl Thorax på Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Marie-Loise har gått en Masterutbildning i ledarskap vid Växjö Universitet via landstinget i Halland. Urban har deltagit i diverse kortare utbildningar i olika arbetsgivares regi i anslutning till de uppdrag han haft genom åren.

I en enkät till landets verksamhetschefer i kirurgi har de kartlagt klinikchefernas intresse för att ekonomiskt stödja en ledarskaps­utbildning.

– Det positiva gensvaret var så starkt att vi trots magra tider har gått vidare. Just nu pågår upphandling av samarbetspartner för utbildningen, berättar de.

Urvalet till utbildningen kommer att ske genom att kandidater nomineras av kollegor och verksamhetschef. Ett slutligt urval görs av styrelsen i Svensk Kirurgisk Förening som också ställer som krav att verksamhetschefen har givit ett ekonomiskt godkännande.

Att specialistföreningen ordnar en egen ledarskaps­utbildning står inte i motsattställning till de ledarskaps­utbildningar som arbetsgivarna står för, betonar Urban Wingren och Marie-Lois Ivarsson.

– Vi har styrelsens uppdrag att hjälpa till att locka fram fler kirurger att dela ansvaret för ledning och utveckling av den kirurgiska delen av sjukvården. Vi är säkra på att klinikerna kommer att se styrkan och möjligheterna som sådana individer kan ge verksamheten, säger Marie-Lois Ivarsson och Urban Wingren.

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Ur Sjukhusläkaren 2022-05

Beläggningsgrader – överfullt på många kliniker år efter år / Informationsdriven vård i Halland / Offentlig vård möter privat aktör / Krönika: Hårdare klimat får tystnaden att växa / Pensionen – vad innebär förändringar i avtalet? / Hallå Där – Professor Ann Hellström

Prenumerera