Nyhetsarkiv

Svårt att hitta både läkare och sjuksköterskor

Hur det kommer bli med akutkirurgin i Sollefteå till hösten finns det ännu inget svar på. Det säger Länsverksamhetschef inom kirurgi, Leif Israelsson.

– Att vi inte vet är väl det enkla svar vi har. Vi har svårigheter på två nivåer. Dels bemanningssvårigheter när det gäller läkare och vi har också stora svårigheter att få sjuksköterskor till vårdavdelningen.

Enligt Leif Israelsson skulle det krävas det fyra stafettläkare för att hålla jourlinjen igång och den akuta kirurgin öppen på Sollefteå sjukhus. Hur kirurgin organiseras i Landstinget i Västernorrlands län beror också till exempel på förändringar inom ortopedin.

– Det finns ett politiskt beslut taget om att det ska bedrivas elektiv ortopedi i Sollefteå och det är ju något som ska sjösättas efter sommaren. Då får vi se hur vi hamnar utifrån ortopedkliniken.

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Ur Sjukhusläkaren 2023-05

Fortbildning / arbetsmiljö / telemedicin / taligenkänning

Prenumerera