Nyhet

Svårigheter att rekrytera bakom Skånes dystra statistik

Artikeln ingår i temat Lex Maria-granskning

En stor andel av de lex Maria-anmälda dödsfallen förra året kommer från Skånes universitetssjukhus, det visar Sjukhusläkarens granskning. Förvaltningschefen för SUS, Björn Eriksson, säger till TV4 att det i första hand beror på att man saknar vårdplatser.

13 av de lex Maria-anmälda dödsfallen förra året nämner vårdplatsbrist, personalbrist och extrem arbetsbelastning som en av orsakerna bakom utgången. I Sjukhusläkarens granskning syns också en tydlig övervikt av fall i Skåne – både när det gäller den totala andelen anmälda fall och bland de 13. Sammanlagt åtta av dödsfallen som kan kopplas till vårdplatsbrist, personalbrist eller hög arbetsbelastning rör Skåne och sju av dem Skånes Universitetssjukhus, SUS.

TV4, som rapporterat om Sjukhusläkarens granskning, har pratat med Björn Eriksson, förvaltningschef på SUS.

– Det beror på i första hand att vi inte har tillräckligt många vårdplatser och det beror i sin tur på att vi har svårt att rekrytera utbildad personal, säger han till TV4 och fortsätter:

– Det här står högst upp på min och ledningens agenda att vi ska få till fler vårdplatser och lyckas rekrytera de nödvändiga kompetenser som vi behöver.

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Ur Sjukhusläkaren 2018-05

Efter Sjukhusläkarens avslöjande-SKL:s rapport reviderad och publicerad på nytt- men med samma bristfälliga statistik som tidigare/Omstridd cancerbehandling lockar svenska patienter-och ges nu inom offentlig vård i Finland/ Porträttet: Fikru Maru lär sig på nytt vad frihet är/Ökat tryck på specialistutbildning för saudiska läkare i Skåne-Sjukhusläkaren möter tre av de saudiska läkarna/Transparenta prislistor ska bromsa kostnader för vård utomlands

Prenumerera