FÖRENADE ANSTÄLLNINGAR – LUNDS UNIVERSITET

”Svårare att få utrymme för klinisk forskning i en pressad vardag”

En viss minskning av de förenade tjänsterna inom akademi och klinik under de senaste fem sex åren men dessförinnan en ökning, ser Kristina Åkesson, dekan medicinska fakulteten vid Lunds universitet. – Men minskningen är ännu liten. Och vi följer detta, säger hon.

Artikeln ingår i temat Förenade anställningar

Hon har själv en förenad tjänst som överläkare i ortopedi på Malmö sjukhus, och är inte orolig över minskningen.

– Det finns ett problem om det blir ett för stort skifte. Klinisk forskning är avgörande för att förbättra det direkta patientomhändertagandet och för att utveckla sjukvården, och dessa tjänster bidrar till det.

Lunds universitet och Skånes universitetssjukhus har inte haft svårt att rekrytera till de förenade tjänsterna, de har ett gott samarbete med regionen. Men att hon är nöjd…

– Det är svårt att säga. Bilden är ganska komplex. Vissa områden är stora och har starka forskningmiljöer, men även mindre ämnen måste kunna konkurrera om tjänster så att utbildning och forskning kan gå hand i hand, säger Kristina Åkesson.

Hon beskriver att antalet adjungerade professorer ökat och att de annonserat ut fler lektorstjänster. Trots finns det problem med att få till klinisk forskning. En insats som förbättrat läget är dock att de nu kontinuerligt följer upp uttaget av tid använd för klinisk forskning via ekonomisystemet på Skånes universitetssjukhus. Utfallet rapporteras och förbättringar diskuteras årligen i FoU-dialoger med varje verksamhetsområde.

– Det ger en bra återkoppling till verksamheten, säger Kristina Åkesson.

Problemet att få tid till forskning har blivit svårare under pandemin, när pressen inom sjukvården ökat.

– Vi har mycket sjukvård som inte blivit gjord. Hur ska vi förhålla forskning och undervisning till det? Det är också mycket klinisk forskning som blivit ogjord, inte minst när det gäller folksjukdomar och populationsstudier där man inte kunnat göra nya eller uppföljande undersökningar. Här har vi en nära dialog med sjukvården eftersom det är gemensamma utmaningar, säger hon.

En annan sak hon lyfter fram är att det kan vara svårare för professorer och andra forskare med förenade tjänster att hävda sig i konkurrensen om forskningsmedel:

– Det är något svårare för de med förenade tjänster att få stora anslag, eftersom som man delar sin tid. De flesta vill dock behålla en koppling till kliniskt arbete.

Men det är också många tillfälligheter som ligger bakom hur antalet förenade anställningar fluktuerar. Just nu, säger hon, finns 77 professorer med förenad tjänst inom Skånes universitetssjukhus samt förvaltningarna Medicinsk service (klinisk patologi, genetik, mikrobiologi, immunologi, transfusionsmedicin, kemi) och Psykiatri och, plus 31 lektorer med förenade tjänster.

Det kan också hända att de låter bli att ersätta någon vid pensionering för att de inte har samma behov av just den specialiteten.

– Vi utlyser tjänster utifrån ekonomiskt utrymme och behov, säger Kristina Åkesson.

Bland studenterna frodas dock ett stort intresse för forskning.

– Vi har många som söker forskar-AT. Hur många som fortsätter forska och blir docenter för att kunna handleda nya doktorander är en annan sak.

Varför ser det ut så?

– Där är det svårare att få utrymme för klinisk forskning i en pressad vardag. Det behövs också incitament för att få dem att fortsätta forska.
Det försöker de råda bot på med hjälp av ALF-medel, så att de med klinisk anställning ska kunna fortsätta forska.

Den nya läkarutbildningen har ingen direkt koppling till de förenade anställningarna, säger Kristina Åkesson. Förutom en sak:

– Vi kommer behöva fler lärare på utbildningen framförallt inom de områden som ligger på den nya sista terminen.

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Sjukhusläkaren

Nyheter, debatter & reportage från sjukhusvärlden

Prenumerera