Nyhetsarkiv

Sugen på att starta eget? Se upp så du inte får sparken!

Men vad är egentligen illojalt? Vad får du som anställd läkare i offentlig sektor göra och inte göra? Här finns en farlig gråzon.

Sjukhusläkaren har talat med Mikael Hansson, som är universitetslektor i juridik vid Uppsala Universitet, och Claes Sandberg, advokat och expert på arbetsrätt.

– Det kan uppfattas som ett väldigt luftigt och vitt begrepp det här med illojalitet och det är förstås ett problem för arbetstagare att det inte är så noga specificerat vad det egentligen betyder, säger Mikael Hansson som är universitetslektor i juridik vid Uppsala Universitet.

Bara en handfull ärenden i AD

Han berättar att det är väldigt ovanligt att få sparken på grund av illojalitet i Sverige idag. Endast en handfull ärenden tas upp i Arbetsdomstolen varje år. Och det är väldigt svårt att säga i förväg hur utfallet i det enskilda ärendet ska bli.

– Det finns så klart uppenbara fall där det rör sig om en direkt konkurrerande verksamhet, men nästan alla de verkliga ärendena befinner sig i en gråzon.

I grunden handlar det om att ta tillvara varandras intressen och man kan se rester av gamla tiders lydnadsplikt gentemot arbetsgivaren i lojalitetsplikten.

Kan bli förflyttad

Som läkare är du skyldig att följa arbetsgivarens direktiv inom ramen för anställningsavtalet. Du kan till exempel antagligen bli förflyttad mellan olika avdelningar som kirurg så länge du fortfarande utför en kirurgs arbetsuppgifter. Detta förväntas du underkasta dig lojalt, menar Mikael Hansson.

– Och även om det inte står uttryckligen i ditt anställningsavtal att du inte får starta en konkurrerande verksamhet så är det alltid det som gäller, säger han. Sedan är det så klart upp till arbetsgivaren att avgöra om han eller hon vill driva en process mot dig eller inte. I det enskilda fallet.

Förutom att starta konkurrerande verksamheter kan man som anställd göra sig skyldig till illojalitet gentemot arbetsgivaren på fler sätt, berättar Mikael Hansson och nämner smutskastning på sociala medier som ett exempel.

– Ett väldigt uppmärksammat fall handlade om en rektor som befann sig på ett forum med ett sexuellt innehåll som arbetsgivaren bedömde som olämpligt och innebar att skolan smutskastades. Där drev arbetsgivaren ärendet vidare som ett illojalitetsärende, men om jag minns rätt stod sig inte avskedet i det fallet. Men det finns absolut inga vattentäta skott mellan fall där arbetsgivaren vill driva en process mot en arbetstagare och inte.

Hur ska man göra om man är läkare och vill starta en egen verksamhet?

– Man får helt enkelt berätta för arbetsgivaren vad man håller på med och anmäla det som en bisyssla. Redan planen på egen verksamhet kan vara på gränsen så det gäller att vara försiktig och förankra det hos arbetsgivaren i ett väldigt tidigt skede. Det absolut säkraste sättet är att säga upp sig först om man tänker sluta.

Vad anser du om det aktuella fallet i Skåne med hjärtläkaren som fick sparken på grund av illojalitet?

– Jag har bara följt fallet via medier så jag kan egentligen inte kommentera det närmare. Men det som möjligen skulle kunna vara speciellt i det fallet är att arbetsgivarens främsta invändning inte verkar vara den konkurrerande verksamheten i sig utan en konkurrens om de anställda. Att regionen inte ansåg att två kliniker skulle kunna försörjas med personal med den här specialistkompetensen.

Claes Sandberg är advokat och expert på arbetsrätt. Han har också följt det aktuella fallet, med den skånske hjärtläkaren, men endast via medier. Därför vill han bara kommentera det i generella termer.

– Om man är med och bygger upp en klinik som ska syssla med samma sak som arbetsgivaren är det sannolikt inom ramen för det som skulle betraktas som illojalitet, säger han. Men man kan också fråga sig om det går att hävda att det är skadligt för arbetsgivaren här eftersom det faktiskt handlar om sjukvård i grunden.

För om den offentliga sjukvården inte har kapacitet att utföra de operationer som är aktuella och det finns en efterfrågan som räcker till båda parter är det inte säkert att arbetsgivaren kan få rätt i ett sådant här fall, menar Claes Sandberg.

– Konkurrera med offentlig sjukvård kan du göra, men bara om de tvingas skära ner på verksamheten.

Hur menar du då?

– Om du tänker dig att en klinik har 50 anställda och plötsligt försvinner patientunderlaget så bara 25 av de anställda behövs. Då behöver kliniken fortfarande betala lön till de 25 som den nu inte kan utnyttja. På det viset kan du konkurrera även med en offentlig sjukvård. Och det är ju naturligtvis också ett problem om man börjar ragga personal på sin egen arbetsplats under tiden man arbetar kvar där.

Claes Sandberg håller med Mikael Hansson om att det säkraste sättet att starta eget som läkare på sjukhus är att säga upp sig först och vänta hela uppsägningstiden ut innan man börjar planera sin nya verksamhet.

– En marknadsundersökning skulle man möjligen kunna göra innan man säger upp sig utan att betraktas som illojal, men inte mer än så. Om du väljer att arbeta kvar och vill arbeta aktivt med dina planer bör du se till att förankra dem hos arbetsgivaren och även ha ett skriftligt underlag som du kan visa upp – till exempel en mejlkonversation. Annars riskerar du att hugga av den gren du sitter på.

Ju högre upp i hierarkin du befinner dig som anställd desto mer kan arbetsgivaren kräva av dig när det kommer till lojalitet, menar Claes Sandberg.

– En annan avgörande faktor är planernas omfattning. Är det bara en hobbyverksamhet anses det sällan utgöra samma skada. Då är det svårt för arbetsgivaren att använda det som avskedsgrund.

Vad är det värsta som kan hända om en arbetsgivare anser dig vara illojal?

– Förutom att få sparken kan arbetsgivaren kräva skadestånd. Det finns konkurrensskadefall där arbetsgivaren har begärt ett antal miljoner kronor.

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Sjukhusläkaren

Nyheter, debatter & reportage från sjukhusvärlden

Prenumerera