Nyhetsarkiv

Styrande s-politiker inte beredda att ändra beslutet

Anna-Lena Hogerud (S) är ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden i Region Skåne. Hon menar att socialdemokraterna såg en risk att vårdvalet kunde få konsekvenser för utbildningsmöjligheter och vårdkedjor när det infördes.

– Vi socialdemokrater var motståndare till att införa vårdvalen. Nu är systemet infört och då måste man också se vilka konsekvenserna skulle bli av att återgå till en tidigare ordning och göra en stor organisationsförändring. Det är inte självklart att det skulle vara det bästa alternativet, skriver hon i ett mejl till Sjukhusläkaren.

Tillgängligheten har ökat inom vårdvalen, menar Anna-Lena Hogerud, men det borde också hänga ihop med att de har varit taklösa – utan ekonomiska begränsningar i budgeten.

– Det kan innebära att andra patientgrupper får stå tillbaka eftersom resurserna inte är oändliga. En sådan utveckling vill vi inte se.

Det socialdemokraterna vill göra nu är att se hur man  kan få kontroll över kostnadsutvecklingen, berättar hon.

– Målet är även att försöka ta tillvara den ökade tillgänglighet som har uppstått. Arbetet ska vara klart efter sommaren. Därefter kommer hälso- och sjukvårdsnämnden att ta ställning till vårdvalens framtida spelregler.

Fotnot: Styret i Region Skåne är ett minoritetsstyre. Det innebär att socialdemokraterna och miljöpartiet måste söka stöd i fullmäktige utanför de egna partierna för att få igenom sina förslag.

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Sjukhusläkaren

Nyheter, debatter & reportage från sjukhusvärlden

Prenumerera