Nyhetsarkiv

”Svårt lungsjuka plockas bort från väntelistan”

I flera år har han protesterat mot den bristfälliga arbetsmiljön med kronisk underbemanning.

– Enligt budgeten ska vi vara sex fasta specialister, men under lång tid har vi tvingats klara arbetsbördan på färre än hälften. Vi har verkligen kämpat för att våra patienter inte ska lida, men förra hösten sa kroppen ifrån, säger Sven-Olof Björkén.

Plötsligt började han höja rösten mot kollegor och chefer, han kände sig irriterad och aggressiv och förstod först inte sambandet med den stressiga arbetsmiljön. I slutet av förra året kände han sig väldigt trött, han tog långledigt och reste iväg med sin fru. Semestern tillbringade han i sängen, fullständigt utmattad.

Utmattningsdepression

– Då förstod jag ju att något var fel. Jag sökte hjälp och blev sjukskriven för utmattningsdepression. Jag drabbades också av en inflammation i hjärtsäcken, vilket jag tror hänger samman med stressen, säger Sven-Olof Björkén.

Efter en tids sjukskrivning återgick han i arbete igen, trots läkares avrådan. Arbetsbelastningen var värre än någonsin. Och tillsammans med feldimensionerade besparingskrav, en misslyckad organisationsförändring och ett bristfälligt chefskap, var det omöjligt att fortsätta med läkaretiken i behåll, menar Sven-Olof Björkén.

Sedan maj 2010 är lungkliniken sammanslagen med infektions-, hud- och ögonkliniken.

Omorganisation förvärrade läget

– Den här omorganisationen skulle göra vår verksamhet mer effektiv.

Istället har det blivit tvärtom. Det mesta tar längre tid. Våra patienter är nu spridda på olika avdelningar och många av våra kompetenta sjuksköterskor är sjukskrivna eller arbetar deltid för att de inte klarar av stressen. Vi har en verksamhetschef som är sjuksköterska och medicinskt ansvarig, trots att hon inte har tillräckligt med kompetens, säger Sven-Olof Björkén.

Panikartade åtgärder

Den hårt ansträngda situationen har lett till panikartade åtgärder, menar han.

– Vi har verksamhetschefer som är livrädda för att inte kunna lämna snygga kvartalsrapporter och hålla vårdgarantin. För att klara kraven rensar man i köerna och kastar ut patienter som inte är färdigbehandlade.

Sven-Olof Björkén berättar om en ung man med röntgenförändringar och misstänkt sarkoidos. Men istället för uppföljning och utredning plockades patienten bort från återbesökslistan av ansvarig läkare.

– Jag har skrivit en avvikelserapport och anmält fallet till chefläkaren. Men det tragiska är att det finns fler sjuka patienter som faller mellan stolarna. Jag hävdar absolut att vårdgarantin påverkar prioriteringarna negativt. Särskilt i pressade lägen. Vi har astmatiker och KOL-patienter som skickas ut och ska tas om hand i primärvården. Men där finns stora brister, vilket innebär att primärvården återremitterar patienterna. Det är ett fruktansvärt resursslöseri, men framförallt är det oförsvarbart att utsätta patienterna för detta.

Sven-Olof Björkén är starkt kritisk mot sina kollegor och undrar varför inte fler reagerar och sätter ned foten.

Sa upp sig i protest

Själv har han sagt upp sig i protest. När han ställde ett ultimatum till cheferna att fixa arbetsmiljön och kompensera de läkare som utsatts för kronisk underbemanning, blev han uppmanad att sluta.

Efter nyår börjar han en ny tjänst som överläkare vid lungkliniken på Sunderbys sjukhus i Luleå.

– Samtliga läkare som jobbat vid lungkliniken har drabbats av allvarliga sjukdomar. Sjukhusledningen förstår inte vad de utsätter oss för och vilka risker långvarig stress medför. Även patienterna drabbas hårt. Jag står för min kritik och vägrar backa, säger Sven-Olof Björkén.

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Ur Sjukhusläkaren 2021-03

TEMA: Sjukvårdens Framtid / Anders Anell om nationell styrning / Ordet är fritt – Louise Bringselius / TEMA: Sjukvården i Danmark / Sverige vs Danmark / Aktuell person: Björn Eriksson

Prenumerera